Petr Mužák: Manžel spisovatelky Karolíny Světlé byl nadšeným vlastencem, který neměl rád zahálku a nepořádek

Petr Mužák, vlastenec, který svou ženu uvedl do literárních kruhů
Foto: Commons.wikimedia.org
Zobrazit fotogalerii (3)
Petr Mužák, vlastenec, který svou ženu uvedl do literárních kruhů

Mužové slavných žen často stávali a stojí v povzdálí a příliš se o nich neví, ani nepíše. Přesto mívají velký vliv na jejich tvorbu, už třeba jen tím, že je v ní podporují. Takový byl i Petr Mužák, manžel obrozenecké spisovatelky Karolíny Světlé, který se do učebnic literatury nedostal, ačkoliv byl autorem odborných knih a učebnic. Jaký byl jeho život po boku slavnější ženy? 

 

reklama

V dnešním globalizované světě si už asi těžko umíme představit, co to bylo národní obrození a jak moc pro tehdejší lidi znamenal jejich mateřský jazyk čeština. Nám se do mateřštiny stejně jako tehdy dostávají cizí slova, a to převážně z angličtiny, která postupně zdomácňují, a málokdo v tom vidí něco špatného. Je to přece cool a OMG proč by se to nemohlo takto dělat? Když se začtete do internetových diskusí, tak těm, ovládajícím dobře pravopis, musejí se ježit hrůzou vlasy na hlavě. Úroveň vyjadřování některých přispěvatelů je úděsná a správný pravopis jim zřejmě nic neříká.

Žák s výtvarným nadáním 

V době obrozenecké žil také Petr Mužák. Sám se do literární tvorby až na několik odborných knih a učebnic o krasopisu nijak nezapojoval, ale podporoval v ní svoji manželku, jíž nebyl nikdo jiný než spisovatelka Karolína Světlá, vlastním jménem Johanna Mužáková.

Už žáci na středních školách se učí, že svůj pseudonym si vybrala podle rodné obce svého manžela – Světlé pod Ještědem, kam často zajížděla. Nicméně se vraťme k Petrovi Mužákovi. Narodil se 10. března 1821 jako sedmý syn rychtáře. Rodiče zprvu nebyli jeho příchodem nadšení, protože si přáli holčičku, ale posléze se ukázalo, že je Petr nadaným žákem, který byl obdařen výtvarným talentem.

Praha a vlastenecká společnost

Studoval na německých školách v Liberci, pak v Praze, která pro Mužáka představovala možnost seznámit se s vlasteneckou společností. Ta mu doporučila, jakožto chudému studentovi lačnému po českých knihách, aby chodil do císařské knihovny. Petr Mužák zároveň výborně zpíval a hrál na klavír a často na pěveckých besídkách zpěváky doprovázel.

Výuka v měšťanských rodinách 
Na živobytí si coby student přivydělával Petr Mužák doučováním v měšťanských rodinách. Takto se dostal i do rodiny obchodníka V. J. Rotta, kde začal v roce 1843 vyučovat ve hře na klavír jeho dvě dcery, Sofii a Johannu. Ano, byly to budoucí spisovatelky Sofie Podlipská a Karolína Světlá. Jako tehdejší správná měšťanská rodina ke komunikaci používala výhradně  němčinu. Ale to by nemohl být Petr Mužák, aby svým žačkám nezazpíval několik českých písní, když zrovna jejich rodiče nebyli doma. A setkal se s velkým ohlasem. Později je i českému jazyku začal učit, ovšem nyní už s dovolením rodičů.

Svatba s Johannou alias Karolínou Světlou
Johanna se do Petra Mužáka zamilovala a on city opětoval. Byl v té době chudým studentem a rodiče jejich vztahu nepřáli. Mladí lidé tedy museli vydržet na požehnání svého sňatku ještě pár let, než Petr Mužák v roce 1949 získal místo profesora kreslení a krasopisu na české státní vyšší reálce, kde zůstal učit až do svého důchodu. Jejich svatby v roce 1852 se zúčastnila také Božena Němcová.

Bohužel mladým manželům zemřelo jejich jediné dítě. Petr Mužák přestal hrát na klavír a jeho žena Johanna, aby na trápení zapomněla, se pustila do literární tvorby a posléze se stala zakladatelkou vesnického románu.

Manželství Petra Mužáka s Karolínou Světlou bylo šťastné, i když je postihla krutá rána osudu. Mužák  podporoval názory své manželky ohledně žen, že jsou díky své inteligenci schopné za sebe samy rozhodovat. Svým postojem, vzdělaností i přehledem byla Karolína Světlá ve společnosti ojedinělá. 

Vlastenec

Mezi svými současníky byl Petr Mužák známý hlavně jako vynikající pedagog a nadšený vlastenec, který miloval pořádek. Byl v tomto ohledu až pedantický. Měl odpor ke lžím a nezdvořilostem, současně u svých žáků podporoval smysl pro krásu.

Petr Mužák měl radost z českých podnikatelských úspěchů a zakládal si na tom, že nakupoval výhradně u českých obchodníků. Současně vystupoval kriticky vůči těm, kteří svými nákupy podporovali cizí firmy. Finančně podporoval Ústřední matici školskou a podařilo se mu splnit si prostřednictvím časopisu Vyšehrad sen o vzniku novin pro český venkov, které založil jeho žák z reálky Jan Klecanda.

reklama
#Petr Mužák #Světlá pod Ještědem #Karolína Světlá

To nejzajímavější do Vašeho e-mailu

reklama
Máte zajímavou informaci? Chcete spolupracovat?
Kontaktujte šéfredaktora Martina Chalupu: chalupa@ctidoma.cz

© Centa, a.s.
Jakékoli použití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího užití a zpřístupňování textových či obrazových materiálů bez písemného souhlasu společnosti Centa,a.s. je zakázáno. Čtenář svým přihlášením do jakékoli soutěže na našem webu dává souhlas s tím, že v případě, že se stane výhercem této soutěže, může být jeho jméno na webu publikováno. Centa, a.s. využívala licenci ČTK a využívá fotografie z Depositphotos.