Senátor Goláň píše Babišovi: Nejste dobrý rodič ani slušný člověk. Jste největším podvodníkem od roku 1989

Může za dopis senátora Goláně Kalousek, Soroš, nebo je to jiná kampááááň?
Zobrazit fotogalerii (3)
 

Vážený pane premiére, odstupte. Je na čase, abyste poprvé aktivoval alespoň tu část lidské hrdosti, která, pevně věřím, ve Vás ještě trochu dříme. Nedovedu si představit, že by někdo byl natolik zkažený, jak lze dovodit z Vašeho chování za posledních několik let. Pořád si myslím, že je ve Vás ještě kousek slušnosti, kousek dobra.

Velmi dobře jste si již dříve ověřil veškeré informace, které jsou o mě dostupné, takže již perfektně víte, že nejsem s nikým spojen, a že nekopu za ničí zájmy. Již po mém zvolení do senátu jsem si po prvním zasedání téměř celý senát znepřátelil, takže nemůžete tvrdit, že se chci i v senátu někomu zavděčit.

Píši Vám jako nezávislý senátor, píši Vám jako hrdý občan České republiky a píši Vám i jako milující otec tří dětí...

Pane premiére, přestaňte si hrát na ublíženého a na pronásledovaného. Jste největším podvodníkem, který se hřál na výsluní politiky od roku 1989, neboť žádný ze zkorumpovaných politiků Vám nesahá ani po kotníky (už vidím odpůrce, jak volají Kalousek!).

Jak jsem uvedl výše, nikdo horší se v politice v naší zemi nikdy neobjevil. Nejste poctivý chudák, na kterého před volbami vytáhli účelově Čapí hnízdo. Máte totiž toho za sebou mnohem více:

