Chcete pozemek v centru Kralup?

Kralupy se postupně mění
 

Přímo v centru Kralup bude k mání hned několik pozemků, včetně bývalé mlýnské balírny, prodávat se bude obálkovou metodou, nejvyšší cena vyhrává. Ve městě se bude nadále pokračovat i ve zvelebování, opravy se dočká komunikace kolem kostela Nanebevzetí Panny Marie.

V rámci revitalizace se chystá nejen demolice hotelu Praha, který nezapadá do navrhované koncepce, ale také odprodej nepotřebných pozemků v centru města. „Jejich prodej bude uskutečněn obálkovou metodou nejvýhodnější nabídce, která bude posouzena dle záměru využití budovy a pozemků, architektonického řešení, časového harmonogramu realizace záměru a nabídnuté ceny,“ řekla Helena Lesáková, vedoucí oddělení správy majetku.

Kralupy nabízí i řadu pracovních příležitostí, tentokrát ve školství: Hledá se učitel, ředitel i kuchařka

Pozemky k prodeji: parc. č. st. 23/2 o výměře 448 m2, jehož součástí je budova bez č.p./č.e. (balírna), pozemek parc. č. 1652 o výměře 192 m2, části pozemků parc. č. st. 24/6, parc. č. st. 1681 a parc. č. 605/1 o celkové výměře cca 600 m2.

Účastníkem výběrového řízení může být fyzická nebo právnická osoba starší 18 let, která je oprávněna nabývat nemovitosti na území České republiky. „Nabídka, kterou tato osoba předloží, musí obsahovat nejen údaje o žadateli, ale také záměr využití pozemků a budovy, grafické přílohy, časový harmonogram realizace záměru, potvrzení ekonomického odboru MěÚ Kralupy nad Vltavou o bezdlužnosti žadatele vůči prodávajícímu a také nabízenou výši kupní ceny v korunách,“ dodává Lesáková.

Nabídky budou přijímány do 9. června 2016 do dvanácti hodin. Pro více informací se zaměstnanci mohou obracet na Helenu Lesákovou nebo přímo na garanta rozvoje centra města místostarostu Marka Czechmanna.

Nejde o jedinou změnu, která se letos v rámci revitalizace centra města uskuteční. Dále má dojít k opravě komunikace kolem kostela Nanebevzetí Panny Marie a svatého Václava, kterou uhradí rozpočet města. Má začít i oprava budovy u technoparku (původně první kralupská škola), kde by měla vzniknout zubní klinika.

V Kralupech nad Vltavou najdete zajímavé umělce: Umění mi pomáhá přežít sám se sebou, říká Milan Rynt


To nejzajímavější do Vašeho e-mailu

Přihlášení k odběru newsletteru