Davidova hvězda jako symbol nacistického útlaku. Museli ji nosit všichni starší šesti let

Židovská Davidova hvězda má hlubokou symboliku, kterou nacisté využili proti vůli židovského národa
 

Hra symbolů je často nevyzpytatelná. Davidova hvězda je dnes často zneužívána lidmi, kteří bojkotují současné koronavirová opatření. Židovský znak se však stal mementem kruté doby holocaustu, a to od 19. září roku 1941, kdy vešlo v platnost nacistické nařízení, že tímto symbolem musí být označen každý Žid starší šesti let… 

Davidova hvězda je historicky spojena s judaismem a státem Izrael, na jehož vlajce se vyskytuje. V ikonografii se jedná o souhvězdí, kde lze očekávat Mesiáše a také šest dní židovského šabatu. Šesticípá hvězda s hlubokou historií židovského národa byla však brutálně zneužitá a pokroucená hlavně ve 30. a 40. letech 20. století. Tehdy totiž nacistická propaganda rozhodla označit svoje nežádoucí občany. Kdy vyšlo oficiálně v platnost nařízení nosit Davidovu hvězdu na veřejnosti? 

V nacistickém Německu bylo od 19. září roku 1941 nutné na rameni nosit pásku, kde bylo jasným písmem napsáno Jude. Nařízení platilo pro všechny Židy starší šesti let. Hlavním argumentem tehdejší propagandy bylo údajně bezcenné opatření vůči židovskému obyvatelstvu. Jednalo se tak o další krok v krutém omezování práv Židů, jehož tragický vrchol přišel s vyhlazovacími tábory, kde zemřelo kolem šesti milionů židovských obyvatel. S jakými nařízeními nacisté postupně utahovali opasky?

I v protektorátu

Německé nařízení z roku 1941 vešlo v platnost také v Protektorátu Čechy a Morava, kde tomuto nacistickému zákonu vyšlapala cestičku otevřená a antisemitistická propaganda v médiích. Tento krok byl oficiálně nařízen 8. srpna 1941, kdy z úřadu říšského protektora zazněla jasná výzva vytvořit v novinách dojem, že nařízení v protektorátu je jen reakcí na touhu českého obyvatelstva. Tento hlas lidu však úplně nekorespondoval s realitou. 

V roce 1941 se však jednalo o další z mnoha nařízení, které židovské obyvatelstvo zásadně omezovalo. Už v roce 1935 vešly v platnost po celém Německu tzv. Norimberské zákony. Ty zakazovaly manželství mezi Židy s osobami nežidovského původu. Všechny osoby židovského vyznání přišly o plnohodnotný status úředního obyvatele. Přišly tak o základní občanská práva jako jít k volbám. O rok později se k těmto omezujícím zákonům přidal také zákaz vykonávat odborné profese, což mělo za cíl zásadně omezit vliv Židů na vzdělání, politiku, ale také průmysl. 

A co děti? 

Židovské děti měly zakázaný vstup do normálních škol a mohly chodit jen do vyloučených židovských vzdělávacích institucí. Pod tíhou tlaku také zkrachovaly všechny židovské průmyslové podniky nebo je tehdejší německá politická zvůle donutila prodat státu. 

Davidova hvězda, jež měla za cíl onálepkovat a vyčlenit židovské obyvatelstvo od ostatních, byl tak další schůdek k brutálnímu plánu na konečné řešení židovské otázky. Ti, kteří v současnosti využívají symbol Davidovy hvězdy v souvislosti s omezenými právy kvůli pandemii koronaviru, tak srovnávají nesrovnatelné. 

KAM DÁL: Dubčekův projev, který vzal všem naději. Začátek normalizace udělal z hrdiny poslušnou ovci