Přifoukne připravovaná novela zákoníku práce i vaši peněženku? Mzdy mohou skokově vzrůst

Novela zákoníku práce může významně zvednout minimální mzdu
 

Do práce chodíme většinou proto, abychom si domů přinesli pokud možno dostatek peněz na živobytí. Jsou ale i profese, kde je vyplácena pouze minimální mzda, která často nestačí ani na pokrytí opravdu skromných potřeb. O jejím navyšování doposud rozhoduje každoročně vláda, ale pokud projde návrh novelizace zákoníku práce, bude situace jiná. Pomůže to peněžence?

Jste odkázáni na minimální mzdu? Bohužel jsou profese, kde se mzda jen málokdy vyhoupne výš než právě na hodnotu, pod kterou již zaměstnavatelé ze zákona jít nemohou. Není třeba se bavit o tom, že žít z 14 600 Kč za měsíc, které jsou ještě zdaněny, je možné jen velmi těžko, pokud se to vůbec může podařit.

50 % předloňské průměrné mzdy

Pro příští roky je připravována novelizace zákoníku práce, která by měla mimo jiné hovořit právě i o výši minimální mzdy. Jak by měla být stanovována? Minimální mzda by měla záviset na průměrné hrubé mzdě, ale nikoliv za předchozí rok, ale za rok předminulý. Toto pravidlo má svoje důvody. Minimální mzda pro daný rok totiž samozřejmě musí platit vždy od ledna, což by nedávalo možnost jednoznačně určit výši průměrné mzdy za minulý rok. Takové statistiky a propočty vyžadují dostatek času. Jak vysoká by tedy minimální mzda měla být? Návrh počítá s 50 % průměrné mzdy předminulého roku.

Jistota a předvídatelnost

Co by taková změna přinesla, pokud bude schválena poslanci a senátory a následně i podepsána prezidentem? Oproti současnému stavu, kdy minimální mzdu určuje v každém roce na příští období vláda, vycházela by její výše nově přímo ze zákona a byla by tak jasně a předvídatelně stanovitelná. Vzhledem k výpočtu z dat z předminulého roku by také bylo možné oznámit výši minimální mzdy pro příští rok v dostatečném předstihu, pravděpodobně již v říjnu.

Vláda si nechává možnost zásahu

Byla by tedy v případě schválení připravované novely vláda úplně “mimo hru”? Ne tak docela. Pokud by došlo k ekonomickým problémům země a růst minimální mzdy podle tohoto pevného výpočtu a pravidla by mohl ohrozit její fungování, nechává si v návrhu novely vláda možnost nárůst minimální mzdy snížit. Pak by - stejně jako doposud - výši minimální mzdy pro následující kalendářní rok opět vyhlásila přímo vláda. Nikdy by ale podle připravovaného dokumentu minimální mzda neměla klesnout.

Rychlý nárůst - bude to překážka? 

Jaká čísla si můžeme pod výše uvedenými odstavci konkrétně představit? Jestliže tedy v tomto roce je výše minimální mzdy, jak už bylo uvedeno, 14 600, v roce 2022 by se mělo jednat již o sumu o tři tisíce vyšší, tedy o 17 600. V prvních letech platnosti novelizace zákoníku práce by tedy došlo k poměrně značnému navýšení. Jde tak o to, zda právě tento moment se nestane kamenem úrazu, který by ve Sněmovně mohl návrh zastavit. Každopádně o navyšování minimální mzdy je nutné jednat a současnou situaci, která je pro mnohé lidi velmi složitá, posunout.

KAM DÁL: Akce Albrecht I. se na počátku války stala osudnou až pro tisíce Čechů. Čekal je koncentrační tábor i smrt.

 

Klíčová slova: