Dcera Klementa Gottwalda žila jako na houpačce. Jednoho přítele jí otcův režim popravil, druhého vynesl na vrchol

Marta Gottwaldová se ani nevyučila. Její dcera se ale stala doktorkou věd
 

Marta Čepičková měla opravdu zvláštní osud. Narodila se rodičům Klementu Gottwaldovi a Martě - tehdy ještě Holubové. Tatínek Klement neměl alespoň zpočátku o své rodičovské povinnosti velký zájem a Martu nechal samotnou jen s její matkou. A ani další roky nebyly tak jednoduché, jak bychom si u dcery budoucího prvního dělnického prezidenta možná představovali. 

Klement Gottwald začal se svými Martami žít až v době, kdy jeho dceři byly už čtyři roky. Na svatbu šla malá Marta rodičům až v osmi letech, do té doby otec neuznal za nutné jejich vztah posvětit, lépe řečeno stvrdit před úřadem. Otcův vliv začal postupně stoupat a s příchodem druhé světové války byl odvelen do Moskvy, kde pracoval jako tajemník Komunistické internacionály. Jeho dcera Marta tady studovala a také odmaturovala a pokračovala ve studiu na Moskevské státní univerzitě. Na rozdíl od své matky, která se ani nevyučila, získala v posledním válečném roce titul doktorky věd. 

Žila s nepřítelem režimu

Martu Gottwaldovou osud zavál na jih Evropy do Bělehradu, kde žil její první manžel. Ze vztahu se narodila dcera, ale manželství nevydrželo a ona se v roce 1948 vrátila do republiky.

Tady si našla dalšího přítele - Bedřicha Gemindera. Právě toho Gemindera, který v roce 1952 figuroval v procesu s Rudolfem Slánským a jako jeden z obviněných od soudu odešel s nejvyšším možným trestem. Přítele dcery Klementa Gottwalda nechal režim jejího otce popravit!

Ideologicky lepší volba

Dalšího partnera a pozdějšího manžela si už vybrala z otcova pohledu lépe. Stal se jím Alexej Čepička, muž, který si za války prošel koncentračním táborem a před sebou měl mít skvělou politickou kariéru.

Pomohla mu k ní hlavně právě příbuznost s Klementem Gottwaldem, který se dokázal za svého zetě postavit a prosadit jeho politický růst. A tak byla Marta Čepičková manželkou ministra spravedlnosti a ministra národní obrany či náměstka předsedy vlády. “Politicky správně” myslela i sama Marta, a tak neměla o funkce nouze. Všechno ale stálo a padalo s kariérou jejího otce. 

Smrt Klementa Gottwalda všechno ukončila

Jakmile Klement Gottwald v roce 1953 poměrně nečekaně zemřel, museli se manželé Čepičkovi začít smiřovat s koncem svého života na výsluní. Alexej Čepička se už nakonec v té době rozhodně velké oblibě netěšil, lidé mu vyčítali velké zásahy proti církvi a také bylo jasné, kdo a jak jej drží u moci. A tak se po odchodu svého tchána brzy dočkal rychlého ústupu slávy. Už v roce 1956 ztratil veškerý svůj bývalý vliv a stejně tak i jeho manželka Marta, která se za svého manžela bila i v době, kdy rozhodně nebyl miláčkem národa. Nakonec jej přežila o plných osm let, když se stala obětí dopravní nehody

Tragický konec

Život Marty Čepičkové se tak odehrával tak trochu jako na houpčce, podle toho, jak vysoko byl právě její otec. Plně se to ukázalo po jeho smrti, kdy ona i její manžel ztratili svůj vliv a dožili jako běžní lidé.

Zdroj: MZV ČR, wikipedie

KAM DÁL: V boji s nepříjemným podzimním zánětem dutin pomohou vitamíny. Jaké a kde je nejlépe získat? 

 


Zdraví a styl