Na pálení čarodějnic v Praze zapomeňte. Jaké sankce hrozí, když porušíte zákaz rozdělávat oheň?

Bohužel každý rok člověkem zapálené ohně končí i takto
Zobrazit fotogalerii (3)
  |  

Na území metropole se do odvolání na rizikových místech nesmí rozdělávat oheň. Od pondělích 9. hodin do čtyř odpoledne pak meteorologové varují i před silným větrem, který může riziko požáru ještě zvýšit. Zákaz by tak mohl výrazně zkomplikovat dnešní tradiční pálení čarodějnic.

Za riziková místa se považují lesy do vzdálenosti 50 metrů od jejich okraje a také všechny parky, lesoparky a zahrady, kde se nachází porost umožňující vznik a šíření požáru. Kromě rozdělávání ohně je na těchto místech magistrátním nařízením zakázáno i používání pyrotechniky nebo kouření.

Loni 30. dubna vyjížděli hasiči celkem k 81 požárům, které způsobily škodu více než pět milionů korun a čtyři lidé při nich byli zraněni.

V pondělí čeká Prahu podle meteorologů rovněž silný vítr, který by však měl k večeru ustupovat. Povětrnostní podmínky by mohly zkomplikovat oslavy čarodějnic a tradiční ohně, jejichž rozdělávání i za ideálních podmínek každoročně přidělává práci hasičům. 

Tučná pokuta

Sankce za nedodržení předpisů přitom nejsou zrovna malé. Jste-li právnická nebo podnikající fyzická osoba, můžete dostat pokutu 500 000 korun. Pokud nedodrží zásady požární bezpečnosti při používání otevřeného ohně nebo jiného zdroje zapálení fyzická osoba, stát ji to může i 20 tisíc korun. Jednou z nejdůležitějších je ohlašovací povinnost.

Noc z 30. dubna na 1. května byla historicky pokládána za magickou. Svátek se původně slavil zřejmě o úplňku, jenž byl nejblíže dnu, který se nacházel přesně mezi jarní rovnodenností a letním slunovratem. Na ochranu před čarodějnicemi se na vyvýšených místech zapalovaly ohně. Na stejné datum připadá keltský svátek jara Beltain.

Bezpečné "pálení čarodějnic"

  • nezapomeňte na ohlášení pálení "čarodějnic" hasičům
  • vyberte vhodné místo, dostatečný odstup od budov, dejte pozor na suchou trávu v okolí, důležitá je také stabilní hranice vatry
  • na rozdělání ohně nepoužívejte hořlavé kapaliny, mohlo by dojít k potřísnění a následnému vznícení oděvu
  • při silném větru nedoporučujeme oheň rozdělávat
  • pro případ rozšíření ohně si připravte vodu, písek nebo hlínu k hašení
  • do ohně nevhazujte pyrotechnické výrobky, ani například pneumatiky a další materiály, které tam nepatří
  • nenechávejte oheň bez dozoru, po uhašení zkontrolujte, zda nemůže již dojít ke vzplanutí, popel například zasypte hlínou nebo pískem
Noční požár v Zelenči dopadl tragicky: Obyvatel domu přišel o život. Čtěte zde.