Místostarosta Měšic: Doufám, že lidé volí hlavou a nevěří všemu

Jan Richter je už tři roky ve svých 24 letech místostarostou obce Měšice nedaleko Prahy
Zobrazit fotogalerii (4)
 

Obec Měšice leží ve Středočeském kraji, asi 15 km severovýchodně od centra Prahy, a má zhruba 1 900 obyvatel. V posledních letech se v této obci odehrála spousta změn, ať už větších či menších, a o leckteré se zasadilo současné zastupitelstvo. O změnách i sám o sobě se nám rozpovídal místostarosta této obce a jeden z vůbec nejmladších osobností na politické scéně, pan Jan Richter.

Pane Richtere, jak dlouho jste místostarostou obce Měšice?
Místostarostou obce jsem necelé tři roky, do funkce jsem byl zvolen v průběhu volebního období, tedy v prosinci roku 2015 ve věku 21 let.

Jan Richter ve svých 24 letech lecos dokázal. Jeho mottem je: „Rozvoj obce s rozumem, bez zbytečného zadlužování.“

Jste velmi mladý a možná dlouhou politickou kariéru máte ještě před sebou. Chystáte se na podzim znovu kandidovat opět do zastupitelstva obce nebo chcete zamířit ještě výše?
Tak musím říci, že zejména na základě podpory občanů jsem se rozhodl, právě s aktivními občany, kteří pro obec již několik let aktivně pracují a zlepšují ji, kandidovat i v následujícím volebním období zde v Měšicích. Velmi rád bych dokončil projekty, na kterých jsem mohl osobně pracovat. Řídím se příslovím: Všechno jde, když se chce. Nevidím sebemenší důvod, proč by to nešlo právě v naší obci. Víte, ono nezáleží na tom, kdo vystupuje navenek za obec, záleží vždy jen na rozhodnutí celého zastupitelstva.

Když se nyní ohlédnete za uplynulými roky, co vůbec považujete za největší úspěch tohoto funkčního období?
V první řadě - pro mě osobně - vůbec možnost být místostarostou obce, za což patří velké díky současnému zastupitelstvu a panu starostovi. Za to, že mi dali možnost být zvolen v tomto mladistvém věku a možnost se seznámit důkladně s chodem obce a být jí přínosem. Osobně vidím jako velkou škodu, že se do politiky neangažuje právě více mladých, kteří v obci bydlí řadu let.

Jako svůj největší osobní úspěch považuji vyřešení situace našeho mostu, který je v havarijním stavu. Podařilo se mi zajistit stavbu mostu nového a zároveň s ním aktivně řešit přilehlou nebezpečnou křižovatku v naší obci. Také jsem měl možnost upravit vnitřní i vnější prostory obecního úřadu, zrekonstruovat chodník u obecního úřadu, nakoupit nové herní prvky do zámeckého parku, založit nové webové stránky, nový zpravodaj, zakoupit nový kamerový systém v obci, získat dotaci a zrekonstruovat sochy v zámeckém parku, zrekonstruovat dětské hřiště v mateřské škole a mnoho dalšího. Úspěchů bylo dosti, samozřejmě ne vždy se vše dařilo, jak by si člověk přál. A proto bych rád v této práci i nadále pokračoval. V Měšicích nejen žiji, ale žiji i pro ně samotné.

Starosta Říčan: Vážím si odkazu Václava Havla, spousta lidí dnes reaguje na základě strachu. Více čtěte: ZDE.

Koukám, že změn proběhlo opravdu mnoho. A přesto, že do konce funkčního období přece jen ještě trochu času zbývá, je něco, co ještě chcete stihnout?
Určitě ano! Velmi rád bych před volbami dokončil zadávací dokumentaci na rozšíření stávající mateřské školy, které se věnuji společně s ředitelkou Klárou Pokornou a zastupitelkou obce paní Němečkovou několik měsíců. A také bych byl velmi rád, kdyby se současnému zastupitelstvu podařilo ještě podat žádost o dotaci na rekonstrukci čistírny odpadních vod.

A pokud vaše kandidatura bude úspěšná a vy mandát obhájíte, co máte v plánu na další období?
Vize je jasná a není ani nesplnitelná, tedy pokud se o to alespoň pokusíme. Pro mne a mé sdružení je nejdůležitějších celkem 7 priorit. Dovolte mi vám je nyní v krátkosti přiblížit.

Prvním z nich je tzv. "bezpečná obec" - tedy aktivní činnost obecní policie, rozšíření kamerového systému v obci, zajištění bezpečných přechodů aj.

Dále považuji za důležité mít "otevřený, transparentní a lépe komunikující fungující obecní úřad". Chceme prodloužení úředních hodin pro občany, nezvyšování koeficientu pro určení výše daně z nemovitosti, vytvoření finančního plánu obce a také vytvoření nových veřejných vyhlášek jako např. na omezení používání pyrotechniky v obci, dodržování nedělního a svátečního klidu v obci, zákaz podomního a pochůzkového prodeje a podobně.

