Životní chyba autora evoluční teorie: Za incestní manželství Charlese Darwina i jeho děti potrestala sama příroda

Darwinovým se příroda pomstila. Děti příbuzného páru neměly vůbec jednoduchý život
 

Zformuloval evoluční teorii, o genetice věděl všechno, co bylo v té době možné, a přesto udělal nepochopitelný krok. Charles Darwin se oženil s vlastní sestřenicí a zplodil s ní celkem deset dětí. Všechny se bohužel na vlastní kůži přesvědčily o tom, že otcovo rozhodnutí nebylo přírodě po chuti… 

Lidská touha žít v páru je tak silná, že často překoná všechny argumenty, které by mohly hovořit proti. A přesně tak šel na vztah i autor evoluční teorie přírodovědec Charles Darwin. Vzhledem k tomu, co všechno věděl o přírodním výběru, o genetice a přírodních zákonitostech všeobecně, jeho výběr víc než překvapí. 

Na manželství šel rozumem, ale... 

Charlesu Darwinovi chybělo jen několik dní do třicátých narozenin a to je jistě věk, kdy se už chce muž usadit. A tak se v roce 1839 oženil i on, ale jak se zdá, velká láska v jeho rozhodování nehrála zásadní roli. Zkrátka potřeboval mít někoho po svém boku a rozhodně se nehodlal zabývat nějakým dlouhým poznáváním cizí ženy.

Volil proto rozumem, ačkoliv vzhledem ke svému vzdělání musel tušit, že jeho rozhodnutí může mít vážné důsledky. A také že mělo. Za ženu si totiž vzal svoji vlastní sestřenici a příroda, kterou po celý život zkoumal, mu později dala jasně najevo, že s jeho výběrem vůbec nebyla spokojena. 

Nic tak neobvyklého

Na Darwinovu obranu je potřeba připomenout, že v devatenáctém století nebyly takové sňatky ničím tak podivným a uchylovali se k nim nejen členové šlechtických rodů, ale i mnozí níže postavení. Zvlášť když byl alespoň kousek majetku, hodilo se, aby zaručeně zůstal v rodině. Manželství zcestovalého vědce a jeho sestřenice tak tehdy žádné vážné pohoršení u veřejnosti nebudilo. Jak ale bylo řečeno, příroda byla jiného názoru. 

Příroda se mu pomstila

Manželům Darwinovým, kteří podle všeho i přes sňatek z rozumu žili poklidným a spokojeným životem, se narodilo celkem deset dětí. Mohlo by se zdát, že bylo tedy všechno v pořádku. Jenomže nebylo.

Tři z dětí zemřely už v útlém věku. Druhorozená Anna Marie se dožila pouhých deseti let, Charles Waring zemřel už ve dvou letech a Marie Eleonora směla na světě pobýt pouhé tři týdny. A další potomci manželů Darwinových? Někteří byli neplodní a ani ti ostatní neměli vyhráno. Zdravotní problémy, s nimiž bojovali, jim život rozhodně nijak neusnadňovaly. 

Prozřel pozdě

“Pokus” na vlastní rodině, svém vlastním osudu a osudech svých dětí nakonec Charlese Darwina přece jen přivedl k úvahám o vhodnosti takového spojení. Důkazy můžeme najít v jeho spisech, kde rozebírá příbuzenské rozmnožování jako nevhodné a škodlivé. Pro jeho rodinu a hlavně potomky ale bohužel pozdě. 

Zdroj: Všeobecná encyklopedie Diderot, wikipedie

KAM DÁL: Hanku opustil manžel, nechal ji s obrovskými dluhy. Musela se i s dětmi vystěhovat a skončila na psychiatrii


Hobby