chřipka

CHŘIPKA

Jde o nakažlivou nemoc způsobenou RNA virem z čeledi Orthomyxoviridae. Velikost tohoto viru je průměrně 90 nanometrů.

Primární genetické změny ve viru způsobily ve 20. století tři chřipkové epidemie nebo dokonce pandemie, kterým podlehly milióny lidí.

Latinský název chřipky – influenza (v angličtině obvykle zkracováno na flu) – pochází z italštiny a původně šlo o termín označující víru v nepříznivé astrologické vlivy, influentiae, coby příčiny nemocí.

Existují tři základní typy chřipkových virů:

  • chřipkové viry A, infikující savce a ptáky
  • chřipkové viry B, infikující převážně jen lidi (ale například i fretky)
  • chřipkové viry C, infikující lidi a prasata

 

Stránky