Na přejezdu v Týnci uberte plyn!

Vlevo soukromá vlečka do slévárny METAZ, vpravo trať Praha - Benešov č. 221
  |  

Nově zrekonstruovaný přejezd železniční trati je z obou směrů pod úrovní vozovky, takže hrozí poškození podvozku. Město jedná se správou železniční cesty o nápravě.

Město Týnec nad Sázavou si objednalo nezávislý znalecký posudek a nové geodetické zaměření. Za pravděpodobnou příčinu považuje chybu v projektu, který nezohlednil výškové rozdíly v napojení přejezdu a komunikace.

Poškození majitelé aut se mohou přihlásit

"Vedení města proto po Správě železniční a dopravní cesty žádá kompletní předělání přejezdu a odmítá nějaká pouhá provizorní řešení. To především z obav, že se z provizorního stane trvalé. Ještě prosba řidičům. Jezděte v místě hodně pomalu, jinak vám hrozí minimálně poškození vozu, v horším případě i poškození zdraví. Pokud už k nějaké škodě došlo, nabízíme vám bezplatnou právní pomoc při sepsání žádosti o náhradu," sdělila Lenka Morávková z kanceláře starosty města.

Složité poměry

"Intenzivně hledáme společné řešení, vedoucí k odstranění problému, jehož počátek je pravděpodobně už v samotném projektu a také složitých majetkových poměrů přilehlých komunikací. Například vlečka z jedné strany přejezdu je v soukromém majetku, SŽDC tedy zde ze zákona nesmí investovat finanční prostředky. Majitel vlečky se na finančně odmítnul spolupodílet," sdělil mluvčí Správy železniční dopravní cesty Marek Illiaš.

Správa železniční cesty se omlouvá

"V současné chvíli jednáme s projektantem stavby o možnosti přepracování odvodňovacího žlabu přejezdu a jeho opětovném usazení tak, aby se snížily současné problematické výškové rozdíly. Navržený postup bychom opravu rádi realizovali do konce října letošního roku.  Vzniklou situaci  bude Správa železniční dopravní cesty řešit se zhotovitelem díla. SŽDC rovněž vnímá výslednou podobu přejezdu jako nešťastnou a všem motoristům, kterým vznikly komplikace se omlouvá," řekl dále mluvčí Správy železniční dopravní cesty Marek Illiaš.


To nejzajímavější do Vašeho e-mailu

Přihlášení k odběru newsletteru