Prezident Zeman obviňuje Koudelku i Babiše kvůli odposlechům svých lidí. Co na Hradě skrývají? Snad stopy k tajným agentům?

Šéf BIS má závažné dokumenty ohledně bezpečnosti státu, ale nemá je komu předat
 

Prezident Miloš Zeman si v kauze kolem odposlechů jeho blízkých spolupracovníků rozvědčíky z BIS zahrává s ohrožováním bezpečnosti státu. Poté, co obvinil premiéra Babiše, že na jeho osobní žádost nezákonně pozastavil odposlechy, zveřejnil důvod, proč je ve sporu s Michalem Koudelkou. Šéf BIS mu údajně v roce 2018 nepředal na jím vznesenou otázku odpověď. Mohla snad obsahovat tak delikátní informace, že se Koudelka raději rozhodl odolávat tři roky tlaku z Hradu a chránit tím bezpečnost českého státu? 

Českem zmítá případ odposlechů ze strany BIS směrem k blízkým lidem kolem prezidenta Zemana. O nich informovala hlava státu minulý týden v rozhovoru pro bulvární deník Blesk a čekala, jaké přijdou reakce. Prezident je hráč, o tom není sporu. Jde o podobnou snahu vyvolat společenské napětí jako v kaze Vrbětice s několika vyšetřovanými verzemi? 

Grilování Koudelky

Premiér Andrej Babiš se - viditelně zaskočený - vyjádřil pro Českou televizi ihned po prohlášení Zemana, že žádné odposlechy nepozastavoval. Tím ze sebe rychle setřásl podezření, že by snad porušil zákon, neboť on sám z pozice premiéra úkolovat tajnou službu nesmí. Vývoj situace na sebe nechal čekat jen pár dní. Michal Koudelka vnesl do kauzy dvě jasná stanoviska při grilování ve sněmovní komisi pro kontrolu BIS, které předsedá Pavel Bělobrádek. V ustanovení z jednání je jasně napsáno, že plukovník Koudelka potvrdil, že za dobu jeho působení ve funkci ředitele nebyl odposloucháván žádný z nejvyšších ústavních činitelů. Zadruhé vypověděl, že nikdy nebyl tlak předsedy vlády na jeho osobu, aby ukončil operativní prověřování jakékoli osoby. 

Prezident kontruje

Předseda komise Bělobrádek nepřímo potvrdil na dotaz novinářů důležitý fakt: „Mohu konstatovat, že jsou to tvrzení proti tvrzení - na jedné straně premiéra a ředitele BIS a na druhé straně prezidenta.“ V laickém překladu: Jak se věci mají, nemáme šanci rozplést, pokud někdo nepřijde s jasným prohlášením. S tím se vytasil Pražský hrad, a to ve Stanovisku Kanceláře prezidenta republiky, které chvíli po zveřejnění výsledků šetření sněmovní komise vyvěsil na svůj web. Z něj je zásadní první odstavec, který nepřímo vysvětluje, proč je prezident Zeman s Michalem Koudelkou již tři roky ve sporu. Prezident republiky Miloš Zeman požádal již v roce 2018 ředitele BIS plk. Michala Koudelku o poskytnutí informace, zda použitím zpravodajských prostředků či shromažďováním informací Bezpečnostní informační službou proti pracovníkům Kanceláře prezidenta republiky, resp. spolupracovníkům prezidenta republiky, byla zjištěna konkrétní bezpečnostní rizika pro Českou republiku v rámci zákonné působnosti BIS. V rozporu se zákonem nedostal prezident republiky na svoji otázku do dnešního dne odpověď.“

Co si z takové informace z Pražského hradu může obyčejný občan odnést? Přinejmenším podezření, že prezident Zeman chrání své spolupracovníky a nejbližší lidi před odhalením. Jak jinak si totiž vysvětlit, že ve světě vážený expert plukovník Koudelka poruší zákonnou povinnost a odmítne vydat zjištění tajné služby hlavě státu? Vyloučíme-li možnost, že by se pomátl, nabízí se jediné vysvětlení: Výsledky byly natolik závažné, že se je šéf BIS rozhodl nepředat prezidentovi, aby tím neohrozil bezpečnost České republiky. A vystavil se raději tři roky trvající šikaně ze strany Pražského hradu, která systematicky směřovala k ukončení jeho setrvání ve funkci. O povýšení do hodnosti generála šlo až v druhé řadě. 

Je-li tato logická konstrukce blízká pravdě, pak lze plukovníka Koudelku označit za hrdinu. Tuto verzi nepřímo podporuje i prohlášení premiéra pro MF DNES: „Nemám žádný vliv na zastavení jakýchkoli odposlechů. Nevím, koho BIS odposlouchává a z jakých důvodů. Ze zákona to nemůžu vědět a nemám k tomu žádnou kompetenci. Odposlechy povoluje předseda senátu vrchního soudu, takže o tom nemám žádné informace...“ 

Nebezpečná ochrana lidí z Hradu 

Zjištění BIS ohledně aktivit lidí blízkých prezidentovi, tedy například Martinu Nejedlém - muži s diplomatickým pasem, který je označován za spojku Hradu s Moskvou, mohou přinést šokující odhalení například o tajných agentech v Česku. Jenomže vyvstává také otázka, kdo je smí vlastně dostat. Prezident Zeman je přesvědčen, že Michal Koudelka sbíral informace čistě pro osobní účely. I to zmínil ve svém Prohlášení: „Dosavadní průběh vede k závěru, že pan Koudelka dlouhodobě porušuje zákon a zpravodajské prostředky BIS zneužívá ke shromažďování informací pro svoji osobní potřebu.“ Snaha Pražského hradu o to dozvědět se, co vše tajná služba na lidi z blízkého okolí prezidenta má, je zřejmě prioritní. A sám Miloš Zeman ví, že je třeba je získat, neboť jej mohou zdiskreditovat, případně usvědčit z dlouho propírané možnosti, že svým chováním ohrožuje bezpečnost státu. O tom již nějakou dobu veřejně mluví i někteří senátoři a také opoziční politici.

Kdo si může delikátní informace od Michala Koudelky vyžádat podle zákona o BIS? Prezident republiky, předseda vlády a příslušní členové vlády - ti jsou adresáty výstupních zpráv, kterými je BIS informuje o zjištěních, která nesnesou odkladu. Adresáty informací BIS jsou též státní orgány a policejní orgány. Pokud poskytnutí takové informace neohrožuje zájem, který BIS v dané věci sleduje, předává jim BIS informace o svých zjištěních, která patří do jejich působnosti.

Michal Koudelka se získáním informací ohledně lidí kolem Pražského hradu dostal do velmi zapeklité situace. Má-li totiž ve výstupních zprávách fakta, týkající se těch, které jeho tajná služba vyšetřovala, je zcela pochopitelné, že je nechce vydat z rukou. 

KAM DÁL: Prezident Zeman žádal pro Afghánce včasnou evakuaci. Jeho mluvčí však poslal ohroženým tlumočníkům krutý vzkaz.