Kraj upraví zásady územního rozvoje pro dálnici D3

Vizualizace dálničního mostu přes údolí Sázavy
 

Koridor pro dálnici D3 bude podroben posouzení vlivů na životní prostředí. Kvůli tomuto nedostatku byl dříve zrušen krajským soudem.

Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo pořízení aktualizace Zásad územního rozvoje (ZÚR) Středočeského kraje. Nová dokumentace bude pořízena pro vymezení koridoru „D204 pro trať Praha – České Budějovice, úsek Strančice – Bystřice u Benešova“.

Středočeská D3

Zásady územního rozvoje (ZÚR) jsou nástrojem územního plánování na úrovni krajů a jsou nadřazeny územním plánům obcí. Stavebním zákonem je předepisána aktualizace nejpozději každé 4 roky. Vycházejí z Politiky územního rozvoje ČR a podkladem pro ně jsou Územně analytické podklady. (Institut plánování a rozvoje hlmP)

"Území na jih od Prahy, pro které budeme pořizovat aktualizaci ZÚR, se týká území, na němž bude realizována výstavba středočeské části dálnice D3 a s ní související takzvaná Václavické spojky,“ vysvětlil hejtman Středočeského kraje Miloš Petera.

Vliv na životní prostředí neznámý

Koridor byl zrušen rozsudkem Krajského soudu v Praze. Bude vypracováno vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, jehož součástí je i vyhodnocení vlivů na životní prostředí a lokality NATURA 2000. „Soustředíme se zejména na zjišťování a vyhodnocení vlivů kumulativních a synergických a vlivů na lidské zdraví,“ doplnil hejtman Miloš Petera.