Jan Richter dává důraz i na jistoty v mládí či ve stáří. Dle jeho slov je nutné se postarat jak o malé prvňáčky, tak o seniory, kteří mají hluboko do kapsy či trpí určitým zdravotním postižením.

V dnešní době jsou důležité i "jistoty pro mladé", v rámci kterých si představuji i zrekonstruování současné MŠ a její rozšíření, zajištění příspěvku na vybavení pomůcek do školy pro prvňáčky a nadále podporovat předškolní a školní zařízení a vzdělávání.

Neméně důležitým jsou i "jistoty ve stáří". Zde je důležité rozvíjet aktivní přístup k seniorům, rozšířit nabídky sociálních služeb, finanční pomoc pro seniory, zdravotně postižené a sociálně slabé občany.

Budete mít také jako jednu z priorit v obci i investice do nejrůznějšího majetku, ať již modernizace či výstavba něčeho nového?
Ano, samozřejmě. Jedním z klíčových bojů jsou i "investice do majetku obce za podpory dotačních titulů", které vypracovat generel obce. V tomto bodu je zahrnuto zrekonstruovat čistírnu odpadních vod, zrekonstruovat naši místní sokolovnu na multikulturní dům se sportovním areálem, zrekonstruovat budovu v majetku obce, do které obec několik let nevložila ani korunu na budovu s občanskou vybaveností, zrekonstruovat chodníky či veřejná osvětlení. O tomto bodu bych mohl hovořit dalších několik minut. Je toho zde skutečně hodně.

Cílíme i na udržení určité kvality životního prostředí. Chceme aktivně bojovat proti výstavbě letiště Vodochody, proti rozšiřování průmyslových zón a proti další výstavbě rodinných domů. Našimi body zájmu jsou i likvidace černých skládek či rozšiřování péče o veřejná prostranství.  

V poslední řadě chceme i určitou kulturu v obci, a tedy je naším cílem i podpora kulturních aktivit - např. společně s místními spolky, živnostníky nebo jinými sdruženími. 

Starosta Rakovníka: Nejsem si jist, jestli bude vláda premiéra Babiše opravdu funkční. Více čtěte: ZDE.

Všechny ty věci znějí hrozně krásně, ale co si budeme povídat, všude je něco. Co je to u vás? Co vidíte jako problém v obci?
V současné době mne velmi zaráží předvolební boj na našem území. Jsme malou obcí s celkem 1 921 obyvateli. Bohužel jsou však i lidé, kteří dělají vše pro to, aby vyhráli za každou cenu, a jdou tzv. přes mrtvoly. Víte, ona to není vůbec, ale vůbec jednoduchá práce, člověk pracuje 24 hodin 7 dní v týdnu, jste neustále k dispozici, děláte místostarostu, právníka, obchodníka, opraváře, instalatéra atd. Ale děláte to s láskou, pokorou a ctí k vaší rodné obci.

Osobně mne velmi mrzí, že nedokáží vzniknout strany či sdružení, které by se navzájem shodovaly, držely pospolu a snažily se společně udělat "lepší Měšice". Místo toho se hází špína na druhé, předvolební boj doprovází lži a klamné informace. Takovéto boje jsou typické spíše pro vysokou politiku. Proto pevně doufám a věřím, že občané rozhodnou dle svého nejlepší vědomí a svědomí a že se ohlídnou zpět a nebudou věřit současným předvolebním praktikám a klamným informacím.

Bohužel tenhle jev se asi objevuje napříč politickou sférou. Když se ještě zastavíme u vás osobně, jste velmi mladý a kariéru máte ještě před sebou. Je vůbec funkce místostarosty vaší první politickou zkušeností? A láká vás osobně případně i kariéra vrcholového politika?
Tak je to moje první výraznější zkušenost. Vrcholová politika? No, mohu říci, že láká i neláká... Každopádně si myslím, že na vrcholnou politiku je ještě čas. Rodiče mi vždy říkali, že každý musí začít o píky. Nyní jsem na komunální politice, která mne baví a naplňuje, a kdo ví, kam mne cesty zavedou.

Když jsme u té vrcholové politiky, jaký je vůbec váš osobní názor na současnou vládu?
Víte, ono nejde o to, jaké máme ministry, ale jde o to, jak nás zastupují, zda plní své předvolební programy a sliby a dokáží s vámi i osobně jednat a řešit problémy obcí, krajů a měst. Což je dnes nejen pro nás, komunální politiky, ale pro všechny občany ČR to nejdůležitější.

Starosta Čelákovic: Udržet demokracii bude těžké, ale český národ má obrovskou sílu. Více čtěte: ZDE.

Zdraví a styl