V makovici kostela svaté Anny dělníci našli staré mince i dokumenty

Pro historiky byl nález příjemným překvapením
 

Historické dokumenty a dobové mince vydala makovice kostela svaté Anny v Benešově, jehož střechu dělníci opravují. Starší listiny se zmiňují o opravách kostela v 19. století a podle odborníků je lze snadno porovnat s údaji v kronikách vedených piaristy. Mladší dokumenty přinášejí svědectví o obnově památky v roce 1933, kdy správu kostela i bývalé piaristické koleje převzali jezuité.

Historička umění Libuše Váňová z Muzea Podblanicka, která listiny ze schránky vyňala, v nich po zběžném čtení našla zmínky o opravách kostela v letech 1824, 1859 a 1895. „Tyto opravy by mohly být doloženy v análech piaristů, které byly vedeny od roku 1703 do konce 19. století,“ řekla Váňová novinářům.

Zatímco starší listiny byly psány latinsky, mladší z roku 1933 by zvládl přečíst i laik. Jejich autor mimo jiné připomněl jména prvních jezuitů, kteří se za první republiky v Benešově usídlili.

Bude to trvat ještě roky

Dokumenty čeká podrobná analýza a budou zřejmě i částečně restaurovány. Po opravě střechy by se měly vrátit na vrchol kostela a spolu s nimi také pojednání o dnešní době. „Než dotáhneme tohle dílo do konce, bude to ještě nějaký rok trvat, takže máme čas popřemýšlet nad tím, co tam dáme,“ uvedl farář Marcel Timko.

Hlavní část oprav podle něj vyjde na 5,3 milionu korun a další čtyři miliony budou na rekonstrukci střechy ještě zapotřebí. Farnost na opravy v první fázi uvolnila milion, 1,5 milionu dostala od města a 500 000 Kč od arcibiskupství. Kromě toho byla vyhlášena veřejná sbírka, která dosud vynesla 400 000 korun.

Trámy budou nové

Dělníci budou muset během rekonstrukce nahradit původní trámy. „Vytváříme pomocnou konstrukci, na kterou zavěsíme věžičku a vyheverujeme ji, protože je nakloněná směrem dolů a zároveň sedí zplna na klenbě, což je špatně. Trámy, na kterých byla původně posazena, uhnily. Takže ji teď musíme celou zvednout, narovnat a vyměnit trámy pod ní. Pak budeme pokračovat v opravě krovu,“ popsal aktuální práce Pavel Polák ze zhotovitelské firmy.

Barokní kostel svaté Anny je dominantou Masarykova náměstí. Byl postaven roku 1708 spolu s piaristickou kolejí. V koleji byla umístěna velká knihovna, refektář a místnosti pro ubytování učitelů i studentů. Se stavbou a působením piaristů seznamuje volně přístupná stálá expozice v ambitu koleje.

KAM DÁL: Primář dětské hematologie Blatný: Hemofilie je pro rodiče strach na celý život, dítě může kdykoli krvácet.

Klíčová slova: