Zastupitel Pánek: Vedení kraje se mě pokoušelo zastrašit, protože jsem upozornil na nesrovnalosti

/KAUZA/ Snaží se vedení Středočeského kraje ututlat podivné toky peněz v rámci Krajské správy a údržby silnic? Zastupitel za ODS Michael Pánek na zvláštní praktiky upozornil, požadoval forenzní audit. Bohužel na něj však nedošlo, místostarosta Dobřichovic se prý od té doby potýká s naschvály a podpásovkami ze strany hejtmanství. Chtěli jsme samozřejmě znát i názor středočeského hejtmanství. 5. června jsme tiskovému oddělení zaslali několik otázek ohledně auditu. Bohužel dodnes nikdo nebyl schopen odpovědět. Čtěte tedy dále, jak sám Pánek shrnul celou kauzu.

reklama

V Krajské správě a údržbě silnic (KSUS) Středočeského kraje se během dvou let pravděpodobně kvůli netransparentním soutěžím zbytečně utratilo 670 mil. korun. Podkladem pro mé tvrzení byla moje zpráva z kontroly v KSUS (najdete ji zde, pozn. red.). Zpráva poukazuje na machinace se zakázkami, jejich účelové dělení, cirkulace obesílaných firem, nekvalitu provedené práce atd.

Forenzní nebo obyčejný audit?

Mé doporučení, jak postupovat, znělo jasně. Zadat forenzní (vyšetřovací) audit. Obyčejný audit totiž nemůže prověřit popsané nehospodárnosti a jeho závěr bude znít pravděpodobně "Bez závad". Forenzní (vyšetřovací) audit jde do daleko větší hloubky.

Například u VZMR (veřejné zakázky malého rozsahu) kontroluje obyčejný audit jen soulad se zákonem, tedy transparentnost a nediskriminaci. To znamená, že zkontroluje, zda byly obeslány 3 firmy a zda byla vybrána ta nejlevnější. Forenzní audit jde do daleko větší hloubky a již zkoumá i to, zda podané nabídky nezpracovala jedna a tatáž osoba, či zda se pravidelně neopakuje úzký okruh obesílaných firem, či zda obeslané firmy nepatří například předsedovi hodnotící komise, která nabídky hodnotí apod.

Přesto Středočeský kraj nakonec zadal bohužel jen obyčejný audit. Zadání pro vypracování auditu bylo špatně zpracované a můj návrh se do zadání nedostal. Díky těmto okolnostem zněl nakonec závěr auditu podle předpokladu, tedy "Bez závad".

Začerněný audit

Výběrové řízení na zpracování auditu vyhrála za čtvrtinu původní odhadnuté ceny firma BDO. Tato firma dělala například posudek o přínosu EET pro Andreje Babiše. Audit dostali zastupitelé zhruba po roce od oznámení, ovšem v tzv. anonymizované podobě. To znamená, že části auditu byly začerněné. I přesto z něj lze vyčíst několik skutečností.

Vypracovaný audit se v podstatě nezabývá podezřeními z mé Zprávy, která poukazuje na škody ve výši 670 mil. V zadání auditu se prověření těchto závažných podezření ani nepožaduje, přestože v tiskové zprávě Středočeského kraje ze dne 8. 6. 2018 se uvádí, že audit byl zadán právě na základě tohoto mého podnětu. Začerněné části auditu mají pravděpodobně za úkol odvést pozornost od povrchnosti zpracování auditu a od absurdity některých navržených opatření.

Zpracování a závěry auditu

Pro audit v KSUS a jeho zpracování jsou důležité dvě signifikantní věty z tohoto auditu, které ukazují, jak byl zpracováván.

1. Zakázky VZMR, kterých je 84 % všech zakázek, jsou soutěženy v souladu se zákonem, ale tyto soutěže nemusí vést k zajištění nejvýhodnější ceny pro Středočeský kraj…

Právě na nezajištění nejvýhodnějších cen při zakázkách VZMR poukazuje moje zpráva a vyčísluje je na 220 mil ročně.

2. Auditor  uplatňuje při zpracování auditu tzv. Paretův princip. To znamená, že vychází z principu, že 80 % následků je způsobeno 20 % příčin.

Snad asi z tohoto důvodu se auditor některým věcem vůbec nevěnuje. Například podivným nájmům areálů kolem silnic II. a III. tříd, které KSUS pronajímá za extrémně nízké ceny vybraným firmám.

Další podstatnou skutečností zpracovaného auditu je, že dle sdělení auditorů neprováděli žádné kontroly v místě kontrolovaných staveb. Tedy závažné podezření, že například místo tlouštky 15 cm asfaltu bylo položeno jen 5 cm, ale vyfakturováno bylo 15 cm. Forenzní audit by to jednoznačně prověřoval pomocí odvrtů přímo v místě stavby.

