Změny v pokutách i bodovém systému mohou bolet. Řidiči by sáhli pořádně hluboko do kapes

Za řízení pod vlivem alkoholu až 75 000 korun? Možná to není daleko
Zobrazit fotogalerii (3)
 

Už na jaře by se mohl v Poslanecké sněmovně konečně objevit nový návrh ministerstva dopravy na změny ve výši postihů za dopravní přestupky. Jaké změny by se měly v případě schválení nové normy řidičů týkat? Mohli bychom se divit!

Návrh na úpravu výše pokut i bodového systému se začal připravovat již za působení ministra dopravy Dana Ťoka a v práci na tomto dokumentu pokačovalo uvedené ministerstvo i pod vedením Vladimíra Kremlíka, kdy se řešily problémy v mezirezortním připomínkovém řízení. Nyní si ministerstvo dopravy převzal ke svému dosavadnímu ministerstvu průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Není ale předpoklad, že by rozhodl o zastavení příprav na uvažovanou změnu.

Jak by to mělo být s body?

V bodovém systému se změny týkají zjednodušení ukládání trestů. V současné době mohou být řidiči za porušení pravidel silničního provozu sankcionováni dvěma až sedmi body, nová pravidla by pak určovala pouze dvě taxy, a to čtyři body za mírnější a šest bodů za závažné porušení pravidel.

Některé pokuty mohou vyjít i levněji

Cílem nově připravovaného dokumentu je snížit počet nehod na silnicích, samozřejmě hlavně těch těžkých s nejhoršími následky. K takovým ve většině nevedou drobnější přestupky, jako jsou například nerozsvícená denní světla. Řidič by v takovém případě mohl i nadále vyváznout bez pokuty, pokud ale policisté usoudí, že je finanční postih nutný, měli by nově možnost uložit pokutu do výše 1 500 korun, zatímco nyní může takové opomenutí stát řidiče i o pět set korun více.

Zapomenutý řidičák a nesprávné parkování

O pět set korun - na 1 500 Kč - by se mohla snížit pokuta také za jízdu bez dokladů (tedy v případě, že řidič je držitelem řidičského průkazu, který si pouze zapomněl doma), nebo za špatné parkování. Řeč je přitom o blokových pokutách. Pokuty udělené ve správním řízení se naopak ve své nejnižší částce nemění (tedy 1 500 Kč), ale v té maximální by mohly stoupnout z 2 500 Kč až na 5 000 Kč. Stejně jako uvedené přestupky je na tom co do finančního postihu také nepoužití bezpečnostích pásů jak pro dospělého, tak i pro dítě v autosedačce. V tomto případě jsou ale nyní ve hře ještě tři trestné body, zatímco připravovaný návrh počítá s body čtyřmi.

Závažnější prohřešky za větší peníze

Jak bylo uvedeno, cílem je hlavně snížit počet závažných porušení pravidel, která v důsledku mohou vést k dopravním nehodám až ztrátám na životech. Takovým jednáním je již například tak často viděné telefonování za volantem, lépe řečeno držení telefonu v ruce. Pokud je v autě nainstalovaný systém handsfree, není v tom žádný problém. Jestliže ale řidič telefonuje “na uchu”, měl by se v případě, že nová pravidla vejdou v platnost, připravit na pokutu na místě až 2 500 korun (nyní jde o tisícikorunu) a ve správním řízení namísto nynější nejvyšší částky 2 500 Kč by mohl odevzdat dokonce až 10 000 korun.

Nejezdit, když nesmím…

Z původních dvou a půl tisíc na pět na místě a z pěti na plných pětadvacet tisíc korun ve správním řízení (v nejvyšší hranici) se může vyšplhat pokuta za průjezd křižovatky na červenou nebo vjezd na železniční zákaz v době, kdy je zakázán. V obou případech návrh navíc počítá s šesti trestnými body. Totéž platí při překročení rychlosti o více než 50 km/hod. mimo obec a 40 km/hod. v obci jen s tím rozdílem, že v tomto případě doposud pokuta na místě není ukládána.

Za alkohol za volantem si řidiči připlatí

Právě alkohol může za velké procento dopravních nehod, a proto jej také navrhovaná norma patřičně “oceňuje”. Za řízení pod jeho vlivem - do 1 promile - by se nejvyšší pokuta ve správním řízení (bloková se neuděluje) posunula o 5 000 Kč výše na 25 000 korun a při řízení s ještě vyšším obsahem alkoholu v těle by pak šlo dokonce místo současných padesáti o plných 75 000 Kč. V obou případech se řidiči pravděpodobně dočkají také šesti bodů. To si snad už většina z těch, kteří usedají za volant, rozmyslí. Taxi opravdu vyjde levněji.

Něco navíc

Ke všem změnám, o kterých se nyní hovoří, je třeba připočítat ještě ty postihy, jež by měly i v případném novém systému zůstat stejné jako doposud - a to je například odebrání řidičského oprávnění na různě dlouhou dobu. Uvedený výčet je navíc jen vzorkem změn, jejichž schválení je teprve očekáváno. Lze ale předpokládat, že zpřísnění postihů za nedodržování pravidel silničního provozu mnoho odpůrců mít nebude. Tak nebude nakonec přece jen lepší ta pravidla dodržovat?

 


Životní styl