Nedejte zlodějům nic zadarmo. Jaké jsou zásady správného zazimování chat a chalup?

Opuštěné objekty zloděje lákají jako med medvěda
Zobrazit fotogalerii (3)
 

Na víkendovou návštěvu chaty či chalupy už je chladno. To zloději vědí, proto s příchodem podzimu prudce stoupá křivka vloupání do těchto objektů. V minulém roce se jim to na našem území povedlo celkem 1 768krát, z toho bylo objasněno jen 30 % případů. Co zlodějům nahrává do karet a má vůbec smysl se pojistit? Jaké jsou zásady správného zazimování?

Statistiky vloupání každoročně vede Středočeský kraj. Od ledna do prosince 2017 zde došlo k 428 vloupáním do chat a chalup. Na tom není nic překvapivého, je zde nejvíce chat v rámci Evropy a zloději tady působí nejvíce škod. V uplynulém roce dosahovaly jimi způsobené škody téměř 1 milionu korun. Následuje Jihomoravský a Jihočeský kraj. Nejméně rizikovým je z tohoto pohledu Karlovarský kraj s 31 vloupáními v uplynulém roce. 

Možností ochrany vašeho majetku je naštěstí celá řada. Ať už zvolíte mechanické, elektronické zabezpečení či jejich kombinaci, nezapomínejte také na pojištění. Dokáže totiž napravit škody, které způsobí zloději i vrtošivé počasí. Nepodceňujte také dobré vztahy se sousedy. 

Zloději nejčastěji vniknou okny

Obecné povědomí o nutnosti zabezpečit hlavní dveře je větší než u zabezpečení oken, přitom okny se dovnitř dostává více zlodějů než dveřmi. Také pojišťovny hodnotí zejména zabezpečení vstupních dveří. Málokdo investuje do nákladného elektronického zabezpečení, pakliže nemá své rekreační bydlení zařízené na úrovni skromnějšího bytu. "Případů, kdy při řešení pojistných událostí spojených s krádežemi nebylo použito zabezpečení drahými zabezpečovacími technologiemi, je většina," říká Marek Orawski z První klubové pojišťovny.

Viditelné mechanické zabezpečení, okna vybavená bezpečnostním kováním a zámkem, dvojitý zámek s kvalitním kováním na hlavních dveřích, ale i visací zámky s certifikací podle norem na petličce odpovídající bezpečnostní třídy, díky které odolávají i hrubé síle, mohou účinně odrazit útok zlodějů a vandalů s minimálními způsobenými škodami. Zkušenější kriminálníci dobré zabezpečení poznají a o vniknutí do objektu se v nejlepším případě vůbec nepokusí.

Nenechávejte nářadí v kůlně

Vloupání a krádeži nikdy stoprocentně nepředejdete, ale můžete zlodějům aspoň co nejvíce zkomplikovat práci. K vypáčení dveří často použijí volně dostupné nářadí, které najdou například v kůlně. "Řada vloupání do chat a chalup jde často na vrub nerespektováním zásad zabezpečení majetku. Nářadí a vůbec veškeré předměty, které by mohl potenciální pachatel použít k vloupání, často nebývají řádně uloženy na bezpečném místě a uzamčeny," komentuje Martin Protiva ze společnosti Ekonomické stavby překvapivou absenci návyků chatařů a chalupářů.

Asi nejdůležitějším bezpečnostním opatřením jsou ale především namátkové kontroly objektu a pár opatření, která nasvědčují tomu, že v chalupě někdo pobývá. V takových případech je vhodné využívat elektronických zařízení se zapínáním osvětlení. Dostupné jsou také inteligentní univerzální systémy řízení domu, kdy se pomocí internetu dají ovládat venkovní žaluzie, topidla a vnitřní i vnější světla.

Účinnou prevencí jsou i přátelští a všímaví sousedé, kteří mohou zanechat stopy ve sněhu. Někdy pomůže i nechat na verandě staré boty, dát na branku zvonek a varování: Pozor, pes! Pořiďte si také některý ze způsobů elektronického zabezpečení, jako je například alarm, fotopast apod. "Kamerové systémy jsou výborné, ale využívá je málo majitelů jednak kvůli ceně, potom kvůli nutnosti elektrické přípojky. Alarmy jsou nenápadné a nejsou závislé na elektrické energii. Můžou vám na dálku dát okamžitě zprávu a zároveň zalarmovat bezpečnostní službu, která na místo vyšle hlídku," dodává Protiva.

Víte, co jste podepsali?

Pojištění nemovitosti a domácnosti sjednané pro vaše rekreační bydlení vám zaplatí případnou škodu, kterou byste si museli jinak zaplatit sami. Lidé se však často domnívají, že součástí pojištění stavby je pojištění movitých věcí, což je omyl, který se někdy prokáže až v případě pojistné škody.

"Je určitě výhodné sjednat dva produkty, kdy jedna pojistná smlouva ochrání stavbu objektu a druhá pak chrání její vybavení. Několik stokorun ročně v případě jednoduché chatičky může v případě požáru zajistit finance na stavbu nové," říká Marek Orawski. Nezapomeňte pojistit i sousedící stavby (zahradní domky, studny, oplocení nebo bazén).

"Při uzavírání smlouvy se ale důkladně seznamte s tím, zda se pojištění vztahuje pouze na přesně vyjmenovaná rizika, anebo na všechna rizika, která nejsou v pojistných podmínkách vyloučena, tzv. „all risk“ pojištění," vyjmenovává Marek Orawski. V prvním případě si nechte pečlivě vysvětlit a zjistěte si, co se skrývá ve výlukách k pojištění nemovitosti. Bytelné pojištění chalupy stejně jako bytu má automaticky "zaškrtnuta" všechna nebezpečí: škody vzniklé působením živlů, nehodami, krádeží, loupeží či vandalismem. Nemusíte se pak obávat, zda pojištění kryje i zpětné vystoupení vody z potrubí, poškození tíhou sněhu anebo vytékající vodou z mrazem popraskaného vodovodního potrubí.

Něco je pojištěné jen do určité hodnoty

Pojistnou částku věcí i nemovitosti je třeba zvolit tak, aby odpovídala skutečné hodnotě všech věcí nebo staveb. Některá rizika či předměty jsou pojištěné jen do určité hodnoty. Například sportovní potřeby, drahé předměty, elektronika atd. "Pokud částka neodpovídá skutečné hodnotě věcí nebo staveb, je to pro pojišťovny důvod ke snížení pojistného plnění. Zároveň také nemá smysl pojistné přeplácet," dodává Marek Orawski.

Všechny pojišťovny umožňují uzavřít pojistku chalupy či chaty na novou cenu, což je ta, která v případě pojistné události odpovídá aktuálním nákladům na potřebné opravy poškozených nebo zničených stavebních částí. Pokud je chalupa zchátralá, některé pojišťovny ji pojistí na tzv. časovou cenu, a to od okamžiku, kdy zahájíte rekonstrukci.

Vítr, mráz a srážky

Při zazimování si dejte pozor hlavně na vodu. Při zmrznutí se rozpíná o 9 procent, což může mít za následek zničené topné systémy, popraskané radiátory nebo zamrzající vodoměry s částí rozvodů. A s tím souvisí další škody, například ty, které způsobí voda vytékající z popraskaného potrubí ve chvíli, kdy rozmrzne. Bílá technika potřebuje speciální zacházení. Je totiž konstruována pro použití v pokojové teplotě.

V místnostech, kde potřebujeme ponechat zapnutou chladničku s potravinami nebo myčku, temperujeme tak, aby teplota neklesla pod minimální potřebnou teplotu pro chladničku (zjistíte ji podle klimatické třídy uvedené na spotřebiči) nebo pod bod mrazu u myčky. Z té se voda nedá beze zbytku odčerpat. Pračku nestačí odpojit pouze z elektřiny, je potřeba ji odpojit také od vody. Systém proti vyplavení by ji nedokázal zachránit.

Za majetek nesete odpovědnost

Tíha sněhu může poškodit střechu i okapy. Nezapomínejte na to, že za svůj majetek nesete odpovědnost. Zraní-li sníh nebo rampouch padající ze střechy kolemjdoucího chodce, má právo po vás žádat odškodnění. Proti tomu je možné se pojistit tzv. pojištěním odpovědnosti vlastníka budovy a pozemku.

Rizika plynoucí z bouří a krupobití není radno podceňovat. Zjistěte, jak je ve vaší pojišťovací smlouvě definována vichřice. Jsou pojišťovny, které jako vichřici definují vítr s minimální rychlostí 70 km/h naměřené na nejbližší meteorologické stanici.

Klíčová slova: