Hluboké tajemství Karlštejnu. Sedm let hloubení studny skončilo fiaskem

Karlštejn z historické pohlednice
Zobrazit fotogalerii (3)
 

Malebný hrad u Berounky je oblíbenou destinací výletníků. Středověký Karlštejn byl původně soukromým sídlem Karla IV. Česká památka, o které se toho ví opravdu mnoho a je jedním z nejnavštěvovanějších míst v republice, však skrývá jedno hluboké tajemství.

Původně skromná stavba o jedné věži sloužila pouze pro soukromé účely císaře Karla IV. Později se význam hradu změnil, aby zde byly uloženy korunovační klenoty Svaté říše římské a relikvií. Karlštejn se tak postupem času stal hlavně reprezentativním místem, kde návštěvníka nejvíce uhrane kaple svatého Kříže, která je zdobená drahými kameny, zlatem, benátským sklem a obrazy mistra Theodorika. Jedna vzácnost je ale očím skryta.

Korunovační klenoty byly na Karlštejn převezeny až na počátku 15. století. Stalo se tak pravděpodobně na pokyn Karlova syna Václava IV. 

Studna bez vody

Karel IV. na vyhloubení karlštejnské studny povolal kutnohorské havíře. Sedm let práce a skoro osmdesát metrů pod zemí nevedlo k nalezení vody. Vytesaná studna v rostlé vápencové skále přinesla pouze zklamání. Unikátní stavba v podzemí tak byla využita jako cisterna. Kolmo na osu studny se prorazila štola do podhradí k potoku, který studnu naplňoval pitnou vodou. Zdálo by se, že skvělým stavitelským nápadem je situace vyřešena, ale tím zároveň vzniklo jedno z největších tajemství Karla IV.

Význam hradu Karlštejna a jeho okolí prezentuje veřejnosti, domácím i zahraničním turistům a návštěvníkům turistický Region Karlštejnsko. Je zde mnoho naučných stezek.

Smrt havířů
Vodu, kterou císař Karel IV. na hradě využíval, bylo možné velmi snadno otrávit, a tak se nikdo nesměl dozvědět, že zdroj vody není ze studny, ale z jiného venkovního zdroje. Existuje pověst, že cena této informace byla tak veliká, že Karel IV. nechal povraždit všechny kutnohorské havíře, kteří o neúspěchu stavby věděli. Údajně nejdříve získali královskou odměnu a když společně cestovali domů, byli přepadeni a všichni do jednoho usmrceni. Zda se jednalo o vraždu na objednávku, nebo jenom smutnou náhodu, není jasné, ale tajemství se zachovalo.

Můj  dům, můj hradJediný, kdo cennou informaci ochraňoval, byl karlštejnský purkrabí. Nikdy se tak nehovořilo o cisterně, alo o studni. Voda z Mořinského potoka tak bez otravy mohla sloužit bezpečně účelům hradu a jeho císaři Karlu IV. Dnes v útrobách studny žijí jenom netopýři.

O tom, jak moc si Karel IV. hradu Karlštejn vážil, vypovídá i uchovaný proslov z karštejnského vinobraní, kde říká: "Čechy patří Čechům, ale Karlštejn je můj, mojí prací, mojí myšlenkou."

Na Karlštejně je stále co objevovat a žádné tajemství nemusí být skryté navěky, i když snaha byla veliká.

KAM DÁL: Tajemné Zátory: zmizelá pražská čtvrť mohla být nejkrásnějším místem města.

Klíčová slova: