Kralupské nádraží hyzdí rozkvétající město. Kdy začne jeho oprava a jak jsou na tom železniční stanice v okolí?

Kralupské nádraží má to nejlepší za sebou. Jeho okolí se mění, do ideálu je ale daleko
Zobrazit fotogalerii (9)
 

Zatímco centrum Kralup nad Vltavou se postupně mění k nepoznání, budova největšího středočeského nádraží na rekonstrukci již několik let čeká. O tom, že oprava je skutečně nezbytná, svědčí současný vzhled železniční stanice. Posprejované podchody, zchátralé sedačky a celkový nepořádek, taková je každodenní realita kralupského nádraží. Jelikož Správa železnic ani vedení Středočeského kraje se k řešení problému zatím nemají, taktovky se chopilo alespoň město, které iniciovalo zlepšení bezpečnosti ve stanici a zkrášlení jejího okolí.

Rekonstrukce v okolí nádraží se v současné době daří hlavně díky dotacím a úspěšné finanční politice. Městu se tak podařilo opravit nedaleké Palackého náměstí, stejně jako budovu ZŠ Komenského, kde vznikly moderní laboratoře, a osazeny byly též nové autobusové zastávky v centru i po městě. 

Současná železniční stanice již má to nejlepší za sebou, přesto se ale pyšní zajímavou historií, neboť v pořadí se jedná již o páté kralupské nádraží. To první spatřilo světlo světa v roce 1851 v souvislosti s výstavbou železnice z Prahy do Podmokel. Nacházelo se na území dnešní městské části Lobeč a svému účelu sloužilo jen krátce. O několik let později bylo založeno nádraží Buštěhradské dráhy a konečně v roce 1865 poté, co byla zprovozněna železnice do Turnova, došlo ke stavbě moderní staniční budovy společné pro všechny tři samostatné dráhy.

Dříve krásná stanice má to nejlepší za sebou

Staré kralupské nádraží sloužilo svému účelu přesně 117 let, a to až do roku 1982, kdy bylo v souvislosti s celkovou modernizací dráhy rozhodnuto o jeho demolici. „Následně se začalo s výstavbou honosné staniční budovy, jež se po dokončení díky zajímavému architektonickému řešení stala jedním z nejkrásnějších drážních objektů u nás,“ uvádí místostarosta Libor Lesák s tím, že v době její výstavby provoz zajišťovalo prozatímní – tedy v pořadí čtvrté – nádraží.

Dnes, téměř po čtyřiceti letech služby, je přes někdejší půvab kralupské železniční stanice patrné, že její rekonstrukce je nezbytná. K jediné menší opravě totiž došlo v podstatě jen v roce 2009, kdy probíhala renovace nástupištních přístřešků. „V rámci těchto oprav dochází k výměně střešní krytiny, sdělovací techniky, elektroinstalace a osvětlení,“ sdělil tehdy vedoucí SŽDC Petr Novák. K žádným radikálním změnám, jako by byla bezbariérovost nástupišť nebo celková obnova skeletu budovy, ale nedošlo a navíc se ve stanici zvolna začala zhoršovat bezpečnost.

Vzhled se nezlepšil, bezpečnost ovšem ano

„Když jsme v roce 2017 připravovali nový strategický plán Kralup, prováděli jsme mimo jiné dotazníkové šetření mezi občany, jichž jsme se tázali, která lokalita ve městě je podle nich nejméně bezpečná. Výsledek byl tehdy jednoznačný – kralupské nádraží,“ říká Libor Lesák, podle kterého se v prostorách stanice zejména večer začala shromažďovat nebezpečná individua. Obtěžování cestujících dosáhlo takové míry, že situaci bylo nutné urgentně řešit.

Budovu kralupského nádraží tehdy hlídala Českými dráhami najatá bezpečnostní agentura, ovšem její zaměstnanci toho moc nezmohli. „Naší prioritou ovšem bylo zvýšit bezpečnost v centru Kralup, a tedy i na nádraží, a právě proto jsme tehdy iniciovali přesun Policie ČR do prostor stanice,“ popisuje následující dění kralupský místostarosta a dodává, že toto se nakonec podařilo a od letošního března sídlí státní policie právě na nádraží. Mimo to v dané oblasti dohlíží na pořádek také metodici prevence kriminality, které město nedávno zřídilo.

Díky dotacím se mění k lepšímu alespoň okolí

Bezpečnost ve stanici i v jejím okolí se tedy podařilo vyřešit, ovšem jinak je tomu s nutností samotné rekonstrukce. Jak sdělila mluvčí Správy železnic Nela Friebová, žádná oprava se nyní nechystá a dokonce zatím ani není hotov projekt. Podobné je to v případě Středočeského kraje. Zatímco jinde se na takovéto rekonstrukce uvolňovaly finance, nevypadá to, že současné vedení by mělo něco takového v plánu, a tak finanční pomoc z této sféry nejspíše očekávat nelze.

V okolí Kralup nejen, že nyní probíhají opravy nádraží, ale taktéž jsou otevírány nové železniční zastávky. Mezi ty nedávno představené veřejnosti patří například Neratovice sídliště, kde staví také rychlíky a odkud mohou lidé bez problémů cestovat do Prahy, bez nutnosti docházet na vzdálené nádraží

Jedinou výjimkou je město, které o daném problému jedná se Správou železnic. Především se ale kralupská radnice soustředí na opravu přednádraží, takže alespoň tento prostor již nebude dělat městu ostudu. „Nedávno se nám podařilo získat dotaci z Programu ITI IROP, jež využijeme nejen na výstavbu parkovacího domu, ale i na rekonstrukce v okolí železniční stanice, kde bude postaven nový autobusový terminál,“ vysvětluje Libor Lesák s tím, že dále město koupilo bývalé provizorní nádraží, které se zbourá a bude nahrazeno točnou autobusů.

Svítá se nádražím přeci jen na lepší časy?

Železniční stanice Kralupy nad Vltavou na rekonstrukci přes snahu města stále čeká, nicméně příjemnou zprávou je, že jiné drážní objekty se již podařilo opravit. V uplynulých letech byla vymalována a opravena železniční zastávka v Minicích, zatímco nyní probíhá rekonstrukce nádraží Kralupy n. Vlt. předměstí, které získá novou fasádu, čekárnu i mobilní toalety. Vedle toho se pak opravuje většina stanic a zastávek na trati 110 v úseku Kralupy n. Vlt. – Slaný.

V okolí pak budou probíhat rekonstrukce staničních budov v Otvovicích, Středoklukách
a Noutonicích. V případě kralupského nádraží pak cestujícím přeci jen svítá malá naděje, neboť podle mluvčí Správy železnic by mohla být jeho oprava zapracována do aktualizace studie proveditelnosti Praha – Mladá Boleslav – Liberec. Do té doby se ovšem místní budou muset spokojit s postupnou proměnou okolí, jež se díky úspěšné dotační politice radnici daří.