Úvaly jsou město Street Artu!

Takto krásně mají v Úvalech vyzdobený vjezd do technických služeb...
  |  

Pokud budete projíždět Úvaly, nemůžete si nevšimnout zajímavých nástěných maleb, které vždy perfektně dotvářejí dané místo. Úvalská radnice totiž vyšla vstříc mladým výtvarníkům, kteří v rámci projektu Street Art Úvaly město zkrášlili a ukázali, že street art a grafiti rozhodně není dílo nějakých vandalů, ale svébytné umění. 

O zajímavých malbách v Úvalech nám řekla více Eva Chvalkovská, dobrovolnice tohoto projektu. 

 

Kde všude je možné v Úvalech najít zajímavý street art?

V Úvalech se zatím za podpory města realizovaly 3 malby. První vznikla na dětském hřišti ve sportovním areálu SK Úvaly, kde ji v květnu 2015 pánové z Leviathan Crew vytvářeli před zraky návštěvníků dětského odpoledne a malého hudebního festivalu. Na stěně betonového plotu tak dnes děti při hraní můžou poznávat siluety zvířat a ryb, které žijí u nás v ČR (nebo těsně vedle, v případě medvěda). Obraz je pestrobarevný, tak trochu poučný a vzor puzzle mu dává další rozměr.

Druhá malba vznikla také ve spolupráci s Kryštofem Kotíkem a Leviathan v úvalské základní škole. Malovalo se na stěnu 3x5m a po diskusích s paními učitelkami, umělci z Leviathan Crew připravili motiv mapy Evropy, která je inspirovaná prvními porevolučními učebnicemi angličtiny. Stěna se totiž nachází na chodbě u jazykových učeben. Kryštof Kotík připravil malbu tak, aby děti samy mohly do jednotlivých zemí namalovat to, co si ke každé zemi automaticky vybaví. Na celé dílo byla využita řada technik, které si děti mohly v praxi vyzkoušet: malbu štětcem a válečkem, sprejování přes šablony a kreslení speciálními fixy. Nakonec byla zeď završená autorskou malbou Leviathan Crew.

Třetí dosud realizovanou malbou je obraz na stěně vjezdu do Technických služeb města Úvaly v Riegrově ulici. Mr. Irk, který je autorem malby, se inspiruje industriálním prostředím a kontrastním biologickým životem. Tyto prvky propojuje a pro naše město vytvořil něco jako oživlý čistící stroj. Tato pestrobarevná, do detailu propracovaná sci-fi příšera nám teď po nocích v Úvalech čistí ulice ￿ A koncem října přibude na druhou stěnu vjezdu druhý „tvor“.

 

Jak dlouho trvá takový obraz zhotovit?

Pokud neberu v potaz přípravné práce, samotné malování stěny na dětském hřišti a ve škole zabralo 2 dny, stěna u Technických služeb asi 3 dny. Hodně záleží na technice, protože malování přes šablony, které používá Leviathan Crew, vyžaduje vyřezávání několika šablon na každý obraz, což je v případě větších obrazů práce až na týdny. Mr. Irk, který maluje sprejem (bez šablon), připravuje předem také skici, což zabere opět nějaký čas…

 

Jak získáváte plochy na malování?

Plochy k pomalování vytipováváme ve spolupráci s městem, a pokud nejsou v jeho majetku, město samozřejmě vyjednává s vlastníky objektů. Jedná se zejména o drážní objekty, tedy SŽDC nebo ČD.

 

Co plánujete vytvořit v podchodu pod železnicí a kdy?

V podchodu na nádraží bude malovat opět umělecká skupina Leviathan Crew vedená Kryštofem Kotíkem, která připravila zcela unikátní návrh, který netypicky spojuje street art (technika malby přes šablony) se zobrazením historie města Úvaly. Kryštof Kotík podnikl řadu hledání historických materiálů, aby mohl vytvořit originální obrazy a texty připomínající významné nebo zajímavé historické události v Úvalech. Díky skupině Leviathan tyto unikátní obrazy dokonce ožijí a přes QR kódy si kolemjdoucí budou moci přečíst více o historii Úval na speciální webové stránce. Tento návrh se městu Úvaly velmi líbil, proto se za souhlasu SŽDC, vlastníka podchodu, rozhodlo pro jeho realizaci ještě na podzim tohoto roku (přelom října a listopadu).

 

Kde berete inspiraci?

Velkou inspirací nám byli samotní autoři street artu, kteří se přihlásili do soutěže, kterou město letos v dubnu vyhlásilo. Také spolupráce s The Chemistry Gallery, úvalským kroužkem street artu a dalšími místními lidmi přináší vizi „Úvaly – street-artová galerie pod širým nebem“ nejen inspiraci, ale také energii pro realizaci. V širším kontextu nás inspirují zajímavé kousky mural art, které nás baví a které lze najít všude po světě.

 

Více o projektu Street Art Úvaly

Město Úvaly, za osobní podpory pana starosty Petra Boreckého, se rozhodlo výtvarně oživit veřejný prostor street artem resp. mural artem. Vše se začalo diskutovat už v roce 2014 a v roce 2015 se podařilo uskutečnit první realizace.

Vizí projektu je město Úvaly jako street art-ová galerie pod širým nebem. Záměrem je, aby malby reflektovaly současná témata ve společnosti, byly inspirující pro místní obyvatele a také byly důvodem pro návštěvu Úval pro přespolní. Město se rozhodlo spolupracovat se zkušenými umělci, ale také usiluje o zapojení místní komunity, zejména dětí a mládeže. 

O železničním podchodu v Úvalech jsme vás informovali i u nás, přečtěte si také o tom, jak v Úvalech otevřeli přejezd v Husově ulici