Pokračuje integrace dopravy: Kdy projedeme kraj i Prahu na jednu jízdenku?

Krajský úřad pokračuje s integrací dopravy. Co to přinese cestujícím? Levnější jízdné i větší komfort cestování
Zobrazit fotogalerii (3)
 

Budeme cestovat po celém Středočeském kraji na jednu jízdenku? To slibuje zavedení takzvaného Společného integrovaného dopravního systému Prahy a Středočeského kraje (IDS) napojením na Pražskou integrovanou dopravu (PID). Do jednotného systému patří vlaky a příměstské autobusy v podstatné části kraje a pražská MHD. Jaké výhody to přinese cestujícím?

Než budou mít cestující díky integraci jednotné dopravy možnost zakoupit jednu jízdenku, musí se dokončit plán integrace napojením regionů na Pražskou integrovanou dopravu (PID).

Letos se připojí Příbramsko i Berounsko

Některé okresy jsou už do systému zapojené, na jiné to čeká. Do integrované dopravy letos přibydou dvě další oblasti. V létě by mělo být do systému zapojeno Příbramsko. Později, po opravě dálnice D5 a silnice do Králova Dvora, se připojí Berounsko. Samotný Beroun už v systému PID je. Rozšíření se bude týkat Králova Dvora, Zdic a oblasti mezi Berounem a Kladnem.

"Příbramsko je velká a významná lokalita se silnou vazbou na hlavní město. Na integraci spolupracujeme s organizací Integrovaná doprava Středočeského kraje," uvedl Petr Tomčík, ředitel organizace Ropid.

Tarifní pásma PID: Pražská integrovaná doprava je rozdělena pro potřeby Tarifu PID na jednotlivá tarifní pásma. V Praze se nacházejí tarifní pásma P, 0 a B, ve Středočeském kraji (dále též „Regionu“) jsou tarifní pásma číslována od 1 výše a tvoří soustředné pomyslné „mezikruží“ kolem Prahy (viz obrázek v galerii).

 

Rychlíky se také připojí do systému

Kromě toho se připravuje i zapojení rychlíků do systému Pražské integrované dopravy (PID), které by mělo být dokončeno v únoru. Týká se to tras z Berouna, Benešova či Kolína. Naposledy se PID loni rozšířila například o Neveklovsko, Sedlčansko a Kladensko.

Ve vlacích a integrovaných úsecích bude možné použít jednotlivé i předplatní jízdenky PID. Zatím to půjde ale bez možnosti označení papírových jízdenek PID pro jednotlivou jízdu ve stanici/zastávce nebo ve vlaku, tedy kromě linky S76 a rychlíků R16 a R26 mezi Prahou a Berounem. V rychlících linek R16 a R26 mezi Prahou a Berounem budou platit také jízdní doklady PID. Při kombinaci jízdenek Českých drah s předplatními kupony pro Prahu je nutné si jízdenku ČD zakoupit až do první stanice na území Prahy, tedy do Prahy-Smíchova.

S jednou jízdenkou 

Integrovaná doprava sleduje návaznost veřejné dopravy odlišných typů i provozovatelů a umožňuje přestupovat s jednou jízdenku mezi různými autobusy i vlaky. S jednou jízdenkou pak můžete pokračovat po příjezdu autobusem či vlakem do Prahy i v jízdě metrem nebo tramvají.

Účtování nikoli podle ujeté vzdálenosti, ale podle času stráveného na cestě v kombinaci s počtem překonaných pásem může pro pasažéry znamenat zlevnění jízdného. Pokud cestujete pravidelně, máte nebo budete mít (podle toho, jak je kde integrace dopravy dokončená) možnost využití předplatních kuponů.

Nedostatek řidičů

Integraci dopravy poněkud brzdí nedostatek řidičů, zvláště autobusů. Psali jsme o tom zde. "Sektor silniční dopravy je dlouhodobě negativně ovlivněn nedostatkem kvalifikovaných pracovníků na pozicích řidičů. Absence systémové výchovy mladých odborníků v oboru přivádí dopravní společnosti k nutnosti náborů zaměstnanců s nízkou kvalifikací a nevyužívání potenciálu, které nabízí české odborné školství," upozornilo na tento problém už před časem sdružení autodopravců Česmad Bohemia.

Problém nedostatku řidičů byl v minulých letech podle sdružení částečně utlumen ekonomickou krizí, ale s rozvojem a růstem ekonomiky se vrátí zpět s ještě větší razancí. To se nyní potvrzuje. "Důvodem je fakt, že mnoho profesionálních řidičů, kteří profesi opustili, se již nebude moci vrátit zpět z důvodu ztráty profesní způsobilosti a ekonomickým bariérám ji získat zpět. Dalším problémem je i současné věkové složení řidičů osobní dopravy, kde se dá v nejbližších letech očekávat významná vlna odchodů do důchodu," varuje sdružení.

Na kolik vás dlouhodobé jízdenky vyjdou: Využíváte k přepravě do práce, do školy či za zábavou městskou hromadnou dopravu v Praze alespoň 10 dní v měsíci? Potom se vám vyplatí předplatné. Příklad: 10 dní = 20 cest, tj. 20 × 32 = 640 Kč, zatímco cena měsíční jízdenky je pouze 550 Kč.

Pořiďte si dlouhodobé jízdenky

V systému Pražské integrované dopravy jsou nejkratší dlouhodobé jízdenky na jeden měsíc (resp. 30 dní), nejdelší na jeden rok (resp. 365 dní). Cestující si sám volí začátek platnosti jízdenky. "Již neplatí dříve zažité, že měsíční jízdenka platila pouze od prvního kalendářního dne v měsíci (či období) do posledního.

V současnosti si můžete zakoupit jízdenku například od 21. července do 20. srpna. V drtivé většině případů jsou nahrávány v elektronické podobě na kartě nebo existují i v papírové formě. Je možné jejich vydání na jméno uživatele nebo jako přenosné jízdenky, které může v průběhu platnosti používat více cestujících (avšak nikoliv současně)," informuje vedení Pražské integrované dopravy.

Přenosné jízdenky

U dlouhodobých jízdenek můžete také zvolit variantu přenosných jízdenek (pouze pro území Prahy), která je o něco dražší, ale její používání není vázáno na konkrétní osobu. Jeden den na ni jezdí třeba manžel, druhý den manželka a třetí jedno z dětí. Vždy ji však může v jeden okamžik využívat pouze jeden cestující. Přenosné jízdenky jsou výhodné také pro firmy, při služebních cestách zaměstnanců po Praze. Pokud ve firmě nebo v rodině vykonáte alespoň 200 cest v roce za 32 Kč, vyplatí se vám přenosná roční jízdenka v ceně 6 100 Kč.

Pokud si každý měsíc koupíte minimálně 18 jízdenek za 32 Kč, už se vám vyplatí zakoupení měsíční předplatní jízdenky pro Prahu, která stojí 550 Kč. Dlouhodobější předplatné je ještě výhodnější. Cena roční jízdenky pro Prahu je 3 650 Kč, což vychází na méně než 310 Kč za měsíc. Pokud si kupujete 10 jízdenek za 32 Kč průměrně každý měsíc, vyplatí se vám předplatit si roční jízdné.