Šílený papež Štěpán VI. soudil devět měsíců starou mrtvolu svého předchůdce. Nechutná akce měla ale rychlou dohru

Štěpán VI. soudil svého předchůdce Formosa devět měsíců po jeho smrti
 

O tom, že by měl být papež vzorem všech ctností, by neměla být žádná pochybnost. Jenže ono to tak samozřejmě často nebývalo, jak dokazují dávné kroniky. Třeba ta jejich část, která vypráví o pontifikátu Štěpána VI., papeže, který určitě nemohl očekávat svatořečení. Jeho řádění si určitě úctu nezaslouží…

Papež Štěpán VI. byl hlavou katolické církve poměrně krátce, ale dalo by se konstatovat, že i to stačilo. Ve Vatikánu tento prapodivný muž vládl v letech 896 - 897, tedy pouhý jeden rok. Ale i to opravdu stačilo na to, abychom na něj dodnes nezapomněli. I když mnozí by jistě jeho jméno raději nevzpomínali. Proč? Ve své zášti ke svému předchůdci totiž zašel mnohem dál, než by kdokoliv očekával.

Soudil mrtvé tělo

Kdo by čekal, že dostatečným zadostiučiněním pro zlostnou duši papeže Štěpána VI. bude smrt jeho nepřítele a nástup na jeho místo, ten by se velmi pletl. Nový papež šel tak daleko, že se neštítil několik měsíců po smrti svého předchůdce, papeže Formosa, nechat jeho rozkládající se tělo vyjmout z hrobky, aby jej mohl “po zásluze” odsoudit. Tak zvaná synoda mrtvých tak musela být opravdu zvláštní podívanou a upřímně řečeno, musel ji doprovázet neskutečný zápach. To ale nemohlo Štěpána VI. zastavit.

Dokonalá pomsta

Souzený Formoso byl oblečen do slavnostního papežského roucha a posazen na trůn, aby jeho soud a odsouzení bylo ještě působivější. A to jistě také bylo pro všechny zúčastněné. Bývalému papeži byly nakonec useknuty prsty, jimiž žehnal, všechna jeho svěcení byla prohlášena za neplatná, stejně jako rozhodnutí administrativní. Ani to ale Štěpánu VI. a jeho pomocníkům nebylo dost.

Kam s mrtvým papežem? 

Mrtvola papeže Formosa byla po soudu vlečena Římem, a to za hojné účasti lidí, kteří přihlíželi a někteří se na této jistě divácky zajímavé akci aktivně podíleli. Nakonec bylo papežovo tělo vhozeno do Tibery. Mohl by to být konec této skutečně nechutné záležitosti, ale nebyl - naneštěstí pro Štěpána VI.

Štěpán VI. na to doplatil

Zanedlouho po synodě mrtvých se totiž zřítila bazilika svatého Jana v Lateránu. Co jiného v tomto neštěstí mohli tehdejší věřící vidět jiného, než spravedlivou pomstu za hrůzy, které současný papež nejen dopustil, ale dokonce zorganizoval. A tak došlo i na něj samotného. Štěpán VI. byl nespokojeným davem a největšími odpůrci zajat a posléze uškrcen. Stalo se tak přibližně rok po jeho usednutí na papežský stolec.

Co se dělo potom? 

Ani po Štěpánově smrti se ale Řím neuklidnil. Papežové se střídali rychle za sebou a zatímco papež Theodor zrušil výsledek synody mrtvých a další v pořadí Jan IX. Formosa dokonce rehabilitoval, příští papež Sergius III. se ke Štěpánovu soudu opět přihlásil a svěcení odsouzeného papeže znovu prohlásil za neplatná. Jak to tedy nakonec celé dopadlo? Zmatky a zase zmatky - tak by se dalo shrnout dění kolem Štěpána VI. A to mu na vyvolání takové situace stačilo jen několik málo měsíců.

KAM DÁL: Poslední vtip Vladimíra Menšíka jen dva dny před jeho smrtí. Jeden z nejlepších českých herců baví diváky dodnes


Hobby