Problém kyberšikany stále roste, mezi školáky už je na 5. místě

Víte, čemu je vaše dítě vystaveno?
12.05.2016 - 14:59  

Pojem kyberšikana byl ještě před pár lety pro většinu rodičů neznámým pojmem. Neuvědomovali si, čemu všemu může být jejich dítě vystaveno. V době internetu, sociálních sítí, online seznamek a dalších lákadel je však třeba tento pohled změnit. Data mluví naprosto jasně. 

Středočeský kraj schválil pokračování projektu Kraje pro bezpečný internet. "Chceme minimalizovat nebezpečí spojená s užíváním informačních a komunikačních technologií a zároveň podpořit a zlepšit celkové povědomí o ochraně on-line bezpečnosti," potvrdil radní pro oblast kultury a památkové péče Zdeněk Štefek. Kraj bude opět pořádat vzdělávací kurzy, které by měly osvětlit rizika spojené s internetem. Jedním z nejvíce rozvíjejících se neduhů je právě kyberšikana.

Podle námi získaných dat bylo ve školním roce 2014/2015 kyberšikanou zasaženo 37 procent žáků. Což je na stupnici rizikového chování páté místo hned za záškoláctvím, kouřením, šikanou a krádežemi. Za poslední tři roky počet obětí rostl. Nejde sice o nárůst v desítkách procent, přesto je to alarmující výsledek. Pokud to tak půjde dál, už za pár let může být postižena až polovina všech žáků!

 

Velké nebezpečí pro menší děti představuje i Facebook, kde se za profilem milého kamaráda může skrývat pedofil. Více v článku Varujte děti před Facebookem, kde přítel není vždy přítelem.

 

Středočeský kraj chce problémům čelit zejména formou nejrůznějších seminářů, z nichž většina je pro zájemce zdarma. Zapojeni budou nejen školáci, ale i jejich rodiče, učitelé nebo policisté. Právě na dospělé by se dítě mělo obrátit, pokud si neví rady. Online kurzy už po celé republice probíhaly i v loňském roce. 


To nejzajímavější do Vašeho e-mailu

Přihlášení k odběru newsletteru