Kdo byl Rasputin, mužik, mystik či léčitel? Od jeho narození uplynulo už 150 let

Charismatický Rasputin měl dar hypnózy
Zobrazit fotogalerii (2)
 

Ač vyrostl v rodině svobodného sedláka, podařilo se mu nemožné - dostat se až do carského paláce a stát se tím, na koho se car Mikuláš II. s carevnou obraceli ve chvílích, kdy nutně potřebovali radu. Rasputin je jednou z nejrozporuplnějších postav ruské historie, jež měla vliv i na politický chod státu. Letos uplyne už 150 let od jeho narození.

 

Rasputin, celým jménem Grigorij Jefimovič, vyrůstal pouze s opileckým otcem, protože mu matka záhy zemřela. Psát a číst se naučil až v dospělosti, jako dítě do žádné školy nechodil. Jeho dospívání a mladý věk probíhal ve znamení nevázaného života, užívání si s děvčaty a častých opileckých eskapád.

Ne nadarmo byl místními ve své rodné obci považován za darebáka, dokonce se měl dopustit i krádeže. Jako člověk byl poměrně rozporuplný - výstřední život vyvažoval častým modlením, které nakonec mělo na něho kladný vliv. V 18 letech šel do sebe a začal se potulovat a navštěvovat kláštery na Sibiři a zabývat se mimo jiné i léčitelstvím.

Charismatický mužik s hypnotickými schopnostmi

Rasputin se dokonce v roce 1887 oženil a zplodil tři manželské děti. Domů k rodině ho to z cest příliš netáhlo, raději se zdokonaloval ve svém léčitelství. Manželství mu však nebránilo v tom, aby se stýkal i s jinými ženami a měl s nimi další nemanželské potomky. Jako osoba měl Rasputin nepochybně určité vnitřní charisma - byl poměrně vysoký (asi 180 cm), světlé vlasy a tmavě rusý plnovous. K tomu připočtěme jeho schopnost působit na lidi a umění hypnózy a sugesce.

Cesta k carskému dvoru vedla přes léčitelství
Můžeme se potom divit, že oslnil i carskou rodinu? Ta totiž žila obavami o život následníka trůnu Alexeje Nikolajeviče, který trpěl vážnou chorobou - hemofilií. Sebemenší poranění mu způsobovalo dlouhodobé krvácení. V roce 1909 měl malý carevič nehodu, jeho zdravotní stav se prudce zhoršil a v blízkosti nebyl nikdo, kdo by mu uměl pomoci.

Na jeho nemoc byly krátké i vědomosti tehdejších lékařů. Jako poslední záchrana byl ke dvoru povolán právě Rasputin. S odstupem času těžko dnes posoudíme, jestli za uzdravením careviče stály léčitelské schopnosti Rasputina, nebo náhoda. Jisté je jediné - carevič se uzdravil a cesta k carské rodině se Rasputinovi otevřela dokořán.

I carský pár podlehl Rasputinovu kouzlu
Velký vliv měl Rasputin zejména na carevnu Alexandru Fjodorovnu a jejího syna. Sama carevna byla vzdělaná a inteligentní žena, bohužel však velmi pověrčivá a podléhající mystice. Rasputin ji dokázal zcela ovládnout, takže poslouchala a konala tak, jak jí radil.

Dokonce mu jako svému oblíbenci odpouštěla jeho četné sexuální orgie, v nichž se Rasputin vyžíval a jimiž proslul. Rasputinem se většinou nechal ovládat i car Mikuláš II. Přesto neuposlechl jeho rady, aby nevstupoval do první světové války, protože z ní Rusko podle předpovědi Rasputina vyjde poražené.

Rasputin otrávený, postřelený a utopený
Skándály okolo Rasputina vedly nakonec k diskreditaci celé carské rodiny a je pochopitelné, že v takové atmosféře se našli i Rasputinovi nepřátelé, kteří by se ho rádi zbavili. Mezi nimi vynikal bohatý kníže Jusupov, jenž Rasputina přímo nenáviděl. Ten také zorganizoval jeho vraždu, kterou hodlal provést v průběhu večírku ve svém paláci dne 30. prosince 1916.

Na něm byl Rasputinovi v jídle podán jed. Ten však na něho neměl žádný negativní vliv, proto ho ještě postřelili a dobíjeli holí. Nakonec Rasputina vhodili pod led do studené vody řeky Něvy, aby se v ní utopil. Podle pitvy Rasputin ještě žil a snažil se z vody dostat ven. Nakonec v ní přece jen našel svoji smrt.

Vyplněné proroctví
Rasputin ve své závěti uvedl, pokud v jeho úmrtí budou mít prsty příslušníci carské rodiny, tak dává monarchii maximálně dva roky života. Rasputin zemřel na konci roku 1916. Vláda Romanovců skončila zanedlouho po jeho úmrtí v březnu 1917, následovala socialistická revoluce v listopadu 1917, rozpad Ruského impéria a vznik Sovětského svazu. V červenci 1918 nakonec celou carskou rodinu zastřelili bolševici. Rasputinovo proroctví se vyplnilo.