letecký terorismus

Letecký terorismus – také terorismus v letecké dopravě -je  prostředek, který de facto stál u zrodu moderního mezinárodního terorismu a prostřednictvím něhož teroristé nejen unášejí velké množství lidí, ale i podnikají sabotáže, nebo jim slouží jako efektivní zbraň k sebevražedným útokům.

K prvním útokům na leteckou dopravu začalo s jejím masivním rozvojem. Od konce druhé světové války se postupně začíná měnit politická situace v řadě poválečných zemí a k moci se dostávají totalitní režimy, které začínají rozdělovat Evropu na východní a západní blok, postupně země uzavírají své hranice a pro mnohé osoby pronásledované komunistickým režimem z politických důvodů se jeví letecká doprava jako nejsnazší úniková cesta za svobodou. Únosy letadel v padesátých a šedesátých letech se především pojí s cílem emigrovat do jiné země, nebyli to však jen disidenti, ale i osoby psychicky narušené nebo kriminálníci, kteří byli schopni bez váhání zabít kohokoli včetně posádky. Obdobná situace nastává v karibské oblasti od padesátých let mezi komunistickou Kubou a USA, kde se stávají letecké únosy nástrojem pro vedení politické války mezi zeměmi. Největší počet těchto únosů byl na přelomu 60. a 70. let, kdy měly největší podíl na světových protiprávních činech.

Dalším typem leteckého terorismu je přímo útok na letadlo ze země, ze vzduchu, sebevražedný útok na jeho palubě, či sebevražedný útok prostřednictvím letounu.

Podobná témata