Úvaly řeší nevyhovující přístup k vlakům. V pondělí se vybudují dvě nová nástupiště

Přes Úvaly vede velmi frekventovaná trať
  |  

Příchod k vlakům je nyní v Úvalech, kterými vede rekonstruovaná trať na Kolín, řešen provizorně. Jak se záhy ukázalo, jde o řešení obtížné, kapacitně nevyhovující a hlavně nebezpečné. Úvaly proto situaci řešily se Správou železniční dopravní cesty a již v pondělí 24. srpna dojde k nápravě. 

Nebezpečný přístup k vlakům

Po ukončení výluky liché skupiny v Úvalech se cestující k vlakům dostávali provizorního nástupiště mezi 3. a 1. kolejí. Přístup k němu je možný po dřevěním chodníku, který je mezi kolejemi zbudovaný. Ten se ale záhy ukázal jako nevyhovující, přístup umožňuje jen malému počtu lidí a navíc takový přístup není bezpečný. „Pro vyřešení této situace svoláváme jednání se Správou dopravní železniční cesty,“ slíbil starosta Úval Petr Borecký a jak řekl, tak také učinil.

 

Nástup bude pohlednější

Výsledkem je rozšíření přístupu k vlakům, které bude jednak bezpečnější a dále pak umožní přístup více lidem: „Nejpozději do pondělí 24. 8. bude zčásti rozebráno zábradlí a před návěstidly budou zbudovány další dvě výdřevy (mostky) k perónu. Tím by se mělo zabránit nebezpečným situacím, které se tam poslední dva dny dějí,“ sdělil Petr Borecký, starosta Úval. Navíc se zlepší informování o tom, odkud se bude nasedat: „Upraví se hlášení nádražního rozhlasu a informační cedule tak, aby cestující vždy věděli, kam který vlak přijede a nemuseli pak na poslední chvíli sprintovat k vlaku,“ slíbil Petr Borecký. Navíc zástupci Správy dopravní železniční cesty přislíbili, že budou řešit také situaci u podchodu směrem z města, který bylo možné využívat pouze jednosměrně, ačkoliv byl nový chodník vybudován i v druhém směru. Ten bude možné využívat oboustranně od 3. září.