Císařská koruna a život doby Karla IV. k vidění v Jílovém

Kopie císařské koruny Karla IV.
Zobrazit fotogalerii (14)
 

Tento víkend a potom od 17. do 28. května bude vystavena kopie císařské koruny v jílovském muzeu. Dnes zahájená výstava Zlato pro korunu potrvá až do konce října 2016.

"Honza Vizner svojí energií a zápalem doslova vydupal tuto výstavu ze země, a to v rekordně krátkém čase. Doktor Petr Morávek zajistil část věnovanou zlatu, fotograf Petr Kříž z Národního památkového ústavu poskytl fotografie a podílel se na výtvarném řešení, Jana Pálová vytvořila dobové rekonstrukce, archeoložka Hana Vondrová se starala o nálezy a historik Jan Pokorný redigoval odborné texty," vyjmenovává zásluhy na výstavě ředitelka muzea Šárka Juřinová. Exponáty zapůjčila řada jednotlivců, Galerie Středočeského kraje, společnost Archaia a společnost Posázaví dodala fotografie a historické modely.

Hlavní autoři výstavy Zlato pro korunu a ředitelka muzea

"Nápad vznikl asi před půl rokem, kdy jsme s kamarádem a kolegou Petrem Juřinou přemýšleli o oslavě výročí Karla IV. Nebýt spousty spolupracovníků a nadšenců, kteří nezištně zapůjčili exponáty, tak by výstava nebyla," říká hlavní autor výstavy Jan Vizner.

Příští týden uplyne 700 let, kdy se v domě U kamenného zvonu na Starém Městě pražském narodil kralevic Václav a pozdější císař a král Karel IV. "Snažili jsme se seznámit návštěníky výstavy nejen s osobou imperátora, ale také se životem v jeho době. Ukážeme, kde lidé bydleli, čím pracovali, jedli, ale také čím se zabíjeli a bojovali. Půjde tedy o hmotnou kulturu vrcholného středověku," vysvětluje Jan Vizner. Je možné projít prostředím prostého lidu a poddaných, přes kláštery, měšťany do prostředí panstva.

Vstupní část výstavy je věnována dětem a na její expozici se podílela Základní umělecká škola ve Vraném nad Vltavou. Další sál předvádí ucelé soubory archeologických nálezů. Jde o výjimečné nepoškozené nádoby, kovářské a zbrojnické výrobků i šperků. Rekonstrukce středověké domácnosti či tesařské dílny najdete v koutech výstavy. Repliky středověkých kachlů a fotografie Petra Kříže z Národního památkového ústavu je v další místnosti. "Díky výstavě jsem mohl strávit několik dní na Karlštejně a v noci fotografovat interiér kaple, což byl obrovský zážitek," říká fotograf Petr Kříž. Sál s instalací císařské koruny je stylizován do podoby karlštejnské svatyně Svatého kříže. Je tu instalace o dobové těžbě zlata. O hlavní instalaci jílovského muzea čtěte Muzeum v Jílovém oslavilo novou expozici zlata​

Archeolog Jan Vizner u císařské koruny

Císařská koruna je jedna ze tří autorizovaných kopií na světě a zapůjčila ji Galerie Středočeského kraje. "Jejím autorem je Jiří Urban z Turnova. Je údajně nejkrásnější, protože je skutečně věrnou kopií včetně drobných nepřesností," uvedl spoluautor výstavy Petr Morávek. Jílové bylo jedno z největších středověkých nalezišť zlata a mělo se ho tu vytěžit až deset tun. Město získalo v roce 1350 od krále svoje razidlo a znak. Na něm je lev s písmenem K na hrudi, což je Karla IV.

Část výstavy v prvním patře ukazuje dobové modely hradů Týnec nad Sázavou a Zbořený Kostelec. Na stěnách jsou panely o osobnostech a jejich vztahu ke zdejšímu regionu. Poslední je císařova hodovní síň s představením rodokmenu Karla IV., archeologické nálezy z cíkevních špitálů, středověké hrací kameny a kostky, alchymistické nádoby a všechny erby zemí Koruny české.

 


Životní styl