Úrazy na pracovišti: Kdy nemáte nárok na odškodnění a kdy se peněz nedočkáte

Na zisk z odškodění můžete zpravidla zapomenout, pokud jste se do práce dostavili s alkoholem v krvi, nebo jste si nějakou omamnou látkou zlepšili náladu až na místě
Zobrazit fotogalerii (3)
 

Pokud se vám během výkonu práce stane úraz, máte právo na odškodnění. Každý zaměstnavatel je pro tyto případy ze zákona pojištěn, takže odškodnění nejde z jeho kapsy. Když se sečtou všechny položky od bolestného přes cestovné, ušlý zisk až po kompenzaci ztížení společenského uplatnění, může jít až o statisíce. Jsou ale i případy, kdy za úraz v práci nedostanete nic – a zdaleka se nejedná jen o situaci, kdy hrál roli alkohol. Jakého chování se tedy vyvarovat? 

Neprojde vám hrubé porušení pracovních předpisů

I v práci je třeba řídit se určitými pravidly – nejen proto, aby firma fungovala, ale i kvůli bezpečí. Především v technických provozech jsou velmi přísné požadavky na bezpečnost. Zahrnují nošení ochranných pomůcek, ale i přesné postupy. Pokud je zaměstnanec nedodrží a něco se mu stane, bere se ohled na to, že hrubě porušil své povinnosti a musí za to nést odpovědnost. Jako příklad hrubého porušení můžeme uvést obráběče, který si k práci nevzal povinné rukavice, či lakýrníka, který se vyhýbá použití respirátoru.

Nevyplatí se práce načerno

Kamarád vám zajistil výborný přivýdělek – slovo dalo slovo a vy se pouštíte do práce. Samozřejmě bez smlouvy, platí čestná dohoda. Jak je to ale v případě, že se stane úraz? „K odškodnění je třeba, aby existovala řádná a oběma stranami podepsaná pracovní smlouva. Pokud ji zraněný nemá, se získáním odškodnění to bude mít velmi komplikované. Z hlediska pojišťovny tam totiž vlastně vůbec nepracoval,“ vysvětluje Tomáš Beck, expert na odškodnění ze společnosti Vindicia. Pozornost by měly dát OSVČ – těm se doporučuje pojistit si odpovědnost za pracovní úrazy a vlastní činnost.

Alkohol a drogy? V případě úrazu na odškodnění zapomeňte

Na zisk z odškodění můžete zpravidla zapomenout, pokud jste se do práce dostavili s alkoholem v krvi nebo jste si nějakou omamnou látkou zlepšili náladu až na místě. Pracovní úrazy, které vzniknou za situace, kdy je pracovník pod vlivem návykové látky, jsou k tíži zaměstnance. Protože porušil nejen pracovní předpisy, ale i pracovní právo, za úraz odpovídá sám. A nejen to – alkohol a drogy na pracovišti jsou navíc i důvodem k okamžité výpovědi.

Šli jste úrazu naproti? Nedostanete nic a ještě vám hrozí problémy

Všechny položky, ze kterých se odškodnění za úraz skládá, mohou dát dohromady velmi slušnou sumu – a právě ta vede některé zaměstnance k neuváženým činům. Pracovníci s vidinou tučného odškodnění jdou občas úrazu úmyslně naproti, a to až za hranici sebepoškození. Jenže pokud se prokáže, že se zaměstnanec zranil v podstatě schválně, nejen že žádné odškodnění nedostane, ale ještě může čelit obvinění ze snahy o pojistný podvod.

Nevyplatí se ani jiné nekalé pokusy. Odstrašujícím případem může být jednání mladého muže, který se zranil při odpoledním sportování – druhý den v zaměstnání předstíral, že při výkonu práce spadl ze schodů. Zranění si vyžádalo operaci a vypadalo to na vysoké odškodnění – ve výsledku však muž místo toho dostal výpověď a byl stíhán pro pojistný podvod.

Nemusí vám uznat úraz vzniklý po pracovní době
Kolega z vedlejšího oddělení vám tak dlouho líčil své problémy se sousedy, až dávno minula doba na odchod z práce. Jenže vy ještě nemáte hotovo, takže se vracíte do dílny, abyste dokončili, co dnes dokončit máte – možná ani netušíte, že kdyby se vám v takové situaci stal úraz, odškodění vám přiznat nemusí. Svou roli hraje i pracovní doba. 

„Pokud se v práci zdržíte a úraz se vám stane v podstatě už mimo hodiny, kdy máte být v zaměstnání, budete mít s odškodněním problémy. V podstatě se vám úraz stal jako soukromé osobě, nikoliv jako zaměstnanci,“ popisuje Beck. Pokud se úraz stane během přesčasů, záleží na konkrétní situaci. Děláte přesčas s vědomím nadřízeného nebo na jeho příkaz? Pak se zpravidla jedná o pracovní úraz. Jestliže jste na pracovišti po pracovní době bez jejich vědomí, záleží na posouzení bezpečnostního technika, nadřízeného a vedení firmy – jak se k případu postaví.

Nehrňte se do práce, která vám nenáleží

Stojíte u svého soustruhu a máte dojem, že kolegovi svářeči dlouho trvá, než vám připraví materiály ke zpracování? Rozhodně to neřešte tak, že si vyhrnete rukávy a o sváření se pokusíte sami. Manipulace s náčiním nebo vykonávání práce, která není náplní práce daného zaměstnance, ke které není proškolen nebo není tato práce nařízena zaměstnavatelem, se pracovníkovi může vymstít.

Pokud se v takové situaci zraní, odškodné s vysokou pravděpodobností nedostane. „Sám totiž nese zodpovědnost za to, že se dobrovolně, bez donucení a na vlastní riziko pustil do práce, ke které nemá kompetenci,“ říká Beck. Zároveň uklidňuje, že je to především záležitost technických a manuálních oborů – pokud se zraníte ve chvíli, kdy za nestíhajícího kolegu píšete mail klientovi, problém to nebude.


Zdraví