Co se chystá v Měšicích?

 

Rok 2016 byl pro obec Měšice, ležící ve Středočeském kraji, plný změn. Už na konci roku 2015 rezignoval na svůj post starosta obce, a tak se konalo nové zvolení starosty a místostarosty obce. Novým starostou se stal Jiří Bejlek a místostarostou obce Jan Richter. Nové vedení čekalo mnoho úkolů a plno práce. 

S novým vedením přišla i řada změn. "Obci se v tomto roce podařilo dokončit několik projektů, vylepšit vzhled obce a zlepšit občanskou vybavenost," říká místostarosta Jan Richter.

Například vybudování nového víceúčelového hřiště, vytvoření webových stránek nebo nová fasáda na pečovatelském domě a podobně. V obci je pořád co dělat, na řadu přijde: nová čistička odpadních vod, MŠ, chodníky a veřejné osvětlení.

Obec Měšice leží ve Středočeském kraji na území okresu Praha-východ na severovýchod od Prahy, přibližně 3 km od hranice hlavního města. Větší města na sever od obce jsou Neratovice, Brandýs nad Labem a Mělník. Tato obec má v současné době cca 1 900 obyvatel.

"Ano je tomu tak, obec v současné době pracuje na vybudování nové ČOV, která je v současné době na hraně s počtem obyvatel. Jedná se však o částku cca 15-20 mil. Kč a obec dělá vše pro to, aby byla úspěšná v získání dotací. Dalším bodem je vybudování nové MŠ, chodníků a VO v obci," říká Richter. Obec má nyní zpracovanou projektovou dokumentaci hned na několik chodníků včetně veřejného osvětlení. Jediným - největším problémem jsou finance a rozpočet obce. Měšice nemají dost finančních prostředků na vybudování drahých projektů. "Proto spolupracujeme s dotační firmou, která za obec podává žádosti o dotace. Doufejme tedy, že v následujícím roce budeme v získání dotací úspěšní a budeme moci obec nejen zlepšit, ale i vylepšit," pokračuje Richter.

Obec se několik let snažila zlepšit dopravní situaci. Tohoto problému se chopil právě nový místostarosta obce Jan Richter. Všemi silami se snažil přimět příslušné orgány k jednání a k řešení problému. K dnešnímu dni nám místostarosta obce potvrdil úspěch a v podstatě vítězství. Na základě několika jednání, které místostarosta vyvolal, Středočeský kraj poskytl přes 60 milionů na nový most. Podle Richterových slov došlo k zaměření mostu a předložení nové dokumentace. Výstavba mostu proběhne nejpozději v roce 2018. Dojde při ní k celkové demolici a vybudování nového mostu společně s chodníkem, veřejným osvětlením a také ke stavbě nové silnice vedoucí ke katastru sousedních Líbeznic.

Podobným problém na této komunikaci je i ,,křižovatka smrti“, spojující ulice Hlavní a 5. května. Na této komunikaci se měsíčně stane několik desítek dopravních nehod se zraněním. Na základě jednání s příslušnými orgány o mostu informoval místostarosta i o této komunikaci. "K dnešnímu dni proběhlo jednání s několika orgány a s vlastníky přilehlých pozemků. Mohu potvrdit, že řešení této křižovatky se protáhlo, a to z důvodu nového vedení na Středočeském kraji a reorganizaci pracovních míst. V současné době komunikujeme s odborem dopravy‚ který se touto situací více zabývá a vymýšlí a řeší příslušné kroky k vyřešení," tvrdí Richter. Na základě jednání, které obec na podnět místostarosty vyvolala, byl jediným možným podnětem vybudování kruhového objezdu. S tímto souhlasil odbor dopravy, PČR, dopravní podnik a další příslušné orgány. "Nicméně s vybudováním nového kruhového objezdu jsou spojené i enormní náklady. Proto budeme doufat, že kraji se podaří sehnat v rozpočtu finance na vybudování kruhového objezdu, případně na vybudování semaforů, které jsou pro nás zadními vrátky," dodává Richter.

V oblasti dopravy se ale obec v roce 2016 nakonec radovala, a to opravou hlavní silniční komunikace.

Kultura

Obec letos lákala na několik akcí. Jejich počet byl rekordní. Jak jsme vás informovali, proběhl historicky první Pivní Festival, první Měšické vinobraní, ročně zde probíhá několik Měšických jarmarků, letos poprvé i hudební koncerty za zámkem Měšice, dále komentované prohlídky v zámeckém parku, tradiční Měšická prakyáda, Rybářské závody, Dětský den a ke konci roku se mohli občané těšit na 13. ročník lampionového průvodu, rozsvícení vánočního stromečku či na soutěž o nejlepší měšickou vánočku. A hned prvního ledna od 18.00 hodin se v obci koná tradiční Novoroční ohňostroj.

Dle slov místostarosty Jana Richtera v roce 2016 došlo k několika změnám, za které je rád nejen on, ale i samotné vedení obce společně se zastupiteli. Z rozpočtu se letos vynaložily náklady i na nové vybavení do prostor OÚ, zeleně či občanského vybavení.

Místostarosta je i šéfredaktorem nového Měšického zpravodaje, organizátorem několika akcí v obci a osobou, která bojuje za lepší dopravní situaci v obci; v neposlední řadě se snaží společně s ředitelkou MŠ o vybudování nové mateřské školy.