Nahá šlechtična projížděla na koni městem: příběh lady Godivy dodnes nedá spát historikům ani milovníkům krásných příběhů

Krásná šlechtična se odhodlala pro svoje poddané ke skutečně neobvyklému kroku
 

Historie zná spoustu skutečných příběhů, ale i těch, které se zdají být jednoduše neuvěřitelné. Kam bychom zařadili ten o Lady Godivě, šlechtičně, která se rozhodla zachránit poddané před příliš vysokými daněmi. Jak? Vyhověla podmínce svého manžela a projela se docela nahá po městě. Jde to pravda nebo jen fantazie některého z tehdejších spisovatelů? 

Jedno je jisté: Lady Godiva byla skutečnonu ženou z masa a kostí, žila v jedenáctém století jako anglosaská šlechtična a manželka Leofrica, hraběte z Mercie. Právě on měl na své poddané uvalit tak vysoké daně, že se jeho ženě chudých lidí zželelo a požádala manžela o soucit s lidmi, kteří si tak velké částky nemohli dovolit platit.

S chudými soucítila i přesto, že byla sama velmi bohatou ženou. Peníze ji ale do hlavy nesotuply a ona se i přes své zajištění dokázala vžít do problémů, které trápily lidi v podhradí. Ostatně panství Coventry, o které se jednalo, nepatřilo jejímu muži, ale přímo jí samotné. Tehdejší zákony totiž umožňovaly, aby i ženám náleželo velké bohatství. 

Štědrá dáma

O své panství se Godiva podle všeho starala doslova příkladně a o své bohatství se dokázala podělit. Štědrá šlechtična tak podporovala tamní klášter i další církevní organizace v zemi. Abychom ale byli spravedliví, stejně jako Godiva sama byl štědrý i její manžel Leofric. Také on ze svého jmění hojně ukrajoval - pozemky pro kláštery, drahokamy a výzdobu do kostelů, ale také peníze pro ty, kteří je skutečně potřebovali. 

Nepochopitelný krok hraběte Leofrica

Přesto se ale podle dochované legendy jednoho dne rozhodl zvýšit daně do takové výše, která musela být pro většinu poddaných doslova zničující. A Godiva se s takovým chováním rozhodně nehodlala smířit. Rozhodla se, stejně jako už několikrát v minulosti, přsvědčit svého manžela ke změně názoru, ale ten byl tentokrát, jak se zdá, skutečně neoblomný. Jediné, co by jej mohlo obměkčit, bylo splnění jeho opravdu netradiční podmínky: Daně sníží, pokud se jeho žena projede docela nahá na koni městem. Co by spravedlivá a dobrosrdečná žena pro blaho svých poddaných neudělala? 

Ještě že měla dlouhé vlasy

Můžeme se domnívat, že svému muži v jeho podmínce vyhověla. Ostatně autoři nespočtu historických děl se o téhle jízdě ve svých zápiscích zmiňují, problémem je ale fakt, že první doložená písemná zmínka o nahé šlechtičně, projíždějící městem oděná jen do vlastních dlouhých vlasů, se objevila až dvě století po Godivině smrti. Našel tehdy autor díla Flores Historiarum, kde se příběh objevil patrně poprvé, nějaké skutečné zprávy o tomto neobyčejném skutku, nebo si jej zkrátka vymyslel a stvořil tak dodnes tradovaný příběh? 

Najde historie pravdu? 

Mnozí historikové, mezi nimi například Matthev Paris, celý příběh zpochybňují s tím, že celé dílo je prokazatelně na mnoha místech prokazatelně “dobarveno” tak, aby byla historie čtivější a poutavější. Jak to tedy bylo právě s touto jeho částí? Jistě můžeme tomuto příběhu věřit a vytvořit si tak obraz ženy, která obětovala svoji čest, aby zachránila poddané. Objektivně bychom ale měli dodat, že je v příběhu, tradovaném dodnes, hned několik trhlin. 

Některé věci prostě nesedí

Tak za prvé: Leofric, tedy Godivin manžel, byl podle všeho skutečně zbožný, čestný a štědrý muž a jejich manželství bylo šťastné. Dopustil by tedy, aby se jeho žena projížděla nahá městem, což by ostatně snížilo i jeho samotného v očích jejich poddaných? A za druhé: příběh vypráví o městě, jenže zmiňované Coverty bylo v té době stále ještě malou vesnicí. A proč se první psaný popis celé události objevil až dvě stě let poté? Možná šlo opravdu jen o úctu ke šlechtičně, která kronikářům nedovolila událost zvěčnit ve svých zápiscích, a tak se o ní jen vyprávělo z generace na generaci. Možná opravdu obyvatelé téhle osady uposlechly žádosti a schovaní ve svých domech čekali, až bude šlechtična znovu v bezpečí a jen málokdo ji tak zahlédl. A možná to bylo všechno docela jinak, ale příběh je to opravdu hezký… 

Zdroj: en.wikipedia, history.com

KAM DÁL: Nejhorší období v dějinách lidstva: Tehdy byste žít opravdu nechtěli.


Životní styl

Zdraví

Hobby