Některé nájmy jsou uzavírány na dobu 89 dnů s automatickou prolongací. Tyto smlouvy se takto prodlužují již mnoho let. Proč 89 dnů? Protože od 90 dnů je nutno pronájem již soutěžit. (Na toto poukazoval již starší audit v KSUS provedený firmou NEXIA, který nikdy nebyl zveřejněn.)

Audit se také nezabývá celkově velmi nízkými výnosy z pronájmů z rozsáhlého mnohamiliardového majetku KSUS. Auditor se věnuje pouze velmi nízkým nájmům u 20 bytů v majetku KSUS, ale nízkými cenami pronájmů obrovských areálů v okolí silnic II. a III. třídy se vůbec  nezabývá.

Příkladem nízkých nájmů může být nájemní smlouva areálu z roku 2016, kde KSUS  pronajímá pozemek u silnice za 30 hal/ m2/měsíc a budovu o zastavěné ploše 290 m2 za 3 000 Kč/měsíčně. Běžně by to měl být desetinásobek. V případě desetinásobných příjmů z pronájmu by Středočeský kraj mohl získat o dalších 220 mil. ročně více.

Absurdní návrhy auditu

  • Až absurdně znějí některá navržená opatření. Na podezření z účelového dělení zakázek navrhuje BDO geniální řešení. Rozdělit KSUS na 4 samostatná střediska, která si budou soutěžit samostatně. Takže podezřelá zakázka na Vodorovné značení ve výši 24 mil, která byla účelově rozdělena na 4 zakázky ve výši 5,99 mil, bude nyní již zcela v pořádku. Problém je vyřešen.  Po zavedení opatření navržených auditem BDO  to již nebude účelové dělení zakázek, ale Středočeským krajem přijaté opatření v KSUS. A to je v současné době v KSUS soutěženo  v režimu VZMR dle sdělení BDO přes 84 % zakázek.
  • Také návrh zřízení nového kontrolního oddělení na kontrolu KSUS, které bude zřízeno v rámci KSUS a bude přímo podřízeno řediteli KSUS, jak navrhl po konzultaci s auditorem ředitel KSUS, zní téměř neuvěřitelně.
  • Auditor si ani nevšiml skutečnosti, že KSUS má zcela uzavřený okruh pravomocí. Tyto pravomoci může využívat bez jakékoli vnější kontroly či kontroly ze strany Středočeského kraje. Rozhoduje, co se bude opravovat či stavět, vypracovává k soutěžím zadávací projektové dokumentace, sám si je následně soutěží, sestavuje seznam firem, které do soutěže obešle, vybírá vítězné nabídky. Povinné zveřejňování na profilu zadavatele provádí až po vybrání vítězné nabídky, tudíž se o vypsané soutěži nemůže nikdo, kromě vyvolených firem, dovědět.  
  • Audit zmiňuje skutečnost, že KSUS sepisuje s dodavateli smlouvy o dílo dle vlastního uvážení, neboť neexistují závazné vzory smluv, kontroluje kvalitu odvedené práce (v řadě případů však nevede ani stavební deníky), jím vysoutěžený stavební dozor chodí na stavby zřídka, někde i jednou za dva měsíce. Rozhoduje o převzetí staveb a proplácení faktur, a to vše však bez jakékoli vnější kontroly.
  • Další absurditou je, že kompletní znění auditu nikdo ze zastupitelů ani zaměstnanců úřadu neviděl. Ani hejtmanka, ani náměstek pro finance, ani radní pro dopravu, ani zastupitelé a ani finanční výbor, který ze zákona může kontrolovat hospodaření kraje i KSUS.

Jediné kompletní znění Auditu převzal od BDO ředitel úřadu a ten ho dle svého sdělení na veřejném zasedání zastupitelstva ani neotevřel, ale zamkl ho nepřečtené do trezoru ve své kanceláři. Všichni mají k dispozici jen začerněný audit nebo manažerské shrnutí.

Všimli si, ale nic neudělali

Jsou ale i věci, kterých si audit musel všimnout. A to je již zmiňovaná nulová kontrola hospodaření KSUS ze strany Středočeského kraje po dobu několika let. V souhrnu je to 8 miliard, které KSUS utratil bez jakékoli kontroly, ze strany Středočeského kraje ani jakékoli kontroly ze strany zastupitelstva.

Zastupitelstvo v rámci schvalování rozpočtu jen odsouhlasí, že z účtu Středočeského kraje odejdou ve 12 splátkách 2 miliardy nebo 3 miliardy, a již o jejich použití nic dalšího neví. A odůvodnění? My prostě věříme, že to tam utrácejí dobře a hospodárně a že Středočeské silnice opravují v pořádku. A tento nulový kontrolní mechanismus trvá dodnes. Jen prostředky, s kterými bude KSUS bez jakékoli kontroly hospodařit, se zvýšily ze 2 mld na na 3,5 miliardy ročně.

Pokusy o zastrašení

To, že se o stomiliónových škodách ve Středočeském kraji začalo mluvit v médiích, se logicky nelíbilo vedení Středočeského kraje. Učinili několik kroků, které tomu měly zabránit a případně mě zastrašit.

