Hygienici kontrolovali hrnčířské trhy v Berouně

Hrnčířské trhy jsou v Berouně pořádány od roku 1997
  |  

Zboží určené pro styk s potravinami v několika případech nemělo potřebnou dokumentaci, čtyři druhy byly staženy z prodeje.

V rámci dozoru nad předměty určenými pro styk s potravinami byly na jarních Hrnčířských trzích v Berouně provedeny kontroly zaměřené na značení a písemné prohlášení předmětů určených pro styk s potravinami z keramiky a porcelánu. 

Kontroly jsou prováděny průběžně

Na hrnčířských trzích provádí středočeští hygienici kontroly již několik let.  V letošním roce zaznamenali vyšší počet nových účastníků této u spotřebitelů oblíbené akce. Celkem bylo provedeno 15 kontrol u prodejců keramických předmětů určených pro styk s potravinami.

Prohlášení o shodě je doklad výrobce o správném posouzení shody výrobku s požadavky příslušných nařízení vlády. Je nutnou podmínkou uvedení výrobku na trh.

Doklad splnění hygienických požadavků

Kontrola ověřovala zda prodejci mají k dispozici prohlášení o shodě dle § 19 vyhlášky č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, ve znění pozdějších předpisů.

Nedostatky v dokumentaci

V 8 případech byla předložena neúplná prohlášení s chybějící  identifikací keramických výrobků, datum vydání prohlášení nebo citace nařízení.  Ve 4 případech prohlášení k dispozici nebylo a prodávající stáhly dobrovolně keramické předměty z prodeje.  

Náhradní termín, pak kontrola provozovny

Povinnost zaslání písemného prohlášení v náhradním termínu splnilo 7 prodávajících, u zbývajícího bude provedena následná kontrola v provozovně ve Středočeském kraji.