lékaři

Lékař je osoba vzdělaná v lékařství s licencí k výkonu lékařské praxe. Zaměřuje se zejména na prevenci, odhalování, léčbu a následnou péči v případě nemocí nebo poškození zdraví, zahrnuje případně i vzdělávací, osvětovou činnost v této oblasti.

V Česku se jedná typicky o absolventa magisterského studijního programu všeobecného lékařství na lékařské fakultě, což je šestileté prezenční studium zakončené titulem „doktor medicíny“ Podle své odbornosti skládá odborné zkoušky – atestace.

Patronem lékařů je sv. Lukáš.

Podobná témata

Stránky