1. Přestože jsem měl řádné pověření tehdejšího finančního výboru ke kontrole KSUS, tak Kontrolní výbor Středočeského kraje mně sdělil, že na provedení kontroly v KSUS jsem neměl nárok a také že jsem si neměl brát s sebou konzultanta. Vzhledem k těmto skutečnostem je moje zpráva tudíž prý neplatná. Požádal jsem o stanovisko ministerstvo vnitra, odbor dozoru a kontroly veřejné správy, a to v písemné stanovisku s odkazem na zákon o krajích však uvedlo, že na kontrolu v příspěvkové organizaci mám jednoznačně právo. Možnost a oprávněnost vzít si s sebou konzultanta jsem si nechal potvrdit v samostatném právním stanovisku.

2. Následovalo moje odvolání z funkce předsedy finančního výboru. V některých médiích se objevily názory, že konec tehdejší koalice spustilo právě moje poukazování na nehospodárnosti v KSUS. Po výpovědi koaliční smlouvy, kdy ANO začalo na Středočeském kraji vládnout s ČSSD a komunisty, jsem byl odvolán z funkce předsedy finančního výboru. To bylo ale spíš politické rozhodnutí. Nestandardní však bylo moje odvolání i z funkce člena FV. Na dalším zasedání zastupitelstva jsem byl po intervenci členem FV však opět jmenován.

Poslední akcí v této věci byl návrh hejtmanky Jermanové na moje odvolání z funkce člena FV na zastupitelstvu 26. 4. 2018. Díky zájmu médií i například prohlášení politologa prof. Stanislava Balíka, že bych byl první opoziční zastupitel od roku 1989, který by byl za svoji kritiku vedení kraje odvolán z funkce, svůj návrh hejtmanka nakonec stáhla.

3. Domnívám se, že díky tomu, že jsem na zasedáních zastupitelstva nadále kritizoval hospodaření Středočeského kraje a špatné zadání auditu v KSUS a nevýhodné úročení miliardového úvěru (úrok je nyní 6,7 %),  podal na mne Krajský úřad Středočeského kraje trestní oznámení. Důvodem měly být údajné machinace při zadání auditu. Jak jsem se jich mohl dopustit, opravdu nevím, neboť jsem nebyl ani u tvorby zadání auditu (já požadoval forenzní audit a ne obyčejný audit), nebyl jsem ani v hodnotitelské komisi a ani jsem nemohl ovlivnit, koho Středočeský kraj obešle. Co se týká zvýhodnění díky informacím, tak na tom zcela jistě byla nejlépe firma NEXIA, která v KSUS již audit zpracovávala, ale který nebyl nikdy zveřejněn. Tento audit je nicméně k dispozici na Krajském úřadě a ukazuje na řadu nehospodárností a machinací v KSUS.

Veškeré informace, které jsem obdržel e-mailem od KSUS a ze kterých byla vytvořena zpráva předsedy FV, jsem poskytl e-mailem i všem dalším členům finančního výboru.

Toto trestní oznámení bylo dle mého podáno účelově s cílem mě zastrašit a odradit od dalšího upozorňování na situaci v KSUS. Trestní oznámení bylo podáno v lednu tohoto roku na Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 5, ale nikdo mě kvůli němu doposud nekontaktoval.

Budeme dále jezdit po tankodromech?

Všechny tyto indicie, nulová kontrola KSUS i trvalý odpor vedení Středočeského kraje zadat v Krajské správě a údržbě silnic pořádný forenzní audit vedou k dalším a dalším podezřením, že hospodaření Středočeského kraje a Krajské správy a údržby silnic není v pořádku.

Na základě uvedených skutečností jsem znovu veřejně požádal dne 25. 6. 2018 na veřejném zasedání zastupitelstva hejtmanku Jermanovou o to, aby byl v KSUS proveden v nejbližší době nový audit. Tentokrát však forenzní s dobrým zadáním. Pokud se totiž neudělá, budeme ve středních Čechách jezdit i nadále většinou po tankodromech a ne po pěkných silnicích.

-Michael Pánek
zastupitel Středočeského kraje za ODS-

Kam zmizelo 670 milionů? Byznys pro stejné firmy a porcování zakázek. Čtěte zde.
reklama
#audit #Babiš #Jermanová #Pánek #BDO #kontrola #kraj

To nejzajímavější do Vašeho e-mailu

reklama
Máte zajímavou informaci? Chcete spolupracovat?
Kontaktujte šéfredaktora Martina Chalupu: chalupa@ctidoma.cz

© Centa, a.s.
Jakékoli použití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího užití a zpřístupňování textových či obrazových materiálů bez písemného souhlasu společnosti Centa,a.s. je zakázáno. Čtenář svým přihlášením do jakékoli soutěže na našem webu dává souhlas s tím, že v případě, že se stane výhercem této soutěže, může být jeho jméno na webu publikováno. Centa, a.s. využívala licenci ČTK a využívá fotografie z Depositphotos.