U Lahovic byl odhalen památník raně středověkého pohřebiště

 

Včera odpoledne byl na místě raně středověkého pohřebiště u Lahovic odhalen pamětní kámen. Nové poutní místo vzniklo pod záštitou Karla Hanzlíka, starosty Městské části Praha 16, na křižovatce tří cest – Radotína, Velké Chuchle a Lahovic, u soutoku dvou pražských řek, Berounky a Vltavy.

Starosta se akce bohužel ze zdravotních důvodů nemohl zúčastnit, přesto si tuto událost nenechalo ujít více než padesát lidí z řad veřejnosti. Dorazili sem i představitelé okolních obcí jako třeba starostka Zbraslavi Zuzana Vejvodová nebo lochkovský starosta Jiří Rendl. Chybět nemohly ani velké osobnosti české archeologie jako Jan Klápště, Miroslava Šmolíková či Petra Zemanová. 

"Zásluhou členů Letopisecké komise Radotín, která je jedním z orgánů Městské části Praha 16, vzniklo nedaleko přístavu nové poutní místo. Kromě kamenného památníku s bronzovou deskou jsou zde instalovány tabule s fotografiemi a popisy se zdejší historií," usmíval se Petr Binhack, předseda Letopisecké komise Radotín.

Sedmitunový kamenný monolit (jde o legendární červený slivenecký mramor pocházející z lomu Špička u Zadní Kopaniny) byl instalován na místě raně středověkého pohřebiště nacházejícího se na křižovatce tří cest – z Velké Chuchle, nedalekých Lahovic a Radotína. Podle archeologických průzkumů se tu začalo pohřbívat v polovině devátého století a během dvou set let bylo na ploše zhruba 300 krát 25 metrů pohřbeno přibližně čtyři sta lidí.

"Nacházíme se na pietním místě, jehož historie je stará více než tisíc let. Na místě, jemuž mnoho let svého bádání zasvětila doktorka Zdeňka Krumphanzlová ve své fenomenální monografii. Právě sem, v době, kdy teprve vznikal nedaleký Radotín, pohřbívali lidé z rybářské osady své mrtvé podle starodávného a dlouhá staletí neměnného pohřebního rituálu – hlavou k západu, nohama k východu," vysvětloval geolog a člen letopisecké komise Štěpán Rak. Nejen pro místní je tak místo zajímavým cílem výletů nebo poznávacích cest.