Těhotná ve čtrnácti? Problematika pohlavního zneužití ukazuje děsivé statistiky

Těhotenství je jen jeden z následků, který může nezletilým hrozit
Foto: Freepik
Těhotenství je jen jeden z následků, který může nezletilým hrozit
analýza

Hranice, od kdy mohou nezletilí začít žít sexuálním životem, není v trestním zákoníku náhodná. Ačkoliv se v různých státech mění, u nás je striktně stanovena na 15 let. Zohledněna je mentální vyspělost jedinců, schopnost rozeznat a pochopit, co se s jejich tělem děje, a také cílí na určitou schopnost zodpovědnosti. Co když ale nezletilí pohlavní život uspěchají a vznikne z takového neuváženého rozhodnutí nový život?

reklama

Sex s někým, komu ještě nebylo 15 let, je trestným činem. A to i za předpokladu, že mladší partner souhlasil a dal k sexu svolení. Tato hranice nezahrnuje přitom jenom soulož, ale i další formy sexuální aktivity, jako je petting či další erotické dotyky. Hranice bere v potaz nejen mentální vyspělost jedinců, ale i fyziologický vývoj těla. Nedostatečná informovanost se v tomto věku také může projevit při manipulaci s ochrannými prostředky.  

Nezletilí až příliš spěchají

Podle ankety Olomouckého deníku z roku 2019 začíná pět procent žen a šest procent mužů žít svůj sexuální život ještě před dovršením patnácti let. Takový výsledek je podle psycholožky Laury Janáčkové alarmující. „Můžeme jen spekulovat, jestli je toto číslo dáno jednodušším přístupem mladistvých k pornografii prostřednictvím internetu, médií a následná snaha si sex vyzkoušet prakticky, či nedostatečnou sexuální osvětou ve školách i rodinách,“ uvedla

Trestný čin pohlavního zneužití

Pokud otěhotní dívka mladší 15 let, policie zahájí trestní stíhání otce pro pohlavní zneužití. Jeho trest se bude odvíjet od věku, který dovršil v době spáchání trestného činu. Občanský zákoník umožňuje přiznat rodičovskou odpovědnost tomu rodiči, který dosáhl věku 16 let, má-li předpoklady pro plnění práv a povinností z toho vyplývajících.

Těhotná žákyně deváté třídy

Velmi obvyklým případem je případ z roku 2001, který nakonec skončil u soudu. Tehdy popelář Petr, kterému bylo 25 let, měl pohlavní styk s žákyní deváté třídy ve Znojmě. Ta otěhotněla, to už jí bylo 15 let. Podle výpovědi u soudu došlo k pohlavnímu styku v době, kdy jí bylo čtrnáct let, jen dvakrát. Zuzanina matka byla připravena nastoupit na mateřskou dovolenou a dítě vychovat, aby Zuzana mohla dostudovat. Soud dal Petrovi podmínku v délce dvou let, neboť uznal, že aktivní byli oba dva. To je velmi obvyklý model, se kterým se lze u soudu setkat.

Nahlášené znásilnění bylo jen zástěrka

Nezkušenost mladistvých může někdy policii i práci dost komplikovat. V případu z roku 2009 dívka tvrdila, že na louce v Ostravě-Porubě ji měl neznámý muž chytit zezadu za krk, zatáhnout ji do lesního porostu a znásilnit. Trestní oznámení podala její babička. Nakonec ale dívka nebyla schopna opakovaně označit místo činu, což vedlo k přiznání, že si čin vymyslela, neboť měla dobrovolný pohlavní styk se svým kamarádem a bála se těhotenství. 

Úloha rodičů je složitá

V tomto věku rodiče sotva zabrání aktivitám svých dětí, významnou pomocí v této problematice však je, pokud s dětmi otevřeně o sexu mluví, vysvětlí jim možnosti ochrany, naučí je, jak nasazovat prezervativ, případně jim vysvětlí, před jakými pohlavními chorobami se chránit. Touha prozkoumat své vlastní tělo mnohdy vede k tomu, že děti z neznalosti ohrozí svůj budoucí život.

Zdroj: trestní zákoník, olomoucky.denik.cz, moravskoslezsky.denik.cz

KAM DÁL: Kyberšikana, kybergrooming a kyberstalking: Víte, co hrozí na internetu vašemu dítěti?

reklama
#analýza

To nejzajímavější do Vašeho e-mailu

reklama
Máte zajímavou informaci? Chcete spolupracovat?
Kontaktujte šéfredaktora Martina Chalupu: chalupa@ctidoma.cz

© Centa, a.s.
Jakékoli použití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího užití a zpřístupňování textových či obrazových materiálů bez písemného souhlasu společnosti Centa,a.s. je zakázáno. Čtenář svým přihlášením do jakékoli soutěže na našem webu dává souhlas s tím, že v případě, že se stane výhercem této soutěže, může být jeho jméno na webu publikováno. Centa, a.s. využívala licenci ČTK a využívá fotografie z Depositphotos.