Problém kyberšikany stále roste, mezi školáky už je na 5. místě

Víte, čemu je vaše dítě vystaveno?
 

Pojem kyberšikana byl ještě před pár lety pro většinu rodičů neznámým pojmem. Neuvědomovali si, čemu všemu může být jejich dítě vystaveno. V době internetu, sociálních sítí, online seznamek a dalších lákadel je však třeba tento pohled změnit. Data mluví naprosto jasně. 

Středočeský kraj schválil pokračování projektu Kraje pro bezpečný internet. "Chceme minimalizovat nebezpečí spojená s užíváním informačních a komunikačních technologií a zároveň podpořit a zlepšit celkové povědomí o ochraně on-line bezpečnosti," potvrdil radní pro oblast kultury a památkové péče Zdeněk Štefek. Kraj bude opět pořádat vzdělávací kurzy, které by měly osvětlit rizika spojené s internetem. Jedním z nejvíce rozvíjejících se neduhů je právě kyberšikana.

Podle námi získaných dat bylo ve školním roce 2014/2015 kyberšikanou zasaženo 37 procent žáků. Což je na stupnici rizikového chování páté místo hned za záškoláctvím, kouřením, šikanou a krádežemi. Za poslední tři roky počet obětí rostl. Nejde sice o nárůst v desítkách procent, přesto je to alarmující výsledek. Pokud to tak půjde dál, už za pár let může být postižena až polovina všech žáků!

 

Velké nebezpečí pro menší děti představuje i Facebook, kde se za profilem milého kamaráda může skrývat pedofil. Více v článku Varujte děti před Facebookem, kde přítel není vždy přítelem.

 

Středočeský kraj chce problémům čelit zejména formou nejrůznějších seminářů, z nichž většina je pro zájemce zdarma. Zapojeni budou nejen školáci, ale i jejich rodiče, učitelé nebo policisté. Právě na dospělé by se dítě mělo obrátit, pokud si neví rady. Online kurzy už po celé republice probíhaly i v loňském roce. 


Hobby