Jan Žižka vynález vozové hradby jednoduše ukradl. Jak to s ní bylo doopravdy?

Jan Žižka byl jistě geniální stratég, ale vozovou hradbu prostě nevymyslel...
  |   zajímavost

Jan Žižka je rozhodně jedním ze symbolů našeho národa - a to i přesto, že o jeho životě víme to lepší, ale i to, o čem bychom možná v dějinách hrdinů číst neměli. I když víme, že byl členem loupeživé tlupy, že se jen tak tak zachránil před popravou, že neměl velký problém zabít jiného člověka, jednu zásluhu mu nikdo nemůže upřít. Jeho vynález vozové hradby byl doslova geniální. Nebo i tohle bylo trochu jinak? 

Vozová hradba je alespoň pro nás Čechy spojena s husitskou revolucí a boji slavného vojevůdce. Jenomže stejně jako celý jeho život, který historikové postupně objevují jako - řekněme - minimálně ne tak ctihodný, jak jsme se učili ve škole, ani vozová hradba nebyla tak docela z jeho vlastní hlavy. O podobné strategii se totiž nacházejí zmínky už z doby před vypuknutím husitské revoluce. Jejím skutečným vynálezcem je tak podle všeho ne sám Jan Žižka, ale německý vojenský “inženýr” Konrád Kyeser, který strávil krátkou část svého života také v exilu v Čechách. A právě tady sepsal knihu o vojenském umění, kde se o podobné strategii zmiňuje i s vyobrazením. 

O vozové hradbě musel Žižka slyšet už dříve

Už před rokem 1405, tedy prakticky patnáct let před vypuknutím husitských válek, prohlašoval podle známého historika Petra Čorneje Konrád Kyeser: „Je to můj vynález, nikoho jiného.“ Zjevně se o jeho patent už tehdy drali i jiní 'vynálezci'. „Patnáct let před revolucí tak popsal a v sérii vyobrazení představil taktiku, kterou posléze proslavili a k dokonalosti dovedli husité,“ píše profesor Petr Čornej ve své knize Jan Žižka: Život a doba husitského válečníka. Ten také zmiňuje, že Žižka nemusel nutně znát přímo Kyeserův spis, ale jako člověk, který se ve vojenské branži pohyboval, se jistě ke zprávám o takové novince dostal a rozhodl se ji vyzkoušet. 

Čína byla zase o hodně napřed...

Aby to ale bylo ještě o něco složitější, on na to tak docela nepřišel ani sám Konrád Kyeser. Vozy se samozřejmě pro vojenské účely používaly už o stovky a dokonce i více než tisíc let dříve. Průkopníky ve stavbě vozové hradby pak byli pravděpodobně (jako v mnoha jiných oborech) Číňané. Tamní vojenský velitel Wei Qing vytvořil pravděpodobně jedno z prvních improvizovaných opevnění, tvořených vozy, již v roce 119 před naším letopočtem. 

Zásluhy Žižkovi stejně nikdo nevezme

Ať už ale byla vozová hradba vynález kohokoliv, je třeba Žižkovi přiznat, že se ji naučil využívat opravdu dokonale a účelně a dnes máme tuhle vojenskou strategii spojenu právě s jeho bojem a taktikou, která děsila nepřátele už předem - samozřejmě spolu se slavným chorálem Ktož jsú boží bojovníci, jenž se stal symbolem té doby a vojsku na druhé straně barikády způsoboval husí kůži. Také to byl její účel. Nenechme si tedy vžité iluze o Žižkově genialitě kazit takovými “drobnostmi”, protože i přes všechny připomínky, které k němu můžeme mít, šlo zkrátka o muže, který ve své době hýbal dějinami našeho národa. 

Zdroj: Jan Žižka: Život a doba husitského válečníka, P. Čornej, wikipedie, en.wikipedia

KAM DÁL: Únosce zajal 26 dětí a pohřbil je zaživa. Jak na hrůzu pod zemí vzpomíná jedna ze zachráněných obětí?

Klíčová slova: