Stop developerům: Nový spolek bude propagovat CHKO Brdy

Brdy jsou unikátní bývalými dopadovými plochami. Podívejte se na další fotografie, co vše můžete v Brdech vidět

Před dvěma roky vznikla Chráněná krajinná oblast Brdy, ale stále se řeší její rozvoj a propagace. Toho se má ujmout nový spolek, který zakládá Středočeský kraj. Jaké jsou jeho priority a o co by se měl vlastně starat?

reklama

Návštěvníkům Brd už slouží značení, které vytvořil Klub českých turistů. Také je podle Víta Rakušana, náměstka středočeské hejtmanky, jenž má na starosti i cestovní ruch, potřeba vytvořit další dřevěné přístřešky pro výletníky, infocentra a další turistické značení.

Krajský úřad také řeší, která místa by se měla stát hlavními nástupními místy do CHKO Brdy. Tam by se pak vybudovala parkoviště a nemělo by se prý také zapomenout na toalety a odpadkové koše či další zázemí pro turisty.

To vše by mělo vznikat ale až po vzájemné dohodě všech obcí a institucí, které mají co říci k rozvoji turistiky v regionu. Obce mají na území CHKO Brdy katastry a třeba ve středních Brdech, kde byl vojenský újezd, hospodaří Vojenské lesy a statky. V jižní části Brd pak Arcibiskupství pražské.

Krajský úřad chce propojit Brdy s Hřebeny

Kraj ale chce spojit rozvoj území chráněné oblasti se severní částí Brd, tedy Hřebeny. Tím by se lépe koordinoval nápor turistů a nebyla jimi zatížena jen oblast bývalého vojenského újezdu, kam směřuje většina návštěvníků, neboť to bylo ještě před dvěma roky zapovězené území. Oblast Hřebenů pak obhospodařuje a je také vlastníkem  pozemků rodina Colloredo-Mannsfeldů. Rakušan tvrdí, že oblast rozhodně nebude otevřena žádným developerským projektům.

CHKO Brdy byla vyhlášena v roce 2015. Má rozlohu 345 km2. Maloplošných zvláště chráněných území v CHKO je 5 přírodních rezervací, 3 přírodní památky a 16 evropsky významných lokalit
Chráněná krajinná oblast se rozkládá na území Středočeského a Plzeňského kraje. Území chráněné krajinné oblasti se člení do 4 zón odstupňované ochrany přírody.

Co se vybuduje a čím se přispěje k rozvoji oblasti Brd a Hřebenů by měl pomoci nový spolek, jehož garantem je Středočeský kraj, a který zahrne do své působnosti jak středočeskou část Brd, tak i území Plzeňského kraje. Se

Středočeskou centrálou cestovního ruchu má spolek zajišťovat návštěvnický servis, tedy propagaci prostřednictvím map, brožurek či s pomocí regionálních nabídek přes turistické aplikace.

Dokumenty nového spolku studují právníci

Podle námětska Víta Rakušana v současné chvíli finalizuje návrh stanov budoucího zapsaného spolku a model příspěvkového řádu. "Oba dokumenty jsme intenzivně konzultovali se zástupci obcí, měst, svazků obcí a dalších potenciálních strategických partnerů. Jelikož nám jde o maximální konsenzus  a porozumění v této záležitosti, podnikl jsem v polovině srpna třídenní informativní cestu do regionu Brdy a Podbrdsko, při níž jsem se setkával se všemi, kteří chtějí problematiku vzniku profesionální organizace destinačního managementu pro toto území řešit. Jakmile bude doladěna forma stanov a příspěvkového řádu, podnikneme veškeré kroky k tomu, aby spolek byl založen ještě v letošním roce a svou činnost zahájil nejpozději k 1. lednu 2018. Vznik takové organizace není radno uspěchat a své samozřejmě musí říct k zásadním dokumentům i právníci. Právě oni v této chvíli s dokumenty intenzivně pracují," přiblížil situaci kolem vzniku nového spolku Rakušan.

Priority spolku jsou však podle něj v této chvíli zřejmé. Všem prý jde především o koordinovaný rozvoj šetrného, udržitelného a zejména individuálního cestovního ruchu, který nebude pro region zátěží, ale naopak přínosem a stane se jedním z hlavních nástrojů regionálního rozvoje v tomto území.

"Zároveň však usilujeme o propojení území CHKO s další částí Brd, tedy Hřebeny, aby došlo k rovnoměrnému rozložení návštěvnosti a nevznikala území pod útokem turistů a naopak mrtvé zóny. Spolek by měl napomáhat vytvářet platformu pro dialog mezi všemi zainteresovanými v regionu a hledat cestu k propojení sil a financí na smysluplné projekty v oblasti rozvoje cestovního ruchu," dodal Vít Rakušan s tím, že následná kvalitní, systematická a profesionální propagace daného území je přirozeně dalším stěžejním úkolem pro budoucí spolek.

Nikdo nesmí mít převahu při hlasování

Kontakt mezi členy spolku má zajišťovat zřejmě stálý zaměstnanec. Na počátku se bude podílet i na přípravě celkové strategie. Připojit se mohou obce a města, různé organizace i podnikatelské subjekty, a to v podstatě od Mníšku až po Rožmitálsko.

Obce by měly do spolku přispívat částkou 10 korun na obyvatele – a podle tohoto klíče také bude upraveno hlasování. Co se týče vlastníků, institucí nebo podnikatelských subjektů, pro ně budou určujícím faktorem limity maximálního vkladu, a to tak, aby nikdo při rozhodování nezískal jednostrannou převahu. To bude platit i pro zakladatele spolku, tedy Středočeský kraj.

reklama
#Brdy #CHKO Brdy #agentura #Rakušan #Středočeský kraj #turistika #příroda #developeři #ochrana

To nejzajímavější do Vašeho e-mailu

reklama
Máte zajímavou informaci? Chcete spolupracovat?
Kontaktujte šéfredaktora Martina Chalupu: chalupa@ctidoma.cz

© Centa, a.s.
Jakékoli použití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího užití a zpřístupňování textových či obrazových materiálů bez písemného souhlasu společnosti Centa,a.s. je zakázáno. Čtenář svým přihlášením do jakékoli soutěže na našem webu dává souhlas s tím, že v případě, že se stane výhercem této soutěže, může být jeho jméno na webu publikováno. Centa, a.s. využívala licenci ČTK a využívá fotografie z Depositphotos.