Praze prý vážně hrozí vyškrtnutí ze seznamu UNESCO

Může Praha opravdu přijít o některé své výsady?
Zobrazit fotogalerii (3)
  |  

Zelení zásadně nesouhlasí s vypuštěním Národního památkového ústavu z procesu posuzování stavebních projektů v památkově chráněných rezervacích a zónách. Návrh jde podle nich přímo proti doporučením, které Praze v těchto dnech adresuje Výbor světového dědictví UNESCO. Je panika na místě, nebo jde jen o zbytečné strašení?

V doporučení, které přijal Výbor světového dědictví UNESCO na začátku července tohoto roku, se mj. uvádí, že UNESCO vybízí smluvní stát ke schválení všech náležitých právních dokumentů a novel, jako například "novela zákona o státní památkové péči", aby se posílila památková péče a správa památek. Zároveň vyzývá smluvní stát, aby posílil pravomoc národního úřadu, který má na starosti naplnění Úmluvy o světovém dědictví, aby se mohl soustředit na zásadní rozhodnutí ohledně zachování OUV statku (kompletní znění toho, co Výbor schválil, najdete zde).

Riziko špatných rozhodnutí

Součástí zprávy UNESCO je také vyjádření "značného znepokojení ohledně množství rozsáhlých projektů zástavby navržených v ochranném pásmu Pražské památkové rezervace a jeho širším okolí, stejně jako nedostatku konkrétních předpisů ohledně výškové zástavby, která může mít podstatný dopad na chráněné hodnoty Pražské památkové rezervace".

"Bez odborného stanoviska památkářů se zvyšuje riziko dalších chybných rozhodnutí, včetně výstavby mrakodrapů nebo demolice cenných budov. To může vést k nenávratnému poškození historického rázu Prahy," uvedla radní hlavního města pro územní rozvoj Petra Kolínská.

Co reálně hrozí?

"Pokud by novela památkového zákona skutečně prošla parlamentem, Praha se dostane do přímého konfliktu s UNESCO, což je vždy velká mezinárodní ostuda. Praha má jít příkladem a ukazovat, jak se dá propojit péče o historické památky s moderním rozvojem města," konstatuje kandidát na primátora za SZ Ondřej Mirovský. V takovém případě by mohla být Praha zařazena na Seznam světového dědictví v ohrožení, jako se stalo Vídni, nebo dokonce vyškrtnuta ze Seznamu světového dědictví, jako se to už stalo Drážďanům.

"Primátorka odmítla pozvání na jednání Výbor světového dědictví UNESCO a obhajovat kroky města v oblasti památkové péče. Na zápisu v seznamu UNESCO ji de facto nezáleží," doplnila radní hlavního města pro územní rozvoj Petra Kolínská.