Újezd nad Lesy trápí divocí holubi, budou je zde střílet jako v Brodě?

Holubi trápí Rohožník...
11.07.2016 - 12:23   |  

Na sídlišti Rohožník v Újezdě nad Lesy se přemnožili holubi. Bohužel, městská část si s tímto problémem neví rady. Podle ní má městská část jen minimální šanci na plošné hubení ptáků a lidé se mají sami obrátit na specializované firmy. 

Podle městské části Praha 21 je prakticky nemožné se holubů zbavit, jediná možnost je prý jejich odchyt do klecí, kdy je návnadou krmení. Jiné postupy jsou prý v Praze zapovězeny a to, zda se zde budou holubi objevovat, závisí hlavně na chování místních. 

 

Návnady nejsou povoleny

"Nejsou dovoleny zásahy formou kladení jedovatých návnad, od roku 1983 jsou zakázány preparáty působící na pohlavní orgány holubů, které ovlivňovaly výši snůšky vajec, mechanické snižování počtu holubů odstřelem bylo v Praze zakázáno v roce 1979 z bezpečnostních důvodů. Do té doby se odstřelovalo 10 000 – 20 000 holubů ročně, bez výrazně patrného snížení početnosti populace," uvádí město. Naráží také na to, že holubi se stříleli na začátku roku v Českém Brodě. To se ale setkalo s obrovskou nevolí obyvatelstva, holubi totiž hynuli ještě další hodiny po střelbě v ulicích města a nebyl to pěkný obrázek. Protestovali také ochránci zvířat.

 

Nekrmte je, odletí jinam

Co tedy Újezd obyvatelům Rohožníka radí? "Základem úspěšného zásahu proti přemnoženým holubům je nedostatek přirozených zdrojů potravy a spolupráce větší skupiny sousedních městských částí nebo obcí. Pak je možno humánním způsobem provádět zásahy relativně úspěšně," uvádí městská část. I tak se prý jedná o sysifovskou práci, například odchyt 1 100 kusů holubů přijde skoro na půl milionu korun, přitom sem opět nalétají holubi z jiných městských částí!

 

Bránit se tedy mají sami občané. Jednak mají povolat (a pochopitelně také si zaplatit sami) odchytovou službu, dále pak mají dbát několika doporučení. A jaká to jsou? 

 

Nekrmit holuby, nenechávat přístupné zbytky potravy.
Zajistit dobře střechu a podstřešní prostory, aby nebyly přístupné pro zahnízdění holubů, vletové (větrací) otvory zajistit pletivem.
Používat ochranné sítě a pásy s ochrannými hroty, kartáčové plochy.
Použít na větší skleněné plochy nálepky dravců k plašení holubů, umístit makety dravců na místa dosedání holubů, rozvěsit lanka s lesklými ploškami.
Instalovat elektrické plašiče, použít speciální chemikálie.

To nejzajímavější do Vašeho e-mailu

Přihlášení k odběru newsletteru