Dostali dotaci 900 tisíc, tak pokácí alej

Škoda, že aleje rostou desítky let, ale pokácené jsou raz dva. Ilustrační foto
 

Stará alej v Hořovicích půjde k zemi. Dotace 900 tisíc pokryje alespoň její obnovu, to znamená 198 nových stromů. 

Kácení hořovické aleje podél historické cesty do Bažantnice začíná. Středočeský kraj poskytl dotaci 900 tisíc na tuto akci. "Probíhá hlavně odstraňování keřů a suchých ovocných stromů," vysvětlil David Grunt z odboru výstavby
 a životního prostředí Městského úřadu Hořovice. 

Celá alej je dost zanedbaná, nikdo se o ni nestaral roky. Alej je tvořena nejen ovocnými stromy, ale i lípami a duby. Navíc alej i se starými stromy a keři představuje ekosystém pro mnoho živočichů. Na kilometrové aleji slibují ponechat stromy, které mají významný potenciál do budoucna, které konkrétně to budou a kolik jich je, však nevíme.

Plánuje se vysadit 198 stromů, z nichž 169 tvoří duby a lípy, zbytek budou ptačinky. Celá kácecí a osazovací akce by měla být hotová na jaře v příštím roce.


Hobby