Končí vám platnost zbrojního průkazu? Pak máte šanci ušetřit, pokud se včas dostavíte na policii

Držitelé zbrojního průkazu by měli být ve střehu, pokud jim končí jeho platnost
Zobrazit fotogalerii (4)
 

Máte zbrojní průkaz a vlastníte nějakou zbraň? Tak byste měli zpozornět. Pokud vám končí jeho platnost, je potřeba si zbrojní průkaz prodloužit. Jinak vám hrozí, že přijdete o svoji zbraň a budete si muset zopakovat zkoušku a také můžete zaplatit pokutu.

Policisté z odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál proto připomínají držitelům zbrojních průkazů, že je třeba ohlídat si dvouměsíční zákonnou lhůtu před skončením platnosti průkazu.

Kdo přijde včas, ušetří

V případě jejího dodržení může příslušný útvar policie snížit poplatek bez přihlédnutí ke skupinám rozsahu oprávnění na 400 korun za celou žádost.

Co vám hrozí, pokud tuto lhůtu nedodržíte? "Pokud není dodržena dvouměsíční lhůta, činí pak správní poplatek 700 korun již za každou skupinu zbrojního průkazu. Toto je uvedeno v položce přílohy zákona o správních poplatcích," upozornila policejní mluvčí Monika Schindlová.

Vemte s sebou posudek od lékaře

K vyplněné a podepsané žádosti na předepsaném tiskopisu je nutno doložit i posudek o zdravotní způsobilosti vydaný praktickým lékařem, kde je uvedeno, pro jaké skupiny rozsahu oprávnění zbrojního průkazu se posudek vydává, datum vydání posudku, razítko a podpis lékaře. "Posudek nesmí být ke dni podání žádosti starší tří měsíců. Dále je nutno přinést jednu fotografii odpovídající současné podobě žadatele. Správní poplatek se hradí v přinesených kolkových známkách," uvedla dále policistka.

Žádost o prodloužení zbrojního průkazu je možné podat již půl roku před zánikem jeho platnosti a minimálně dva měsíce předem. Pokud tento termín nedodržíte, budete mít problém. V případě zániku platnosti zbrojního průkazu se totiž vystavujete nepříjemnostem, jako je odevzdání zbraní ve lhůtě 10 pracovních dnů po zániku platnosti, opětovné skládání zkoušky odborné způsobilosti, případný finanční postih a případně další problémy.

Zbraň vám může policie i zabavit

A o jaké problémy jde? Pokud si totiž nevyřídíte prodloužení zbrojního průkazu, může si pro vaši zbraň dojít policie až do vašeho bytu, a to bez souhlasu soudu. To odhlasovali poslanci z výboru pro bezpečnost v loňském roce. Právo na to mají pouze policisté z odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál.

Samozřejmě, že nejdříve policie vyzve držitele zbraně k jejímu odevzdání a teprve poté, co neuposlechne, může si pro ni dojít, a to i násilím s vyražením dveří u bytu. Policie může zadržet zbraň i v takovém případě, kdy existuje podezření, že zdravotní stav jejího majitele se změnil a může ohrožovat životy jiných lidí.

Zbrojní průkaz máte na deset let

Doba platnosti zbrojního průkazu činí 10 let. Na základě posudku o zdravotní způsobilosti žadatele může příslušný útvar police vydat zbrojní průkaz s dobou platnosti kratší než 10 let. Doba platnosti zbrojního průkazu vydaného, nebo o jehož vydání jeho držitel požádal před 1. červencem 2014, činí 5 let, nebyl-li vydán zbrojní průkaz s dobou platnosti kratší. Při vydání nového zbrojního průkazu po skončení doby platnosti těchto „starých“ zbrojních průkazů bude žadateli již vydán zbrojní průkaz podle nového znění zákona o zbraních (tj. standardně s dobou platnosti 10 let).

Zbraňová amnestie je určena vlastníkům nelegálně držených zbraní

Před zhruba třemi roky vyhlásila policie takzvanou zbraňovou amnestii. Byla určena vlastníkům nelegálně držených zbraní či munice. Občané, kteří zbraň či střelivo během amnestie odevzdali, nemuseli policistům vysvětlovat, odkud je mají.

Policie touto amnestií mohla zaevidovat zbraně, které mohli najít například lidé při rekonstrukcích rodinných domků nebo potomci  po svých rodičích na půdě. Neoprávněným držením zbraně či munice se totiž vystavují trestnímu stíhání.

Lidé přinesli nejen pistole, ale i kulovnice

V roce 2014, kdy byla vyhlášena zbraňová amnestie, například na Benešovsku odevzdalo 86 lidí celkem 100 zbraní a 1 918 kusů různého střeliva. "Většinou se jednalo o krátké kulové zbraně, například pistole a revolvery. Občané ale také přinesli dlouhé kulové a brokové zbraně, mezi nimi i několik starých vojenských pušek.

U odevzdaných zbraní policisté zjišťovali, zda nebyly někde odcizeny. Odborníci z oboru balistiky pak zkoumali, zda s nimi nebyl spáchán trestný čin," uvedla k amnestii mluvčí benešovské policie Markéta Johnová.


Životní styl

Zdraví