Zjistěte si kvalitu pitné vody ve vaší obci

Kvalitu vody není dobré podceňovat
 

Projekt Středočeská voda nabízí obyvatelům přesné informace o stavu pitné vody v jejich městě. Nechybí ani přehled cen stočného, hlášení o stavu vodoměrů nebo kontakty v případě havárií. S kvalitou pitné vody se potýká Chýně.

Víte, jakou kvalitu má pitná voda právě ve vaší obci? S infikovanou vodou se setkáváme především v létě, s velkými problémy jsme se potýkali minulý rok. Loni se navýšil počet hospitalizovaných osob se střevními problémy, které způsobila právě závadná voda. Nyní je možné si zkontrolovat kvalitu pitné vody online.

Ve středu Čech přešli České dráhy na prázdninový jízdní řád. Přečtěte si, kterých měst se omezení týkají.

"Místa, kde se staráme o pitnou nebo odpadní vodu, se nám rozrostla do té míry, že původní web už nebyl dostačující. Vzhledem k novým potřebám pro provozování vodovodů a kanalizací jsme přistoupili i k novému názvu celého informačního kanálu - Středočeská voda," vysvětluje ing. Martin Aleš, ředitel společnosti STAVOKOMPLET i 1. Vodohospodářské společnosti.

Spuštěné webové stránky přináší kvalitu vody i cenu stočného

Na webu www.stredoceskavoda.cz se dá podle názvu obce snadno zjistit přesné a aktuální výsledky laboratorního měření kvality vody, nabízí také ceník vody pro konkrétní oblasti a hlášení o stavu vodoměrů.

Cena za kubík vody ve středu Čech se pohybuje nad třiceti pěti korunami. Vodné 34,96 Kč mají v Brandýsu nad Labem, v Lysé nad Labem je cena vodného stanovena na 39,09 Kč. Výrazně vyšší cenu platí obyvatelé Postřižína, a to 53,25 Kč. O pět haléřů méně vyjde kubík obyvatele Únětic.

Milovice mají za sebou každoroční Votvírák. Policie tvrdě kontrolovala řidiče, přinášíme vám výsledky jejich snažení.

Problémy s pitnou vodou mají v Chýni

S nedostatečným množstvím pitné vody se potýká Chýně na západě kraje. Veřejná vyhláška nyní obyvatelům doporučuje, aby dočasně vyměnili vodu z vodovodu za balenou. "Problémem obce je malý tlak na rozvaděčích, se závadnou pitnou vodou se potýkáme více než tři roky. Zatím se to bohužel nikam nepohnulo, spoléháme na developery, kteří slibují rozvaděče dostavit," říká paní Eva Jelíchová z obecního úřadu v Chýni.

Obyvatelům bylo doporučeno, aby nenapouštěli bazény a nezalévali zeleň pitnou vodou. Zejména v létě neteče obyvatelům obce Chýně ve výše položených částech obce (lokalita Háje a Na Vyhlídce) pitná voda z vodovodního řádu.

Dalších více než padesát měst a obcí ve středu Čech zůstává s kvalitou vody v normě. 

Loňský rok se s největšími problémy potýkaly Dejvice a Trnová

Před rokem řešily velké problémy s kvalitou vody pražské Dejvice. Do pitné vody se ze znečištěné přípojky dostala koliformní bakterie, která bývá přítomná ve fekáliích. Způsobila obyvatelům Dejvic silné střevní potíže, kvůli kterým bylo hospitalizováno sto padesát lidí. Následná opatření se dotkla více než třiceti dvou tisíc lidí.

Se závadnou vodou se potýkali v roce 2015 také v obci Trnová, a to kvůli nedostatečné úpravě vody. Obyvatelé Trnové se museli řídit zákazem používání nejakostní pitné vody dodávané tímto vodovodem k pití, pro přípravu jídel, mytí předmětů přicházejících do styku s potravinami, dále k mytí osob a také pro osobní hygienu.

 


Životní styl

Zdraví

Hobby