Český Brod představí nové hradby, bude se tu střílet!

Český Brod se snaží zachránit hradby
  |  

Chcete prima tip na sobotu? Českobrodský spolek Guardia Broda Bohemicalis si opět připravil zajímavou střeleckou soutěž, se kterou také zabrousíte do minulosti. 

Hradby v premiéře

Již tuto sobotu se na parkánu městských hradeb bude konat pravidelná soutěž ve střelbě z historických kuší. Soutěže se zúčastní i střelci z Německa nebo Itálie. Prohlédnout si můžete také nově opravené koruny hradebních zdí. Akce začíná v 10 hodin a vyvrcholí v 15 hodin bojem měšťanů s lapkovskou rotou rytíře Vraždy a následnou finálovou částí soutěže. Vstupné je dobrovolné. Parkán bude přístupný z parčíku v Šafaříkově ulici

 

O tom, že Brod chce opravit historické hradby města, jsme vás již informovali v tomto článku

Historické sdružení Guardia Broda Bohemicalis vzniklo v královském městě Český Brod na památné ustavující schůzi v historické zvonici evangelického kostela roku 2007. Sdružení je především historickým spolkem zaměřujícím se na období druhé poloviny patnáctého století, kdy města jako byl Český Brod zažívaly svou zlatou éru. Členové Guardie Broda Bohemicalis představují měšťanstvo oné doby a zabývají se jak hmotnou kulturou tak i vojenstvím, které bylo nedílnou součástí života měšťanů. Guardia Broda Bohemicalis po vzoru svých předků založila mimo jiné v rámci sdružení střelecké bratrstvo ve, kterém je zapojeno mnoho nadšených střelců z historické kuše, jakož i střelců z ručnic.