Očkování proti covidu přináší spoustu dezinformací, vyznáte se v nich? Odborníci vysvětlují, co je a co není pravda

Jedna z rozšířených fám je, že očkování je dílem Billa Gatese. Když se teď rozvádí, kdo by asi dostal ty očipované nebožáky?
 

Očkování proti covid-19 je terčem usilovné dezinformační kampaně. Cílem dezinformátorů je záměrná manipulace se čtenáři s vidinou vlastního prospěchu. Tím může být prodej "zázračných" prostředků k ochraně před koronavirem, radost z úspěchu úmyslně rozšiřovaných lží nebo snaha o podrytí důvěry v demokracii. Společně s odborníky vám pomůžeme se v záplavě dezinformací vyznat. 

Často opakované dezinformace se týkají domnělé neúčinnosti nebo malé účinnosti vakcín proti covid-19. Podívejme se proto, za pomoci veřejně dostupných dat, jak přesně jsou účinné.

Mnohem menší počet nemocných

Účinnost vakcín se udává v procentech. Co si však máme představit pod tím, když čteme nebo slyšíme, že vakcína má účinnost 95 %? V první řadě je třeba zdůraznit, že to neznamená, že ochrání 95 % očkovaných. Ochrání jich totiž mnohonásobně více.

Mgr. Irena Storová, MHA - ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv:
„Data jednoznačně ukazují, že očkování má smysl. Za jeho odmítáním bývá strach, který ale mnohdy způsobuje jen nedostatek informací. Mysleme však na to, že vakcínami proti covid-19 se očkuje obrovské množství lidí na celém světě. Máme tedy k dispozici nebývalé množství dat, která by se u jiných, méně  frekventovaných vakcín sbírala po daleko delší dobu.  Pokud by tedy s některou z vakcín bylo něco v nepořádku, dozvíme se to opravdu velmi rychle.“

Účinnost vakcíny 95 % udává, že propuknutí onemocnění covid-19 po vakcinaci je o 95 % nižší než bez očkování. Jinak řečeno, v populaci, kde by bez očkování onemocnělo covid-19 celkem 1 000 lidí, po očkování by jich onemocnělo jen 50.

Snižují výskyt nemoci

V dosud publikovaných klinických studiích, kterých se zúčastnilo více než 164 000 dobrovolníků z celého světa, vyšla účinnost různých vakcín v rozmezí 66-95 %.

Ačkoliv byly různé vakcíny testovány v různých státech, různých věkových skupinách, v různém čase a nestejných podmínkách, lze z dostupných dat vyvodit, že jsou schopny snížit výskyt nemoci covid-19 třikrát až dvacetkrát.

Snižují riziko těžkého průběhu

Tyto výsledky byly dosaženy v podmínkách klinických studií, které mohou, ale nemusejí věrně odrážet situaci v reálném světě. K dispozici jsou však již přesné výsledky očkování v Izraeli, které zahrnují více než 1 190 000 obyvatel, tedy dostatečně velkou skupinu (polovinu očkovaných, polovinu neočkovaných).

Výsledky ukazují, že v reálné praxi je účinnost vakcíny 92 %, což potvrzuje závěry klinických studií. Očkování tedy v Izraeli snížilo riziko onemocnění covid-19 a také riziko jeho těžkého průběhu nemoci více než 12x. Publikovaná data jasně ukazují, že vakcíny proti nemoci covid-19 jsou vysoce účinné.

Jak postupovat

  • zkontrolujte zdroj informací
  • ověřte autora
  • přečtete si celý článek
  • ověřte téma v jiném médiu
  • nejste si jisti? Poraďte se

Zdroje: LiveScience, New England Journal of Medicine, Science Direct, The Lancet

KAM DÁL: Když bylo Adámkovi 11 měsíců, obrátil se nám život vzhůru nohama, říká maminka chlapce, který trpí vážnou nemocí.