Nejděsivější zločinec našich dějin skončil na mučidlech. Martin Roháč připravil o život víc lidí než legendární Jack Rozparovač

Martin Roháč po právu skončil podle tehdejších zákonů v rukou kata...
  |   zajímavost

Každé dějiny mají své hrdiny i vyvrhele. A do druhé skupiny naší historie jistě patří největší z masových vrahů, který na našem území kdy působil. Jméno Martina Roháče děsilo ve druhé polovině šestnáctého století každého, kdo jej jen zaslechl. Krutý loupežník měl na svědomí víc životů než samotný světoznámý Jack Rozparovač. Mnohem víc… 

Původně se zdálo, ze bude z Martina Roháče docela obyčejný voják, jakých byly v té době stovky a tisíce. Bojoval proti Turkům, ale každá válka zatím vždycky (naštěstí) jednou skončila - a v roce 1568 skončila i ta s Turkem. A Martin Roháč se svými přáteli zůstal bez práce, bez velitele a bez plánů na další život. Bohužel dostali nápad, jak přijít k penězům a majetku, ale práce v tom žádnou roli hrát rozhodně neměla. Vydali se na cestu zločinu a kdyby nešlo o tak nekalou a krutou obživu, mohli bychom konstatovat, že byli ve své “živnosti” skutečnými profesionály.  

Kudy putovali, tam vraždili

Z tlupy Martina Roháče se brzy stal postrach celého širokého okolí. Nejprve se pustili do loupení a bohužel i vraždění v Sedmihradsku, kde si troufali hlavně na obchodníky na cestách. Čtyři z přepadených se museli rozloučit nejen se svým zbožím, ale i se životem, než banda toto území opustila a vydala se k Vídni, Rahašpurku a kolem Stupavy a Uherského Hradiště postupovali přes Mělník až k Čáslavi a Chrudimi.

Nejhorší z nejhoršího

Kudy putovali, tam loupili, přepadávali, mučili a zabíjeli. Každý takový čin si zasloužil potrestání, ale to, čeho se dopustili právě u Chrudimi, překročilo i nepřekročitelné hranice těch nejhorších zločinců. Právě tady jim totiž padly za oběť tři těhotné ženy.  Proč právě ony? Loupežníci se rozhodli posílit svoji sílu a odvahu tím, že uvaří a snědí jejich ještě nenarozené děti. Co může být otřesnějšího? 

Konečně dopadeni!

I když bylo pro všechny oběti Martina Roháče už pozdě, pro ostatní přišla dobrá zpráva v roce 1571, kdy byl Martin Roháč a jeden z jeho kumpánů, který mu do té doby zůstal ještě věrný, dopadeni. Nemohlo to dopadnout jinak, než že všichni skončili na mučidlech. Na svém kontě tehdy měli osm loupeží a 59 vražd, mezi nimi i zmiňované těhotné ženy. Stejně tak, jako se Martin Roháč nehodlal slitovat nad žádnou ze svých obětí, neměla slitování ani tehdejší spravedlnost.

Dnes bychom jistě odsoudili tehdejší výslechové metody, ale i přes použití tortury, jež mnohdy vynutila přiznání i z nevinného, je zřejmé, že v tomto případě šlo o skutečné zločince. Oba zatčení muži totiž vypovídali o stejných případech a stejným způsobem, i když byl každý vyslýchán jinde. 

Těžké zločiny, těžká smrt

Tak těžký případ zočinu nemohl dopadnout jinak než rozsudky smrti, což v té době navíc nebylo tak neobvyklé a každý vrah s tím musel počítat. Martin Roháč byl ale navíc odsouzen ke zvlášť trýznivému a pomalému umírání. Rozsudek byl vynesen 7. února roku 1571 a vykonán o deset dnů později. Následující řádky jsou ale jen pro velmi silné povahy, protože popis popravy Martina Roháče poskytly historické prameny poměrně podrobně a nikdo si tehdy nebral žádné servítky. Muži, který měl na svědomí téměř šedesátku lidských životů, byly nejprve odstřiženy prsty, následně mu kat kleštěmi vytrhával kusy masa z těla a k dovršení všeho byly loupeživému masovému vrahovi zpřeráženy všechny končetiny a jeho tělo kat se svými pomocníky vpletl do kola, v němž nakonec ke svému vysvobození zemřel. 

Historie není romantická

Můžeme se ohlížet do historie s jistou nostalgií a snažit se sami sebe přesvědčit, že dnes jsou lidé mnohem horší než v minulosti. Pak ale stačí jeden takový příběh, abychom si uvědomili, že lidé jsou ve své podstatě bohužel stále stejní. To, co se mění, je svět kolem nás.

Zdoj: wikipedie, iprima

KAM DÁL: Dívka se stala multimilionářkou v jednadvaceti, její povolání ale není pro každého