Tutanchamonova hrobka ohromila svět zlatem a vzácnou zbraní z nebes. Faraonova kletba je ale dílo novinářů

Carter u Tutanchamonova sarkofágu
  |   zajímavost

Přesně před sto lety britský egyptolog Howard Carter sestoupil do hrobky faraona Tutanchamona a učinil jeden z největších objevů v dějinách archeologie. Poklad nedozírné hodnoty starý 3 200 let šokoval svět a vyvolal množství spekulací. Jednou z nich byla i známá Tutanchamonova kletba.

Howard Carter objevil hrobku a v ní ukryté poklady v podstatě náhodou. Čtyři malé komory unikly pozornosti vykradačům hrobů, kteří v minulosti hrobku vyplenili. V hrobce byly tři rakve s ostatky faraona Tutanchamona a stovky dalších artefaktů nedozírné hodnoty. Rakev s jeho tělem byla vyrobená celá ze zlata. Zlatá byla i jeho pohřební maska. Uvnitř byly také válečné vozy, zbraně a kompletní pohřební výbava.

Mimořádný byl také nález dýky, která byla vyrobena z meteoritu. Sami Egypťané hovořili o „železu z nebe“, což znamená, že si byli dobře vědomi faktu, že na Zemi padají meteority a ty se dají dále zpracovávat.

Mumie se vztyčeným penisem

Carter tvrdil, že Tutanchamon byl mumifikován se vztyčeným penisem, ale při pozdějším zkoumání se penis odlomil. Pravdou je, že tělo faraona bylo pokryto sytě černou pryskyřicí, což se dělalo na Osirisovu počest. Penis byl zřejmě takto uměle ztopořen a následně se při manipulaci odlomil.

Kdo byl Tutanchamon
- 11. faraon 18. dynastie
- vládl 10 let
- opustil kult boha Amona
- oženil se s nevlastní sestrou
- zemřel na zlomeninu nohy a těžkou infekci

Zdi hrobky byly pokryty ochrannými texty, některými lidmi byly interpretovány jako kletby. Velmi rychle se začalo šuškat, že kdo do hrobky vejde, zahyne, protože na něj dopadne faraonova kletba. Zemřelo několik dělníků, kteří na vykopávkách pracovali, takže se mezi lidmi začaly šířit zvěsti, že kletba funguje.

Faraonova kletba či plíseň

Carter se vždy informacím o kletbě vysmíval a považoval je za nesmysl. Když 5. dubna 1923 zahynul hrabě Carnavon, mýtus o kletbě dostal nový impuls. Hrabě si ovšem předtím omylem rozřízl na tváři komáří štípanec a do rány se mu dostala infekce, což byla pravá příčina jeho smrti, ale to už se věci chytil tisk. Britské noviny sdílely senzační historky o tom, že hrobka je prokletá, a dokonce šly tak daleko, že si vymyslely i text kletby. Ve svých 66 letech zemřel nakonec i Carter a dá se říct, že možná on jediný byl skutečně zabit Tutanchamonovou kletbou, přesněji řečeno plísní. V hrobce totiž zřejmě vdechnul spóry prastarých plísní, které mohly být příčinou nemoci, která jej nakonec zabila.

Nejúspěšnější archeolog

Později se také zjistilo, že Carter si některé artefakty vzal domů. Po smrti hraběte Carnavona totiž vypukl spor o to, kdo bude mít do hrobky přístup, zda egyptská vláda, nebo Carter. Ten tehdy přestal na výzkumu hrobky pracovat téměř na celý rok, nalezené artefakty a poklady putovaly do muzea v Káhiře. Běžná praxe v těch dobách byla ta, že investoři a mecenáši, kteří vykopávky financovali, očekávali, že jim domů dorazí právě balíky s vzácnými egyptskými artefakty. Takto nedostal nikdo nic.

Sám Carter proto artefakty jednoduše ukradl. O tom, že si sám něco z hrobky odnesl, se spekulovalo celá desetiletí, nakonec se to podařilo i vědecky prokázat, protože byly objeveny některé dopisy, které ho z krádeže usvědčovaly. Předměty byly nakonec vráceny do Egypta. Jejich expozice zabírala 12 výstavních hal. Carter se stal díky nálezu Tutanchamonovy hrobky celebritou mezi archeology a dodnes je brán jako jeden z nejúspěšnějších archeologů všech dob.

Zdroj: allthatsinteresting.com

KAM DÁL: Cenný nález v pohřebišti v Sakkáře.