Centrum Kralup se změnilo k nepoznání. Místo šedé zóny vodotrysk, lavičky i nové osvětlení

 

Zatímco po dlouhá desetiletí připomínal střed Kralup nad Vltavou spíš šedivou periferii, nyní po důkladné rekonstrukci nastala naprostá změna. Na místě nevzhledné šedé plochy v průběhu několika let vyrostlo moderní náměstí včetně nové radnice, která může město dobře reprezentovat. Navíc rozvoj centra se nezastaví ani v budoucnu. V následujících letech se občané dočkají také proměny pivovaru na multifunkční centrum nebo nové pěší zóny. Kde se berou peníze a kdo za touto proměnou stojí?

Nálet na Kralupy proběhl na konci války, 22. března 1945, přesně v pravé poledne a znamenal nejen poškození mnoha domů v centru města včetně historické zástavby, ale taktéž přinesl smrt 245 lidem. Některé části Kralup, například Podháj v blízkosti železniční stanice, byly téměř srovnány se zemí

Kralupy nad Vltavou se dodnes řadí mezi nejmladší města v České republice, čemuž odpovídá také jejich urbanistický vzhled. Dlouhá léta malá a neznámá vesnice se začala rychle rozvíjet teprve po roce 1851, kdy byla postavena železniční trať z Prahy do dnešního Děčína.

Vznikaly nové průmyslové podniky, od loděnice Vojtěcha Lanny, přes cukrovary, pivovar, až po rafinerii minerálních olejů, a taktéž se prudce zvyšoval počet nových obyvatel.

Moderní náměstí jako priorita nového století 

Centrum Dolního Povltaví tak v druhé polovině 19. století zachvátil stavební ruch. Budovaly se nové domy, ulice a později vznikaly i celé čtvrtě. „Výjimkou se však stalo okolí dnešního Palackého náměstí, jehož proporce kopírovaly rozměry původní návsi,“ vysvětluje kralupský místostarosta Libor Lesák důvod, proč náměstí nemá typický čtvercový půdorys. Za nepříliš hezký vzhled původního středu města mohl také nálet na město i velký počet továren v okolí.

Zatímco dříve tak podobu centra Kralup nikdo neřešil, dokonce v 80. letech byla rozšířením železničního viaduktu stržena polovina jedné z nejkrásnějších ulic, od přelomu století se nové náměstí a jeho okolí stalo pro představitele města prioritou. Jak připomíná Libor Lesák, také finanční rozvaha tehdejších zastupitelstev umožnila Kralupům získat dostatečnou peněžní rezervu, díky které je nyní možné provést rekonstrukci centra bez nutnosti město zadlužovat.

Rozvoj brzdily nedořešené majetkové vztahy

Josef Vaníček, jehož jméno nová ulice v centru nese, byl dlouholetým prvorepublikovým starostou, který se postaral o rozkvět města v letech 1919 - 1938. Mezi největší počiny jeho éry patří například stavba kralupského mostu T. G. Masaryka či vybudování nové radnice. 

Právě z těchto důvodů na přání kralupského historika ing. Josefa Stupky rozhodlo městské zastupitelstvo v prosinci 2018, že nová ulice ponese Vaníčkovo jméno. O přejmenování se zasloužil zejména zastupitel Mgr. Jindřich Kohm, jenž tuto změnu na zastupitelstvu města prosadil. 

„S reálnou přípravou revitalizace Palackého náměstí a jeho bezprostředního okolí jsme začali po roce 2010. Věděli jsme, že nás čeká nelehký úkol, neboť ne všechny parcely tehdy byly v majetku města a navíc šlo o běh na dlouhou trať,“ vzpomíná místostarosta Lesák na počátky rozvoje centra a dodává, že symbolickým prvním krokem se stala přeměna tehdejšího obchodního domu Máj na moderní radnici, neboť hezká radnice je symbolem každého města.

Přibližně v té samé době se občanům v novém představil také bývalý parní mlýn, který se po náročné rekonstrukci proměnil v moderní Technopark Kralupy. Svou činnost následně tým rozvoje města zaměřil na okolí kostela Nanebevzetí Panny Marie a svatého Václava. Nejen, že došlo k pietní úpravě v blízkosti pomníku obětem první a druhé světové války, ale navíc se podařilo odkrýt, zdokumentovat a taktéž odborně zrestaurovat historickou dlažbu u kostela.

Záchrana historické dlažby i vznik nové ulice

Teprve poté přišlo na řadu to nejdůležitější, tedy samotná proměna Palackého náměstí v oázu klidu a pohody, která bude město důstojně reprezentovat. „V této fázi obnovy centra došlo nejprve k výstavbě nové, dnes Vaníčkovy ulice, a zároveň byl nevzhledný asfaltový povrch v blízkosti budovy pivovaru nahrazen žulovou dlažbou,“ popisuje průběh prací kralupský místostarosta s tím, že nechyběla ani instalace vodních prvků, laviček nebo nového osvětlení.

Poslední etapa rozvoje této části středu města začala v letošním roce a definitivně byla dokončena počátkem listopadu. V průběhu jarních a letních měsíců se podařilo zrekonstruovat samotné

Většina občanů je dle reakcí na sociálních sítích s náměstím spokojena, jen někteří poukazují na menší množství zeleně. Jde  však o věc, kterou kvůli hustotě inženýrských sítí není možné lépe vyřešit. Na rozdíl od dřívějška ale nechybí ani stromky či květinové mísy.

Palackého náměstí, včetně přilehlé ulice vedoucí k hlavní silnici. Kralupáci se tak konečně dočkali decentně vypadajícího náměstí, jež zároveň bude fungovat jako příjemná odpočinková plocha a později též dějiště různých kulturních akcí, například Dnů Kralup.

Co čeká Kralupy v budoucnu? 

Již brzy se občanům představí také Park přátelství na sídlišti Cukrovar, který se nachází na místě původního hřiště a jehož přeměna právě spěje do finále,“ uzavírá místostarosta Libor Lesák, podle kterého však modernizace města tímto ani zdaleka nekončí. Zároveň také neopomíná dodat, že proměna Kralup nad Vltavou v atraktivní a hezké město je samozřejmě zásluhou nejen jeho vedení, ale zejména všech lidí, kteří zde žijí a aktivně se zapojují do děje.

Přestože on sám to jen nerad přiznává, za svůj rozvoj vděčí Kralupy také Liboru Lesákovi. Díky jeho úspěšné dotační politice se daří realizovat řadu akcí, od oprav chodníků a vozovek, přes rekonstrukce základních škol, až po výstavbu nových parkovacích míst pro občany i přespolní bez nutnosti vynakládat na ně finanční prostředky města. Právě díky tomu je možné i do budoucna pokračovat v rozvoji Kralup jako úspěšného a bohatého města bez dluhů.

Klíčová slova: