Jediná svatba v koncentračním táboře Osvětim: Došlo i na svatební noc

Slavná fotografie Rudolfa a Margarity se dochovala
  |   zajímavost

Za zdmi koncentračního tábora Osvětim se krátce před koncem války přihlásila o slovo čistá láska. Dva lidé, které rozdělila druhá světová válka, si řekli své ano. Jde o jediný pár, který byl v táboře smrti oficiálně oddán. Šťastný konec je však nečekal.

Dodnes je záhadou, proč rakouský komunista Rudolf Friemel dostal tak jedinečné privilegium, že se mohl oženit. Jeho vyvolenou se stala Margarita Ferrer, se kterou se setkal ve Španělsku v roce 1936, když bojoval ve španělské občanské válce v mezinárodních brigádách proti generálu Francovi. V roce 1942 byl ale poslán do Osvětimi. Margarita ne, ale se synem zůstala sama.

Uprostřed hrůzy byla láska...

V táboře pracoval jako opravář vozidel SS, údajně byl držen v lepších podmínkách než ostatní vězni. Nebyl to žid, důležité byly jeho dovednosti mechanika. Jako Rakušan byl považován za německého občana a směl posílat a přijímat poštu. Jeho dopisy se zachovaly a v roce 2022 byly vystaveny ve Vídni. „Nejzajímavější mi připadá, že vidíme, že uprostřed hrůzy byla láska,“ řekl vnuk oddaného páru – Rodolphe Friemel – agentuře AFP před časem. „Možná to prarodiče udělali jen proto, aby se zase viděli,“ dodal. Margarita totiž porodila v roce 1941 Rudolfovi syna, kterého mohla s sebou do Osvětimi na svatbu vzít. Vzali se hodinu před polednem 18. března 1944. 

Bylo to jen několik dní po nacistické likvidační mašinérii, kdy bylo v plynových komorách zabito 3 792 obyvatel tzv. terezínského rodinného tábora, kteří přijeli v září předchozího roku, obvykle z území protektorátu. O jejich posledních chvílích také vypověděl Filip Müller, člen osvětimského Sonderkomanda. „Děti se objímaly, dcery… tedy matky, rodiče, staří lidé, všichni plakali nad svým neštěstím,“ cituje ho Paměť národa. „A náhle jsem slyšel, jak sbor začal… jako by nějaký sbor začal zpívat. Celým prostorem se rozlehl zpěv, zazněla píseň, všichni zpívali Kde domov můj?, českou národní hymnu, a Hatikvu. Strašně mne to zdrtilo.“

Z osudného dne vzniklo několik fotografií, které byly později po skončení války využity na výstavách. „Mé věrné a statečné ženě v její velký den. Váš Rudi. Auschwitz, 18-III-44,“ je napsáno na jedné z nich.

Svatební noc v táborovém nevěstinci

Svatby se zúčastnili i otec a bratr Rudolfa, kteří přijeli spolu s nevěstou. Friemelovi bylo pro tuto příležitost dovoleno vzít si na sebe civilní oblečení, které si vypůjčil od nacistů. Směl si také nechat narůst vlasy. Pro svatební noc dostali k dispozici celu v táborovém nevěstinci. Šťastného konce se ale novomanželé nedočkali, ačkoliv zbývalo jen pár měsíců do konce války.

Druhý den už byla Margarita, nově Friemelová, na cestě zpátky do Německa. Rudolf, vězeň číslo 25173, se o pár měsíců později pokusil s několika dalšími vězni uprchnout z tábora. Byl dopaden a popraven předposlední den roku 1944. Margarita válku přežila a později se znovu provdala za Paco Suaréze, španělského republikána, který přežil nacistický koncentrační tábor v Mauthausenu.

„Nikdy jsem s Margou nemluvil o její svatbě v Osvětimi, protože to Paco nemohl vydržet – žárlil,“ vypověděl její vnuk. 

Zdroj: elpais.com, Paměť národa, france24.com

KAM DÁL: Arnošt Lustig do čtvrtého koncentračního tábora nedorazil.