 • - jste uznaným agentem StB;
 • - získal jste coby ředitel podvodným způsobem vliv na Agrofert, neboť nezákonným způsobem podivná ale s Vámi spřátelená společnost ze Švýcarska (neměla ani kancelář a ani telefon) navýšila základní kapitál Agrofertu, ještě podivnějšími penězi (nikdo nezná jejich původ), čímž ukradla Agrofert původnímu vlastníku společnosti Petrimex. Je logické, že Petrimex by se dobrovolně nevzdal vlivu v Agrofertu, a proto se bránil soudně. Mimo jiné, lidé, kteří měli na valné hromadě schválit ztrátu kontroly Petrimexu nad Agrofertem, byli podle razítek v jejich pasech toho času ve Velké Británii. Proč následně soud rozhodl ve Váš prospěch, pane premiére, i když některé podpisy byly evidentně zfalšované, víte jenom Vy;
 • - v roce 2008 jste na Čapím hnízdě před jedním mým klientem prohlásil, že pro Vás je nejhorší situace to, že se u nás demokraticky střídají vlády, proto jste se rozhodl, že do politiky vstoupíte sám a všechno politické dění ovládnete a budete si vše rozdělovat sám pro sebe. Ano, v tomto Vás naprosto chápu, protože jste pořád musel prosit a uplácet politiky, aby Vám přidělovali státní zakázky, a nikdy jste nevěděl, kdo a jak dlouho se udrží u vlády. Hrůza, ještě teď je mi Vás líto za to, jak jste trpěl.
 • - když se rozjela akce "dluhopisy", všem jste ukázal své zdaněné příjmy od roku 1996. Podle nich jste na nákup dluhopisů stejně neměl. V roce 2001 jste již plně ovládal Agrofert. To nám všem chcete říct, že jste 100 % Agrofertu pořídil od okamžiku, kdy ztratil Petrimex kontrolu nad Agrofertem, až do roku 2001 za 16,9 mil. Kč (viz přehled příjmů dle auditorských firem)? A za co jste do roku 2001 žil, když jste všechny zdaněné příjmy použil na nákup dluhopisů? A za co, když jste zdaněné příjmy použil na nákup dluhopisů, jste v roce 2001 dosáhl odkupu všech zbývajících akcií Agrofertu (65 % - Spolana, Duslo a další)? Jakým podvodem jste se k tomuto vlastnictví dopracoval? Nebo jste ty akcie prostě jenom tak někomu ukradl? Nebo jste akcie pořídil z peněz, které jste nezdanil? Nikdo neuvěří tomu, že jste zbytek akcií Agrofertu (65 % akcií v roce 2001) nabyl za 8,6 mil. Kč.
 • - když jste kupoval 10 % podílu na Agrofertu od Spolany Neratovice, mělo těchto 10 % dle posudku zveřejněného v obchodním rejstříku a dle hodnot vlastního kapitálu z rozvahy hodnotu několika stovek milionů Kč. Jak jste dokázal, že jste tento podíl koupil za 2,5 mil. Kč? Spolana Neratovice byla navíc v úpadku a majoritním vlastníkem Spolany byl v té době stát. Koho jste tehdy uplatil?
 • - podobná situace pak nastala i při koupi akcií od Duslo Šala. Koho jste uplatil na Slovensku?
 • - korunové dluhopisy jste nechal vytisknout v Agrofertu dne 28. 12. 2012, tedy tři dny předtím, než jejich vydání by přestalo být výhodné. Peníze za dluhopisy jste do Agrofertu poslal až v roce 2013 na podzim (1,3 mld Kč) a část (0,1 mld Kč) dokonce až v roce 2014, tedy v době, kdy už jste byl ministrem financí. Tyto dluhopisy měly úrokovou sazbu přibližně třikrát vyšší, než jste měl běžně sjednánu úrokovou sazbu u tuzemských bank. Pokud Agrofert potřeboval nutně peníze již v roce 2012, a proto musel vydat dluhopisy už 28. 12. 2012, proč jste tyto peníze poslal do Agrofertu až za rok, resp. za dva? Proč jste poškodil Agrofert úrokem třikrát vyšším, než mohl mít Agrofert normálně od bank? No, protože jste všechno udělal pouze účelově, abyste mohl v Agrofertu vytvořit falešné náklady, a navíc čerpat z Agrofertu nezdaněné úroky.
 • - když jste obhajoval, kde jste nabyl peníze na nákup dluhopisů, vyšly najevo další skutečnosti a to, že jste inkasoval nezdaněných 527 mil. Kč za prodej 80 % akcií společnosti PROFROST, a 57 mil. Kč nezdaněných za prodej akcií společnosti AFEED CZ a dalších 161 mil. Kč nezdaněných za prodej společnosti AFEED (na Slovensku). Pokud se podíváme pouze do sbírky listin v obchodním rejstříku, můžeme zjistit, že transakce při prodeji akcií firmy PROFROST a AFEED CZ postrádaly jakýkoliv ekonomický smysl a byly provedeny pouze proto, abyste obešel zdanění.
 • - když jste kdysi sám založil kdysi firmu PROFROST na mražené potraviny a až po pěti letech, tedy v době, kdy jste měl prodej akcií za 527 mil. Kč již osvobozen, jste prodal 80 % akcií firmy PROFROST své vlastní další firmě Agrofert, co jste tím sledoval? Proč jste PROFROST nezaložil přímo na Agrofert? Protože byste nemohl získat 527 mil. Kč nezdaněných. Ale to není všechno!!! 20 % akcií jste prodal firmě, kterou vlastnila Vaše manažerka PROFROSTu (paní Simona Sokolová), tj. firmě RAPACES GROUP. Ale neprodal jste je za 132 milionů Kč (pokud má podle Vás 80 % akcií, které jste prodal ve stejný okamžik Agrofertu, hodnotu 527 mil. Kč, pak má 20 % akcií, které jste prodal do RAPACES GROUP, hodnotu 132 mil. Kč), jak by se nabízelo, ale za 20 mil. Kč, což byl nominál. Proč jste to udělal? Protože byste musel rozdíl mezi 132 mil. Kč a 20 mil. Kč zdanit. Daňový únik (112 mil. Kč v základu daně) jako hrom. Takže když to shrneme, účelově pět let držené akcie jsou prodány za 527 mil. Kč, avšak akcie v držení pár měsíců, i když mají hodnotu 132 mil. Kč, jsou prodány opět účelově pouze za 20 mil. Kč. Pane premiére, proč všichni k této kauze mlčí? Kdo Vás kryje a proč? Neovlivňujete náhodou jako premiér všechny kauzy? A to jsem zapomněl říci, že tu společnost RAPACES GROUP, kterou vlastnila Vaše manažerka Sokolová a která koupila ty akcie za 20 mil. Kč místo za 132 mil. Kč, prodala manažerka po pěti letech za částku přesahující stovky mil. Kč a ta částka pro ni byla osvobozená. Když Agrofert ovládl RAPACES GROUP, provedl s ním následně sloučení, takže najednou ovládal 100 % Profrostu. Proč k tomu došel Agrofert takovou oklikou? To přece nemá žádné ekonomické opodstatnění, to nám taky vysvětlíte?
 • - společnost AFEED CZ jste založil jako prázdnou schránku. Čekal jste pět let, až bude prodej jejích akcií osvobozen. Pak jste v rámci fúze přihrál do této společnosti nějaká aktiva ze společnosti NAVOS, a tuto prázdnou schránku jste prodal Agrofertu za 57 mil. Kč. Opět nezdaněno. Jaký to mělo, pane premiére, ekonomický smysl? Žádný, jenom jste zase stát obral na daních o další miliony. Slovenský AFEED neřeším, protože nemám úplný přístup do slovenské sbírky listin. Ale bude to určitě podobné.
 • - společnost Čapí hnízdo jste převedl na své nemocné děti. Jaký to opět mělo ekonomický smysl? Jenom ten, že jste dostal neoprávněně 50 mil. Kč, což potvrdil i nezávislý vyšetřovací úřad EU zvaný OLAF.
 • - zpráva OLAF na několika místech hovoří i o reklamě, kterou firma Čapí hnízdo v celkové výši asi 300 mil. Kč fakturovala všem firmám z Agrofertu. Je jasné, že reklamu o takovém rozsahu nemohla firma na Čapím hnízdě fyzicky realizovat (reklamy v rámci volebních kampaní, které jsou celorepublikové, stojí maximálně 40 mil. Kč), protože to by musela touto reklamou polepit ve Středočeském kraji každé stéblo trávy. Jak tedy, pane premiére, ona reklama proběhla? Je logické, že nijak, ale firmy ze skupiny Agrofert měly tuto reklamu v nákladech. Další daňový únik.
 • - pane premiére, dále vlastníte lékařský fond Hartenberg, který disponuje velkými finančními prostředky a který skupuje zdravotnická zařízení. Kde jste vzal na jeho založení prostředky, když jste je všechny investoval do nákupu dluhopisů?
 • - je velmi diskutabilní, kde jste vzal na vilu v Kunraticích, kterou jste daroval dceři v roce 2010!!! A kde vzala Vaše dcera, když nikde nepracovala, dalších 35 mil. Kč na nákup dalšího domu? Nejspíš od Vás, protože vše bylo patrně úplatkem za to, že dcera nechala převést na sebe akcie Čapího hnízda. Jak nám toto vysvětlíte?
 • - je velmi podezřelé, kde vzal peníze Váš švagr Martin Herodes, který se soustředil na pozemky – v letech 2008, 2009 a 2012 skoupil pro Agrofert přes 300 parcel zemědělských pozemků rozkládajících se na 38 katastrálních územích od fondu národního majetku.

Pane premiére, Vy nejste oběť, ale člověk, který cíleně okrádá stát. A to jsem vynechal Lovochemii, kterou jste ovládl podobným způsobem jako Agrofert, a další podniky, kdy jste podvedl při jejich koupi desítky lidí.

Ale to není to nejhorší

Pro mě, jako otce kluka, který asi 4 roky měl podezření na schizofrenii, je prostě naprosto lidsky nepřijatelný Váš postoj k Vašemu synovi. Prostudoval jsem si vše, co bylo v odborné literatuře běžně dostupné (i na netu v seriózních mediích) o schizofrenii, a několik atak (i když v našem případě to byla pouze mnohokrát pseudoataka, naštěstí) jsem osobně se svým dítětem prožil.
Proto musím zdůraznit, že schizofrenici nejsou nesvéprávní, a pokud se řádně léčí, jsou našimi plnohodnotnými spoluobčany!!!

A já nepochybuji o tom, že pokud má Váš syn schizofrenii, tak se zcela jistě léčí tím nejlepším způsobem. Myslím si, že alespoň o toto byste se postarat mohl. Proč jej tedy líčíte jako nesvéprávné stvoření, které neví, co říká a píše?

Proč jste jej uklidil na Krym a na okupovanou východní Ukrajinu, víte asi jenom Vy sám. Snaha o pomoc v tom určitě nebyla, protože to byste jej poslal jinam.

Rok a půl jste syna neviděl a bylo Vám úplně jedno, jak se mu daří a zda je v pořádku. Nikdy bych své nemocné dítě nenechal tak dlouho jenom se svou matkou, i když je už dospělé. Právě psychicky nemocné děti potřebují oba rodiče. A milující rodiče. O tom něco ztraceně vím.
A najednou se Váš syn ozval a chtěl pomoci od policie kvůli svému únosu a pak jej navštívili novináři. Všichni víme, co vypověděl, přičemž jeho matka stála vedle něj. Ani jednou nezasáhla do rozhovoru a ani jednou neřekla, že Váš syn neříká pravdu. Váš syn se později chtěl spojit s vyšetřovateli, ale najednou vše utichlo. Kdy? Poté, co jste odjel do Švýcarska za matkou a za synem. Najednou se začala objevovat prohlášení matky, že vše bylo pod nátlakem a že vše bylo účelově vyloženo. Proč až po Vaší intervenci? Čeho se matka Vašeho syna bojí? Resp. koho? Proč najednou syn mlčí?

Samozřejmě jste neselhal Vy, Vaše chování je pořád stejné od té doby, co jste ovládl Agrofert. Na všechny křičíte, boucháte pěstí a všem sprostě nadáváte, takový jste byl vždycky.
Celá situace je však ukázkou selhání Policie ČR, protože hned po všech nových zjištěních měla být na Vás uvalena koluzní vazba. Ano, určitě má policie milion důvodů, proč to nemohla udělat. Ale znám spousty nevinných lidí, u kterých to udělala bez rozmýšlení, i když věděla, že pak jim bude muset platit náhradu za nezákonnou vazbu. Ale Vy nejste nevinný!!! Ale zase na druhou stranu na premiéra vazbu? Jak by to vypadalo? Že Nečase vyhnali kvůli kabelkám, to je přece něco jiného, že?

Pan policejní prezident dostal třetí hvězdičku a k tomu nejlepší trafiku, kterou kdo může mít - místo velvyslance na Slovensku. Je to jediný velvyslanec, který nemusí umět cizí jazyk. Už jste, pane premiére, viděl v našich dějinách, že by se policejní prezident stal velvyslancem? Ta odvětví - diplomacie a vedení policie - jsou natolik vzdálená, že jsme to doposud nezaznamenali nikdy.

Myslíte si, že Vám lidé už spolknou cokoliv?

Pane premiére,
protože nejste chlap, který by si dokázal přiznat, že něco nezvládl, protože nejste ani dobrý rodič, který by o své děti pečoval s láskou a porozuměním, protože nejste ani dobrý občan ČR, který by dbal o blaho národa, který chce vést k jeho prospěchu, a protože nejste ani slušný člověk, který by si uvědomil, že slušnost nic nestojí a dokázal a který by dokázal respektovat ostatní, žádám Vás
ODSTUPTE!

Jenom tak si zachováte zbytek cti, hrdosti a úcty ostatních, neboť doposud vše děláte jenom pro svůj vlastní prospěch a pro udržení moci, kterou jste opojen. Ale moc je obrovská zodpovědnost a mohou jí vládnout jenom ti nejlepší. Peníze, nadávky, útoky na ostatní a psychické vydírání Vám Vaši chytrost a náš respekt nikdy nepřinesou.

Měl byste si uvědomit, že členy ANO je velká spousta chytrých a pracovitých lidí, kteří šli s Vámi do politiky proto, aby dosáhli změny k lepšímu. Vaším postojem je jenom urážíte a je otázkou času, kdy Vám přestanou být slepě vděční a postaví se proti Vám. Ne každý je v ANO takovou loutkou, jak byste si přál.

P.S. Je úplně tristní, když šéfka senátního klubu ANO si dovolí kritizovat ostatní senátory za to, co o Vás řekli. Po tom všem, co zde bylo napsáno, být na jejím místě, bych hodně zarytě mlčel...

KAM DÁL: Bolestem v bederní části zad můžeme ulevit, pomůže i obyčejná chůze.