Kralupy se mění: Díky dotacím město roste do krásy, co všechno se v poslední době povedlo?

Druhá etapa rekonstrukce centra Kralup míří do finále. Na co se mohou občané těšit?
Zobrazit fotogalerii (12)
 

Podobně jako v letních měsících se také v prosinci a v lednu rozvoj našeho města ani na chvíli nezastavil, právě naopak. Díky práci místostarosty Libora Lesáka, který pro Kralupy každoročně získá mnoho dotací, se podařilo dokončit hned několik naplánovaných projektů a další jdou do finále. Občané se tak dočkali třeba nového parkoviště s kamerovým systémem či moderního multifunkčního prostoru před pivovarem. 

Kralupský pivovar byl založen roku 1872 podnikatelem židovského původu Josefem Fišerem. Roční produkce v době první republiky činila 32 tisíc hl piva a 120 vagonů sladu.

Po roce 1948, kdy došlo k jeho znárodnění, se zde začalo vařit známé pivo značky Bohemia a Vltavan. Dnes již budova nemá reálné využití, a proto se plánuje její adaptace na multifunkční centrum

V průběhu posledních let se Kralupy nad Vltavou postupně proměnily zcela k nepoznání, a to po všech stránkách. Samozřejmostí jsou tak dnes moderní školy, které může městu celé okolí závidět.

Stejně tak probíhá i regenerace panelových sídlišť, výstavba nových zelených ploch a instalace mnoha naučných a zábavních prvků. V plném proudu je i rekonstrukce centra Kralup a podobně jsou na tom okrajové části města, kde stavební práce taktéž plynule pokračují.

Centrum se dočkalo nové ulice i vodotrysku

Mezi nejvíce sledované investiční akce samozřejmě patří přestavba Palackého náměstí, které se v průběhu posledních měsíců změnilo zcela k nepoznání. „Především se podařilo dokončit modernizaci rozhlehlé plochy v okolí kralupského pivovaru, kde došlo ke vzniku nové ulice, zvané Vaníčkova,“ uvádí místostarosta Libor Lesák s tím, že celé místo bylo osazeno novým mobiliářem včetně zeleně a brzy již bude moci sloužit občanům k zábavě i odpočinku.

Podobně jako v případě rekonstrukce plochy před hlavním kralupským kostelem, kde došlo k odkrytí mozaikové dlažby, se ani letos nezapomnělo na vhodné zakomponování starých prvků do nového prostředí. „Právě milovníky památek a architektury jistě potěší pohled na historickou studnu, která nyní prošla důkladnou rekonstrukcí,“ myslí si místostarosta Lesák a dodává, že právě obnova kulturních a historických milníků patří mezi hlavní cíle radnice.

Parkovací dům v Kralupech by v případě, že vše půjde hladce, mohl vyrůst na místě nevyužitého pozemku u nádraží ČD již v roce 2021. Jeho realizaci plánuje radnice hradit z dotace, která by měla pokrýt až 75 % všech nákladů na jeho výstavbu. 

Na programu jsou i památky a digitální rozvoj

„Stejně tak se nedávno představil v novém i barokní křížek u zastávky ČD v Zeměchách, který málem podlehl zubu času, ale nakonec se ho podařilo zachránit,“ vysvětluje Libor Lesák s tím, že podobnou opravou nedávno prošel i válečný památník v Lobečku. Podobně jako rozvoj centra a rekonstrukce památek se radnici na konci roku též dařila i výstavba nových chodníků, jako je ten v ulici Hybešova, který nyní bezpečně spojil Minice se středem Kralup.

Taktéž jako mnohá okolní středočeská města trápil i centrum Dolního Povltaví v poslední době akutní nedostatek volných státní pro vozidla. Zejména obyvatelé Hůrky tak jistě potěšilo nové parkoviště v ulici Dobrovského. „Samozřejmě zde nechybí ani kamerový systém, aby byla zajištěna co největší bezpečnost odstavených vozidel,“ říká místostarosta Lesák, jenž dodává, že v plánu je i realizace moderního parkovacího domu poblíž kralupského nádraží.  

Důraz je samozřejmě kladen též na rozvoj okrajových částí města. Zatímco v Lobečku se tak v novém představila komunikace v ulici Gagarinova, která prošla kompletní rekonstrukcí, v Mikovicích byla zase dokončena výstavba multifunkčního sportovního areálu při ZŠ Gen. Klapálka. A navíc, nejinak tomu bude i letos, kdy mimo jiné začne proměna Kralup v centrum vědy a techniky, a to výstavbou laboratoří při ZŠ Komenského či dokončením TIPKralupy.cz.