Správné rozhodnutí o dalším studiu je pro budoucnost vašich dětí zásadní. Pomozte jim, dokud je čas

Studim je důležité. Jakým směrem se vaše dítě vydá?
 

Že je dětství a mládí bezstarostné? Kdo to tvrdí? Pamatujete si ještě, jak složitý je výběr střední školy nebo učiliště? Právě tato doba často rozhoduje o budoucím životě a možná se to týká i vašich dětí. Je načase jim v rozhodování poradit.

Poradit ale neznamená nařídit. Je to přece sám mladý člověk, který nejlépe ví, co ho baví, co by rád v životě dělal a kam směřoval. Ne vždy je to ale v tomto věku tak docela možné. Nad racionálními úvahami převažují city a pocity a při vší shovívavosti nemůže být většina dívek ošetřovatelkou koní nebo kosmetičkou a pánové leteckými mechaniky, i když je to pro mnohé lákavé.

Je nutné klást také důraz na schopnosti a možnosti každého budoucího středoškoláka nebo učně. A na druhou stranu - pokud se nepodaří výběr na první pokus, stále ještě není vše ztraceno.

Nejvyšší čas na rozhodnutí

Vánoční období by sice mělo být klidné, pro žáky devátých tříd ale nabízí ideální možnost na poslední poohlédnutí se po budoucím studijním oboru. V době internetu to není zase takový velký problém, stačí jednotlivé školy vyhledat a prohlédnout si možnosti, foogalerii, recenze, uplatnění absolventů, nároky na žáky, náročnost přijímacích zkoušek… Dobře, zase tak jednoduché to tedy není. Nicméně rozhodnutí padnout musí, a to poměrně brzy.

Přihláška je základ...

Základním termínem, který by měli mít deváťáci i jejich rodiče neustále na paměti, je 1. březen příštího roku. Právě to je poslední den pro podání přihlášky na střední školy a učiliště v prvním kole. Je také potřeba si uvědomit, že je možné podat jen dvě přihlášky, a s tím tedy souvisí i důslednější promyšlení a výběr škol.

Hledejte na internetu

Svoji důležitou roli přitom hraje hned několik otázek, které bychom měli najít na stránkách jednotlivých škol a učilišť. Ty by se každopádně neměly stydět za počet uchazečů o studium v minulých letech a procento jejich úspěšnosti u přijímacích zkoušek.

Stejně tak jsou ale důležité i informace o počtu žáků, kteří školu úspěšně absolvují, o výsledcích u maturitních zkoušek a dále o schopnosti absolventů školy složit přijímací zkoušky a studovat vysokou školu. To vše spolu s recenzemi rodičů i samotných žáků středních škol vypovídá o kvalitě toho kterého zařízení. V případě, že by se budoucí student zajímal také o ubytování, je samozřejmě namístě zjistit i podmínky, které panují na internátu.

Co dalšího škola nabízí?

 V dnešní době je také již téměř samozřejmostí, že střední školy nabízejí výměnné zahraniční pobyty nebo i stáže a odborná učiliště velmi úzce spolupracují s praxí. Ani na tuto stránku tedy není dobré zapomenout při výběru školy, která bude dítě po další čtyři roky formovat a připravovat ho na budoucí povolání. Studijní směr, pokud se jedná o odborou školu nebo učiliště, je také vhodné vybírat s ohledem na uplatnitelnost jejich absolventů v praxi.

Některé středoškolské obory jsou s praxí jen velmi těžko skloubitelné. Budoucí gymnazisté mají určitou výhodu v odložení otázky své životní specializace. Jejich střední škola má za úkol připravit je k vysokoškolskému studiu jakéhokoliv oboru. Avšak i mezi gymnázii jsou poměrně velké rozdíly v kvalitě výuky a nárocích na žáky. Ani tady proto není dobré podcenit výběr konktérní školy.

Dny otevřených dveří

Většina středních škol i odborných učilišť bude i po Novém roce pořádat Dny otevřených dveří. Neváhejte se tedy se svými potomky na některé z nich vypravit a ze škol, které projdou sítem výběru na internetu (jejich celkový seznam je umístěn na příklad na webu www.stredniskoly.cz), se mohou během jediné návštěvy oddělit ty dvě jediné, na které bez rozpaků zašlete přihlášku.