Hejtman Petera: Přehradu na Berounce nechceme

  |  

Po zadání studie na stavbu retenční nádrže se rozhořela kontroverzní diskuze. Zatímco jedni argumentují, že je potřeba ochránit majetek a životy před povodněmi, jiní mají strach o zničení Křivoklátska a turistický ruch v Poberouní. Středočeský hejtman Miloš Petera vyvrátil spekulace, že kraj podporuje stavbu přehrady. Studie podle něj neměla být přípravou ke stavbě přehrady, pouze prostředkem k otevření diskuze.

Má na Berounce vzniknout retenční nádrž, nebo nikoliv? Vášnivá diskuze se rozhořela poté, co Povodí Vltavy zadalo studii proveditelnosti o stavbě přehrady na Berounce. Proti přehradě záhy vznikla petice. Bouří se i starostové některých měst. „Úvaha o tom, že by v této oblasti vzniklo dílo podle studie, by významně ovlivnilo i vznik uvažovaného Národního parku Křivoklátsko,“ vysvětluje odmítavé stanovisko ke studii starostka Roztok na Rakovnicku Lenka Peterková.

Studie nerovná se stavba přehrady

Ochranu Křivoklátska považuje za prioritu i středočeský hejtman Miloš Petera. „Spekulace vznikají kolem zadané studie. Jejím cílem nebylo připravit podmínky k výstavbě přehrady, ale naopak otevřít diskusi, jak ochránit dolní tok před povodňovou vlnou a zároveň setrvat v úsilí o vyhlášení Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko, které je naší prioritou,“ uvedl hejtman.

Černošický starosta Filip Kořínek upozornil na to, že v diskuzi, která se kolem studie rozhořela, dochází často k zaměňování pojmů přehrada a retenční nádrž. „Z podkladů, které jsme měli k dispozici, chápeme, že to je de facto hráz, která by byla otevřená. Řeka by normálně protékala jako dnes, ale v případě povodně by se zavřela tak, aby se voda zadržovala tam nahoře, kde je minimální obydlenost, a nezpůsobila škody a ohrožení v silně obydlené části dolní Berounky. Není to přehrada, ale retenční nádrž pro povodňové stavby,“ říká.

Obcí, které vydaly souhlasné stanovisko, je více. Kladně se ke studii vyjádřili například někteří starostové obcí regionu Dolní Berounky, tedy Všenory, Řevnice, Dobřichovice, Zadní Třebaň, Lety, Karlštejn nebo Srbsko. Tyto oblasti včetně výše zmiňovaných Černošic bývají povodněmi pravidelně citelně zasaženy.

Zničení přírody, kulturních památek i rekreačních objektů

Obce, které se vyslovily proti studii retenční nádrže, se podobně jako Roztoky obávají negativního vlivu na přírodu a turistický ruch. „Výstavbou uvedeného vodního díla by došlo k nevratným změnám doposud chráněného území, a to jak flory, tak fauny. Poničena by byla celá řada kulturních památek. Zanikla by zřejmě i řada objektů určených k rekreaci. Pominula by atraktivita území, došlo by k ovlivnění turismu v dané oblasti,“ píše starostka obce Zbečno Taťána Prošková.

Povodí Vltavy do studie zahrnulo hned čtyři varianty umístění retenční nádrže. Mohla by se nacházet na Čertově skále, v Nezabudicích, Branově nebo Roztokách. „Studie upozornila na střety zájmů, které by musely být řešeny, včetně konfliktu s plánovanou CHKO Křivoklátsko,“ uvedl Petr Kubala, ředitel Povodí Vltavy, s. p. „Zadání této studie předcházelo zpracování jiných studií, jejichž výsledek však byl ve vazbě na ochranu před povodněmi pouze lokální a téměř nulový. Jednalo se o revitalizační opatření a přírodě blízká opatření, retenční opatření na přítocích i technická opatření v jednotlivých obcích,“ podotkl. Na studii se můžete podívat zde.

Hejtman Miloš Petera plánuje během května svolat seminář, na němž budou s výsledky studie Protipovodňová ochrana dolní Berounky – studie retenční nádrže za přítomnosti odborníků a pracovníků Povodí Vltavy prezentovány pozvaným starostům všech dotčených obcí.


To nejzajímavější do Vašeho e-mailu

Přihlášení k odběru newsletteru